ทำนายฝัน 'ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ฝันว่าผึ้งบินเข้ามาในบ้าน คุณจะถูกศัตรูทำร้ายหรือทำลายชื่อเสียง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน'

ฝันว่าผึ้งบินเข้ามาในบ้าน คุณจะถูกศัตรูทำร้ายหรือทำลายชื่อเสียง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ แสตมป์ เด็ดพริกออกจากต้นพริก ขโมยขึ้นบ้าน สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี หอก จมูกหาย เสื่อไม้ไผ่ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กินเนื้อไก่ กุมารทอง ละลาย โทรศัพท์มือถือหาย บันไดกว้างๆ เดินสะดุดหกล้ม ฝูงกบ จำนวนมาก สมุด กินปลาหมึก จับปลา ขนทรายเข้าวัด กังวล เดินทางไปทิศตะวันออก น้ำค้าง ทหาร ถุงเงิน ถุงทอง นกยูงรำแพน พระเจ้า จับผีเสื้อ ปลาฉลาม อีกา เม่น เด็กพิการ ถ่ายรูป ขุดหาทรัพย์สมบัติ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ดมกลิ่นดอกไม้ เมาสุรา ตัวเองแก่ นำฟองน้ำมาล้างจาน เท้าด้วน ถือไต้ หรือ คบไฟ กิ่งก่าวิ่งไปมา แสงนีออน รังดุม โกนผม ผิวหนัง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ทำนบ แทงตัวเอง ขนตา เล่าเรื่องตลก จอกใส่เหล้า ถูกวิ่งราวทรัพย์ เลื่อย ยิงปืน นกแก้ว น้ำพริก ประหาร ตะไบเหล็ก โน๊ตบุ๊ก หญิง เด็กกำลังดูดนม พนัน มือตัวเอง ได้กลิ่นของบูดเน่า ทุ่งโล่ง ไมโครโฟน เสื้อครุย เช็ค ( Cheque ) เป็ดว่ายน้ำ บิน (สูงขึ้น) ฝักดาบ เงาะ รักกับนักบินหญิง แหวนหาย กระต่าย วิมาน ดวงอาทิตย์ตก ดื่มน้ำฝน ถูก แตน-ต่อ ต่อย โกนหนวด เรือ ลากสัตว์ ศิลปิน นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ถ้ำมืด มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ร้องตะโกน คบไฟ คนเกี่ยวข้าว แม่ ทารก เด็กผู้ชาย อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ออร์แกน ลำธาร ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ดักนก ธารน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM