ทำนายฝัน 'ผิวหนัง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผิวหนัง ฝันว่าผิวหนังเป็นผื่นหรือเป็นเม็ด จุดด่างดำตามร่างกาย ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภบ้างเล็กน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผิวหนัง'

ฝันว่าผิวหนังเป็นผื่นหรือเป็นเม็ด จุดด่างดำตามร่างกาย ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภบ้างเล็กน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้ผ้าคลุมหัว โบดำผูกเสาบ้าน ราชสีห์ พระพรหม ผึ้ง ลม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง กระดาษเช็ดมือ ตะกวด ซื้อปลาหมึก ล้างเท้า หนอนไต่ตามร่างกาย ต้นไม้ยืนต้นตาย เพื่อนที่ตายไปแล้ว คนรับใช้ หายใจอึดอัด กกกอด เห็นกระดุม ภรรยาเอาน้ำมาให้ พาน พัด กินนก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ก่อสร้าง นก นกแขกเต้า ลูกเห็บตก สุกรตายเอง ผลักของหนัก เดินไปตามท้องถนน หน่อไม้ ขลุ่ย รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ฝาหม้อตกลงพื้น ภาพวาด ขิม ถอดเสื้อ ห่วงเหล็ก ทะเลทราย แว่นตาเลนส์สีดำ แส้ งอบ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ กินปลาหมึก ทาก ไต่เขา ยมทูต ขึ้นศาล วิ่งออกกำลังกาย ขัง ทะเลาะกับคนรัก นอน ขวดเหล้า นำตาข่ายไปดักสัตว์ ขี้เถ้าในเตาไฟ อาเจียนเป็นหนอง พวงมาลัย แผนผัง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ทำขวัญ เป็นคนผอมบาง ฟืน กลืนเมฆ ติดคุก แห่กฐิน ปลูก ช้อนทอง ตัดหัว ปล้น ฤดูหนาว ปลาทองที่ตายแล้ว เห็นกองไม้กระดาน ฆ่าผีเสื้อ พ่อหม้าย สระผม ดื่มยาพิษ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง จูบ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ตกปลา ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ตกช้าง นิล เทศน์ วอ ดัดผม ตกหลังม้า ประตูบ้านคนอื่น เดินเป็นวงกลม อุปกรณ์ทำครัว เห็นตากระจกสีขาว กล้วยแขก เครื่องขยายเสียง กินผลไม้แฝด มีเขาบนหัว สัปเหร่อ กระต่ายขูดมะพร้าว ถั่วงอก ถูกจับ ฆ่าผึ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM