ทำนายฝัน 'ผึ้งมากมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ผึ้งมากมาย ฝันเห็นผึ้งมากมาย คุณชีวิตจะมีความสุขสมหวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผึ้งมากมาย'

ฝันเห็นผึ้งมากมาย คุณชีวิตจะมีความสุขสมหวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หายใจอึดอัด ทวิตเตอร์ ซื้อของโบราณ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง จมูกหาย ขายไม้กระดาน ดนตรี เมฆสีดำ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ โฆษก อาหารบูดเน่า เศรษฐี ดีใจ กษัตริย์ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภาพ เรือน นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ตัวเองเป็นกรรมกร จันทร์ทรงกลด พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า กินเนื้อเป็ด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ผ้าคลุมหัว เสื้อขนสัตว์ เสือตาย ทำร้าย ธุรกิจ กรวยกรอกน้ำ ได้ยินเสียงระฆัง ฉาบแตก ทำบุญ หม้อข้าว รดน้ำต้นไม้ ผู้หญิงพายเรือ ตะกร้าไม้ วันเกิด ตำรา คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ พืชผัก เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ขวานหัก จับนก ฝุ่นเข้าตา ม้า กังวล ข่าวร้าย มังกร ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กระดานดำว่างเปล่า ล้มเหลว ซุบซิบนินทา เห็นกองไม้กระดาน สีดำ ถูกตี ไลน์ ( LINE ) แหวนหาย ย่างเนื้อ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง กฐิน ควาย จลาจล ระดู ครกสาก แหวน ทะเลาะ กินเกินขนาด มีคนขอโทษ เดินทางก่อนกำหนด คนมีดวงตาสีดำ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เงา มือตัวเอง ต่อสู้ ป่าเขา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ถอดรองเท้า ขมิ้น ดื่มนม กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ขับรถยนต์ ละลาย โกนขนหน้าแข้ง กระจกแตก ผ้าฝ้าย นกนางแอ่น หอยที่มีเนื้อเต็ม ได้เข้าร่วมในสงคราม ตะขาบ ความลับ นุ่งผ้าสีชมพู ไอศกรีม พระสถูป เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ขวดยา เฒ่าแก่ ขโมยทรัพย์สมบัติ เดินร่วมทางกับโจร นอนกับนางงาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM