ทำนายฝัน 'ผิวพรรณ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผิวพรรณ ฝันว่าผิวพรรณงดงาม เพศตรงข้ามจะให้ความสนใจ และถ้าฝันว่าผิวเนื้อตัวเองเหม็น ให้ระวังจะได้รับความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผิวพรรณ'

ฝันว่าผิวพรรณงดงาม เพศตรงข้ามจะให้ความสนใจ และถ้าฝันว่าผิวเนื้อตัวเองเหม็น ให้ระวังจะได้รับความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูใหญ่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แตร กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) งานฉลอง เรือล่ม เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด กินพริก ลูกจัน เด็กผู้ชาย ซื้อผ้าขาว ถากไม้ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ช่างเงินทอง กุญแจ พิมเสน พืชผัก โกหก เจ้า เซรุ่ม ตกจากที่สูง ปลาฉลาม จอกใส่เหล้า ป่วยลงท้อง มหรสพ สร้างบ้าน ขี่ม้า บวชพระ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น นุ่น สุกร ทับทิม ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กินเป็ด บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เสี้ยนหนาม ลอยกระทง ลำคานเสียงฉาบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ตัดผมสั้น ทิวเขา ต้องโทษ จลาจล กระบอกสูบลม มีฤทธิ์ กาน้ำร้อน ห่วงเหล็ก หิมะตกถูกตัว ขี้เถ้าในเตาไฟ เดินทางก่อนกำหนด กำไลแตกหัก แหวนทอง แบกหีบ เกณฑ์ทหาร จอก ดาดฟ้า ภูเขาไปกำลังระเบิด บวงสรวง พระสถูป ถนน กระติกน้ำร้อน เปียก เทียนชัย นอนบนพื้นน้ำ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ทอง ค้อน เปลี่ยนมุ้งใหม่ ศรีนครินทราบรมราชชนนี อ่างล้างหน้า ดับเทียนชัย นุ่งชุดขาว ตู้ ธงสามเหลี่ยม กระป๋องนม แดด ไม้ไผ่ ถีบจักรเย็บผ้า เมายา ปลูกบ้าน ฟันปลอม แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ฝังศพ สามีตาย ยางรถ ยา พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ได้ฟังเรื่องตลก คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ไก่ชน ฆ่าเสือ ฝาเรือน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตกจากดาดฟ้า ดับไฟ เห็นคนโดนแทง ไกด์ จับปิ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM