ทำนายฝัน 'ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ฝันเห็นผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง คุณกำลังจะมีความมั่งคั่งรํ่ารวยมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง'

ฝันเห็นผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง คุณกำลังจะมีความมั่งคั่งรํ่ารวยมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นักบิน พระเจ้า วงเวียน ทอดสมอ ถนน ขันตักน้ำ เลื่อย เด็ก นุ่งผ้าสีชมพู หมากัด เครื่องจักรทำงานได้ดี ลูกข่าง ท่าเทียบเรือ ช่างปั้น ยันต์ กระจก นาก ตู้รับจดหมาย จับก้อนกรวด ก้อนทราย กินนก ถวายข้าวพระ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ สตรี กระดาษสีขาว คู คลอง คนตาย คนอื่นทำพลาด ท่องเที่ยวในสวน ได้กลิ่นของบูดเน่า กกไข่ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ทาสี ไก่ชน ดวงดาว ปี่ พูดคุยกับคนต่างชาติ ปลิง ราชสีห์ ทารก ปัสสาวะ โบว์ดำผูกเสาบ้าน หายใจอึดอัด กิ่งก่าวิ่งไปมา กระบือ ประกาศข่าวการเกิด นั่งอยู่ในกองขี้ กำแพงโบราณ เต่า ได้รับเงินบริจาค ปลิงหลายตัว ถั่ว มรดก ทราย โรงพยาบาล ใช้กระเทียมทำอาหาร อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ปีศาจที่มีเขาและหาง เตาไฟ เครื่องครัว แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ทุบตีภรรยา เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ตัวเองมีผมหงอก ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด กลางคืน กระจอก พระจันทร์เดือนหงาย วงกบ กองไฟ ร่องน้ำ ตีงู ฟองสบู่ ตรอมใจ รบกวน ทรงกลด เลือกผัก สตางค์ การรับรางวัล พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ฆาตกร มดหรือแมลง เทศน์ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ตื่นขึ้นมาเอง ลับมีด พระวรราชาทินัดดามาตุ งานพิธีต่างๆ นอนอยู่บนแผ่นดิน ฮองเฮา (ราชินี) ปอกเปลือกผลไม้ กระจกแตก เงาะ นกพิราบ เล่นตะกร้อ สัตว์เลี้ยง เผาไม้กระดาน เห็นประตูบ้านตัวเอง ดวงแก้ว เล่นไพ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM