ทำนายฝัน 'ผึ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผึ้ง ฝันเห็นผึ้งหรือถูกผึ้งรุมกัดต่อยตามร่างกาย ทำนายว่าจะมีเรื่อง ที่ทำให้เดือดร้อนใจภายในครอบครัว ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงทำกิจการ ใด มีโอกาสพลาดสูง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผึ้ง'

ฝันเห็นผึ้งหรือถูกผึ้งรุมกัดต่อยตามร่างกาย ทำนายว่าจะมีเรื่อง ที่ทำให้เดือดร้อนใจภายในครอบครัว ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงทำกิจการ ใด มีโอกาสพลาดสูง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ แข่งม้า แกะ กุ้งแห้ง นอนกลับหัว ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ขวาน ฮัจญ์ แมลงปีกแข็ง เจ้าสาว ช่างแกะสลัก หมากฝรั่ง ดาบ นกเกาะหลังงู จระเข้ มีปากเสียงภายในครอบครัว ได้เงิน ถูกเฉือนเนื้อ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี โต๊ะทำงาน รถเมล์ เข่า ฝาเรือน โกนขนหน้าแข้ง ผ้าเช็ดตัว จักรพรรดิ นกกางเขน โกนหนวด ตีเหล็ก เห็นไม้กระดาน งาช้างวางคู่กัน นกกำลังจิกกัน กระถางสามขา ฉิ่งฉาบ เป็นคนผอมบาง นั่งบนเสื่อ จับกุ้ง กฐิน กระโดด อุจจาระ เครื่องบูชา กระเทย กรง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กล้องถ่ายรูป มีหางงอก ก้ามกุ้ง ว่ายน้ำในมหาสมุทร ขนสัตว์ เผาขยะ พระเจ้าแผ่นดิน เงา เสือตาย นํ้าพุที่พุ่งสูง เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ แช่ง ตกจากที่สูง จีวร ดาวตกจากท้องฟ้า ตะกร้อ เดินเป็นวงกลม ถูกกักตัว ทุ่งนา โกรธ จันทรคราส งูใหญ่ เลือกตั้ง สวมแหวน แม่ ข่าวลือ ฝี กินเกินขนาด ตีผึ้ง ทวิตเตอร์ มีขาเดียว ดวงอาทิตย์ดับ หญิงแต่งชุดสีเขียว เขากวาง กินไก่ กาบินเข้ามาในบ้าน กระแสน้ำ สังข์ หญิงแปลกหน้า ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ขนม เต่าทอง จาน ขวัญ รดน้ำต้นไม้ โซ่ตรวน ทำนาไม่ได้ผลดี แบกเสา ถูก แตน-ต่อ ต่อย ความรักระหว่างคน 3 คน ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน อาบน้ำในอ่าง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ กระจก ปล่อยสัตว์ สายสะพาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM