ทำนายฝัน 'ผึ้งมากมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ผึ้งมากมาย ฝันเห็นผึ้งมากมาย คุณชีวิตจะมีความสุขสมหวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผึ้งมากมาย'

ฝันเห็นผึ้งมากมาย คุณชีวิตจะมีความสุขสมหวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นไม้กระดาน กระดาษทิชชู ข่าวร้าย ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม คนรับใช้ สิริภาจุกาภรณ์ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เครื่องบินตก ถูกตะปูตำเท้า เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด สนามกีฬา ตกเหว ปลูก จุดไฟแล้วดับ รบชนะ กล้องถ่ายรูป กล้องยาสูบ มหาสมุทร บุคคลที่เป็นคนร้าย เกณฑ์ทหาร ตัวเองเป็นชู้ ตกทะเล ทำขวดแตก สายรุ้ง กำลังขับรถ โรคร้าย ขี่โคเข้าเมือง ถูกมัดมือมัดเท้า ศัตรู รดน้ำ ฆาตกร ซักผ้าขี้ริ้ว บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ผมร่วง น้ำพุสวยงาม จับกระต่าย สายสะพาย นกร้อง นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ของกำนัล ถุงมือ สถานีขนส่ง กรรไกร ผู้หญิงหัวล้าน แสง กิ่งก่าวิ่งไปมา ลาภ ถ้ำมืด เป็นใบ้ เหาะ อากาศบริสุทธิ์ ฉากกั้น เครื่องจักรทำงานได้ดี สวมเสื้อสีเขียว ล้างหวี หมากัด อุปกรณ์ทำครัว เจ็บปวดตามร่างกาย ลำคลอง พระธาตุ หมูกลายเป็นคน น้ำพุขนาดใหญ่ หญิงแต่งชุดสีฟ้า โซ่ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ช่างไม้ หีบศพ แกะ เทวาลัย ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เขากวาง กางเกง ผัดหน้า แม่หม้าย ญาติตาย ยกโทษ หีบสมบัติ คลอดลูก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ผู้คุมนักโทษ ข่วน จูบคนที่อายุมากกว่า แส้ จูบคนรัก คูคลอง พระอาทิตย์ ตีคนอื่นด้วยเชือก ใยแมงมุม ทิวเขา เพื่อนที่ตายไปแล้ว กรวยใบตองใส่ดอกไม้ เปลี่ยนมุ้งใหม่ แทะกระดูก ตำรา ดูหนัง ลำน้ำ นอนเล่นกลางดิน หิมะตกในฤดูร้อน มีคนเกลียด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM