ทำนายฝัน 'ผึ้งมากมาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ผึ้งมากมาย ฝันเห็นผึ้งมากมาย คุณชีวิตจะมีความสุขสมหวัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผึ้งมากมาย'

ฝันเห็นผึ้งมากมาย คุณชีวิตจะมีความสุขสมหวัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระท่อมร้าง ผจญภัย เครื่องจักรทำงานได้ดี แฮนด์บอล คนรักได้รับบาดเจ็บ คนรักหรือคู่รัก สีบรอนซ์ เจดีย์ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เหาะ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ตกเขา แมวข่วน รัศมี ดวงจันทร์ ศีรษะล้าน การสร้างโบสถ์ นักประพันธ์ ทาขมิ้น ฝนตกหนัก ไก่ชน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เก็บดอกบัว มงกุฎ ยอดโดม เครื่องลายคราม แบกเสา จับปลาช่อน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ หุงข้าว กล่าวหา ตู้เซฟ เปรต มุ้งหมอน หัวนก ไต่เขา เป็นแผลที่คอ ดึงเชือก ดีใจ กล้วย คันศรหรือคันธนู อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เด็กผู้ชายสู้กัน ถูกตัดศีรษะ ลูกกระพรวน ไข่เป็ด เกวียน ได้เป็นเจ้าสาว น้ำพุสวยงาม คบคนพาล เจ้าบ่าว ผลจันทร์ ( พืช ) คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง น้ำพริก พายเรือกับคนอื่น สามีนํ้าตาตก พนัน หมา ชนะ ได้รับต่างหู คนรักนอกใจ ปากเหม็น ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ยกยอ ตู้หนังสือ ตีฆ้อง เดินรอดราวผ้า ของหาย แมลงปีกแข็ง รบชนะ แฟนนอกใจ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ขึ้นศาล ทิวเขา หวีหัก สิงโต กระต่ายขูดมะพร้าว ถูกตัดมือ กินหมูกะทะ ไลน์ ( LINE ) ขัง กินโทสต์ ดับเทียนชัย ไม้ขีดไฟ นกเขา ขวด ร่มหัก ปลูกบ้านต้นไม้ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ขโมยเงิน จอมปลวกกลางถนน เสื้อขนสัตว์ เลี้ยง ขลุ่ย ต้นโพธิ์ กองทัพ จับก้อนหิน พานเงิน พญานาค

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM