ทำนายฝัน 'ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ฝันเห็นผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง คุณกำลังจะมีความมั่งคั่งรํ่ารวยมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง'

ฝันเห็นผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง คุณกำลังจะมีความมั่งคั่งรํ่ารวยมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นน้ำฝน ท้องฟ้าสดใส เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย นาฬิกาปลุก ถาดอาหาร แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ประโคม หมาเลียขา ชัยชนะ เส้นด้าย เรียก กินดิน คู คลอง ถั่ว ของเน่าเสีย เคารพ คำนับ พระพุทธบาท เป็นแผลที่คอ ดักนก วัวควาย หนี้สิน บันไดกว้างๆ สละราชสมบัติ ธนู กำแพง ผ้าไตรจีวร จอก คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด เพลิง ทัพพี นกบิน ฟันงอกขึ้นมาใหม่ นกร้อง ของเล่น นกยูงรำแพน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เลือดออกทางทวาร ถูกสัตว์กัด รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส แผ่นดินแยกออกจากกัน ซอ หมีกัด เชิงตะกอน ตู้นิรภัย ฝาหม้อ ผ้าพันแผล หักธนู ตู้เย็น ตุ้มหูหาย ฮวงซุ้ย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ชกต่อย จาน นักสืบ ปล่อยเต่า ปลาทองที่ตายแล้ว ลากเกวียน เด็กเกิดใหม่ ขิม กระต่ายวิ่ง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ธงบนเรือ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ถั่วฝักยาว สารภาพต่อหน้าเพื่อน แหวนแต่งงาน แมลง ดื่มน้ำ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี กินหมูกะทะ เล่นน้ำสงกรานต์ ซื้อปลาทอง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ด้วง ส้วม ซ้อมรบ ซุกซ่อนของมีค่า ปลาหมึกหลายตัว คนกำลังเปลื้องผ้า ถูกคู่รักกักตัว ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ทีปังกรรัศมีโชติ นกอยู่ในรัง กระท่อม ดื่มน้ำจากแก้ว นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด เป็นแม่ยาย สังข์ กลืนดวงอาทิตย์ กระจาด เศรษฐี ส้มตำ ใบมีดโกน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ กินกระต่าย เครื่องบินตก ถูกยิงด้วยธนู กระโดดจากหน้าต่าง ราชสีห์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM