ทำนายฝัน 'ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ฝันเห็นผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน คุณจะโชคร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน'

ฝันเห็นผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน คุณจะโชคร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป็นคนปรุงอาหาร เดินอยู่ในป่าช้า ฝั่ง ญาตินํ้าตาตก ทะเลาะกับเพื่อน ของขวัญ จุฬามณี จับกุ้ง โต๊ะหมู่บูชา ผ้าพันแผล ล่องแพ ขัดแย้ง งูเลื้อย ท่องเที่ยวในสวน อู่เรือ แก้ม ยมทูต ปราสาท หลุมอสรพิษ ดื่มน้ำหวาน ทารก ปราศจากอํานาจ มดรุมเป็นกลุ่มๆ แผ่นดินไหว ถูกเฉือนเนื้อ งานพิธีต่างๆ ให้ความกรุณา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ประเจียด แขก เห็นประตูเมือง น้ำค้าง เหาะเหิน อาเจียน ฆ่าไก่ การทำผิดพลาด คบบัณฑิต เพชรพลอย ที่นอน เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ซื้อเต่า ขมิ้น ปืน นกต่อสู้กัน ได้ตีกลอง แข่งวิ่ง เครื่องแบบทหาร เด็กพิการ ยากจน ร่องน้ำ หวีผม เทวาลัย ตกกล้า บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ คนร้องไห้ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) พิมเสน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ สนามกีฬา ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ฟันดาบ กินอาหาร ชะนี ขี่โคอศุภราช ฝันว่าส่งพัสดุ เกลือ ภรรยาทิ้ง โฆษณา ตัวเองตายไปแล้ว ถวาย หวีหัก ขโมยทรัพย์สมบัติ เลือกผัก ปวดท้อง หญิงแต่งชุดสีฟ้า เดินทางกลางทะเลทราย ช่างไม้ ช่างเหล็ก จันทร์ทรงกลด จันทร์เพ็ญ ถอนฟัน เครื่องดักนก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) กาน้ำร้อน ถูกทรมาน คนหามวอผ่านหน้า กอไผ่ หญิงโสเภณี หญิงแต่งชุดสีแดง เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ลิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ระเบิด ตุ้มหู ล้มลงไปในหลุมลึก เก็บเกี่ยวข้าวในนา ไซเรน กินโทสต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM