ทำนายฝัน 'ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ฝันเห็นผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง คุณกำลังจะมีความมั่งคั่งรํ่ารวยมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง'

ฝันเห็นผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง คุณกำลังจะมีความมั่งคั่งรํ่ารวยมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตุ้มหู ใส่บาตร จูบ เดินเป็นวงกลม ซุง เดินทางกลางทะเลทราย นั่งบนเสื่อ ถูกตำหนิ ถูกขัง พวงมาลัยดอกไม้สด กินเนื้อไก่ ถูกมัดมือมัดเท้า นำฟองน้ำมาล้างจาน ปั่นด้าย ฟัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พลักก้อนหิน ไหว้พระราหู กระถางหลุดมือแตก จานชาม จักจั่น กรงนก ทอดทิ้งภริยา ผ้าแพร กล่าวคำอำลากับใครบางคน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เครื่องปั้นดินเผา นั่งเล่น เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ข้าวในนา กระแต ดาวอับแสง นรก เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก มือ กองดิน รากไม้ ด้วง เกวียน อีกา คลื่นน้ำ โคกินหญ้า เหี้ย คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง หมอก ส้วม หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฉลองพระบาท แกงการู ให้ความกรุณา ความลับ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดวงอาทิตย์ดับ กำไลแตกหัก ฮัจญ์ ฝน เซิ้ง คูคลอง ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เพชรพลอย ขอโทษ ลาภ ข้าวติดคอ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง โจร ถอดรองเท้า ข้าวสาร น้ำพุที่พุ่งสูง จับปลาช่อน มารดา ปฏิกูล ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ดอกซ่อนกลิ่น โต๊ะทำงาน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย จลาจล ของหาย ปลิงหลายตัว ปอก ก้น พระพุทธเจ้า เปียก มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เดือน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด แม่ชี หูเจ็บ มู่ลี่ ถูกผีหลอก ผักที่ยังคงปลูกในดิน เต่าทอง มงคล โกหก ตกกล้า แก้ม ซักผ้าขี้ริ้ว กระทง ฝุ่น หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น