ทำนายฝัน 'ผึ้งมากมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ผึ้งมากมาย ฝันเห็นผึ้งมากมาย คุณชีวิตจะมีความสุขสมหวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผึ้งมากมาย'

ฝันเห็นผึ้งมากมาย คุณชีวิตจะมีความสุขสมหวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น จอก เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น นอนเล่นกลางดิน เด็กกำลังดูดนม ฤกษ์ไม่ดี อาจารย์ ผจญภัย มังกร น้ำแข็ง นั่งนับลูกประคำ อยากมีเงิน กระดาษเช็ดมือ ไต่เขา หอก ดนตรี ครอบครัว ปลวกขึ้นบ้าน แดด เชื้อเชิญ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ไอ กินพระจันทร์ สุนัขหอน ภรรยา จรวด กุ้งมังกร ถูกขัง เลือดไหล ฟันบนตนเองหัก ฆ่าเต่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก งมของในแม่น้ำ จอกใส่เหล้า กระแต กฐิน พระแก้วมรกต ดึงเชือก ใต้ถุน ทหารเข้าบ้าน ชักว่าว ชายหนุ่ม หุ่น ญาติ พระเจ้า เป็ดไก่ จองหอง ปราศจากอํานาจ ถ้ำ ปลาหมึกหลายตัว สาก สบู่ ภรรยาสวมเสื้อแพร นักประพันธ์ เครื่องชั่ง ภรรยาทิ้ง พี่น้องทุบตีกัน กอดกะเทย โครงกระดูก คนแปลกหน้า ท้องฟ้าสดใส นกนางนวลโผบิน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด สวมเสื้อสีเหลือง บังสูรย์ นํ้าพุที่พุ่งสูง ผมถูกตัดให้สั้น หมาคาบหม้อ ได้เป็นเจ้าสาว ถลกหนัง กระท่อม เหี้ย เกือก ยิงปืน เจ้าบ่าว ถูกข่มขืน ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ลม ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ตกช้าง ฉี่รดกำแพง ขบวนแห่ เล่นฟองสบู่ รักชาติ ตัวเองมีผมหงอก ชกคนที่จมูก นักบวช น้ำพุขนาดใหญ่ ค่ำมืด คนร้องไห้ ทอดสมอ การทำผิดพลาด ชงชาถวายเจ้าที่ ตกเหว หวีไม้ ถูกตีหู หมอดูดูลายมือ กินเป็ด อรุณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM