ทำนายฝัน 'ผู้คุมนักโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้คุมนักโทษ ฝันว่าเป็นผู้คุมนักโทษ ให้ระวังจะมีเรื่องกับตำรวจ คุณอาจได้รับเคราะห์จากอุบัติเหตุ หรือการสูญเสียเงินทองโดยไร้ประโยชน์ อาจถูกขโมยทรัพย์สิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้คุมนักโทษ'

ฝันว่าเป็นผู้คุมนักโทษ ให้ระวังจะมีเรื่องกับตำรวจ คุณอาจได้รับเคราะห์จากอุบัติเหตุ หรือการสูญเสียเงินทองโดยไร้ประโยชน์ อาจถูกขโมยทรัพย์สิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นกก ผจญภัย กินเกินขนาด ถูกตัดศีรษะ เต้านม โทรศัพท์มือถือหาย เก็บดอกบัว เฮลิคอปเตอร์ เก็บมุ้ง สัปเหร่อ ดวงแก้ว ธนูหลายดอก ค้อน ขี่ช้าง ล้างหวี กระดาษเช็ดมือ พระเจ้า ต้นไม้เขียวชอุ่ม นอนบนที่นอน โต๊ะเขียนหนังสือ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ชกต่อย สร้อย ปีศาจหลายตน เงา ค้าขายต่างเมือง สังข์ เทศน์ ปม งอบ ซองจดหมาย ความรัก ปั่นด้าย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ เปลื้องผ้าตัวเอง เปรต หีบศพ เทวาลัย ตกจากดาดฟ้า กระดาษเปื้อนหมึก เชือดคอสุกร เซิ้งบั้งไฟ ต้นโพธิ์ ตกใจจนสะดุ้ง ผู้หญิงโพกผ้า ออร์แกน ดอกซ่อนกลิ่น ธงชัย มีคนนำเงินมาให้ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ตัวเองเป็นกรรมกร ถูกกรรโชกทรัพย์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฝั่ง ตัดผม น้ำตา พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า เมฆสีขาว เตาไฟ บัวสีขาว กำลังขับรถ ผิวพรรณ เครื่องแบบตำรวจ ลูกข่าง ทุ่งโล่ง ขี้เกียจ แมลง ไฟ ไก่ฟ้า เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ได้รับของมีค่า ที่ฝังศพ บนบาน นอนในมุ้ง ว่ายน้ำ นกยูง ชะนี ม้านั่ง ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กระโปรงใหม่ องค์กฐิน กินเนื้อมะพร้าว ผ้าพันแผล เกา ศาลพระภูมิ พูดคุยกับเจ้านาย รดน้ำต้นไม้ บวช ขับรถยนต์ พระพิฆเณศ ถูกสัตว์กัด ดาวตกจากท้องฟ้า ถาดอาหาร ต้นไม้ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ได้เป็นเจ้าสาว ปฏิกูล ถ่ายขี้ พู่กัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM