ทำนายฝัน 'ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ฝันว่าผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ คุณกำลังจะมีโชคครั้งใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ'

ฝันว่าผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ คุณกำลังจะมีโชคครั้งใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สามง่ามสำหรับแทงปลา ตะกวดขึ้นบ้าน ได้สวมแว่นตาดำ สาหร่าย ทางรถไฟ แข่งม้า ภาพ แม่มด ประดาน้ำ ลากเกวียน เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว กินเลี้ยง ทาแป้ง ตะกร้าพลาสติก บั้งไฟ ตัวเองเป็นนักโทษ ปฏิมา กระรอก เดินไปตามท้องถนน หวีเสนียด เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ได้ยินเสียงดนตรีไทย รดน้ำ ได้ลาภ กงจักร เคี้ยวดิน ประทัด ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เป็นไข้ ฟืน ถ้ำ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ต่างหู ดาวตกที่หลังคาบ้าน เป็ด แปรงฟัน เงาะป่า ฝุ่นเข้าตา เที่ยวบ่อนการพนัน กรอบรูป ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ย้อมผม เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ห่านฟ้า มดหรือแมลง ธงบนบ้าน เชิงตะกอน พูดสนทนา เนื้อหนัง ยื้อแย่ง เชือกรัดคอ ถูกด่าทอ เลือดไหล เฒ่าแก่ บ้องไฟ ช้างเหยียบ กุ้ง เคารพ คำนับ คนแต่งชุดสีดำล้วน ประตูบ้าน อาวุธ อาบน้ำฝน เศษอาหาร เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ซาบซึ้งใจ เพื่อน ถูกกรรโชกทรัพย์ ต้นไม้ยืนต้นตาย เลี้ยงกุมารทอง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เดินเรือ กระซิบกับเพื่อน หมอดูดูลายมือ กินถั่วต้ม สู้กับเหยี่ยว ไหว้พระ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ธำมรงค์ ป่าช้า พูดคุยกับคนต่างชาติ กระโดด คู คลอง รองเท้า พระราชินี ปลาหลีฮื้อ กินก้อนดิน มงคล ถัง หิมะตกถูกตัว วัด ความผิด ถูกทรมาน แมวดำ ฝั่ง ใบลาน ค่ำมืด ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ กินเนื้อเป็ด คบคนพาล นั่งอยู่ในกองอุจจาระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM