ทำนายฝัน 'ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ฝันเห็นผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ คุณจะมีลาภก้อนใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้'

ฝันเห็นผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ คุณจะมีลาภก้อนใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฮิปโปโปเตมัส ลาภ ศาลเจ้า ทัพพี พระจันทร์เดือนหงาย หมอดูดูลายมือ ข้าวสาร ลับมีด ตับไต ปากเปื่อย กอดผู้หญิง ถุงเงิน-ถุงทอง กินปลาหมึก ได้กลิ่นของบูดเน่า พญานาค กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ฆ่าหมี เปิดผนึกซองจดหมาย ฝุ่น แฮนด์บอล โรงพยาบาล เรือแล่น จำปีหรือจำปา ค้าขายต่างเมือง งานฉลอง เงื่อน จุดไฟ ปล่องเมรุ สติ ถูกคนเตะ ซุง ฆ่าตัวตาย ตาข่าย กินอาหารเจ ยาพิษ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ฟังเทศน์ฟังธรรม ดื่มน้ำหวาน ผู้ชายตบผู้หญิง ลายมือ รักสามีตัวเอง ฉีกกระดาษ หอยที่มีเนื้อเต็ม ซ่อมแซมรั้วบ้าน ไม้พลอง ฉี่รดกำแพง นุ่งชุดหลากหลายสีสัน เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น แข่งม้า กำแพงเมืองจีน รั้ว มงคล การตายของเพื่อน เวทีมวย ช้อนเงิน กรง ตกใจ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ โต้เถียง จับหนอน กะเหรี่ยง หาบอุจจาระกลับบ้าน ดื่มน้ำชา ปอกเปลือกไข่ ขัน ไฟฟ้า ขนมเข่ง ดาวตกจากท้องฟ้า น้ำมัน จราจรที่สับสนวุ่นวาย ทอดสมอ ฮาเร็ม ชงชาถวายเจ้าที่ ต้นกัลปพฤกษ์ จูบ งวงช้างรัดตัว ดื่ม ฉลาด กินเนื้อไก่ ตัวเองมีชื่อเสียง ล้มเหลว เข็มเย็บผ้า ฉัน ( กิน ) ให้หวีคนอื่น ต่อ ทะเลสาบ ชะนี คนแปลกหน้า ตะไบเหล็ก โคเข้าบ้าน สัปเหร่อ รวงข้าว กรงสัตว์ อินทรี ยอดตึกสูงทรงกลม ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ปีก หนอนไต่ตามร่างกาย องคมนตรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น