ทำนายฝัน 'ผู้ชายผมยาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้ชายผมยาว ฝันเห็นผู้ชายผมยาว คุณจะมีเกียรติยศชื่อเสียง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้ชายผมยาว'

ฝันเห็นผู้ชายผมยาว คุณจะมีเกียรติยศชื่อเสียง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กุมารทอง อสนีบาต ขี่เสือ เลือดไหล ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นอนบนพื้นน้ำ ไก่ คนกำลังเปลื้องผ้า จิ้งจก การสร้างโบสถ์ นั่งอยู่ในกองขี้ โรงพยาบาล กล่าวคำอำลากับใครบางคน นกบิน ตีแมลงวันตาย จราจรที่สับสนวุ่นวาย เขื่อน ฆ่าไก่ เล่าเรื่องตลก พระเจ้า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ซ่อน กวาด มองนํ้าตกตามลำพัง ต้นไม้ วงล้อกำลังหมุน พลับพลา นำพัดมาโบกตามร่างกาย โคไล่ขวิดคน อีกา เสื้อผ้า ลากสัตว์ กระเทย ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน อาบน้ำในทะเล ตัวเองเป็นโจร ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ถ้วยชาม ตักทรายเข้าบ้าน กลืนดวงอาทิตย์ โดนดึงผม กำแพง หมาหอน เชิงเทียน ดึงเชือก คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง เครื่องแต่งกาย เห็นตากระจกสีขาว กกไข่ คดข้าวเย็นกิน ถูกข่มขืน แดด ติดคุก องค์กฐิน เพชรพลอย สัตว์เลี้ยง นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย กินเลือด วงเวียน ทำนาไม่ได้ผลดี ล้มลงไปในหลุมลึก ได้ยินเสียงดนตรีไทย พวงมาลัย แกะสลักรูปปั้น ผจญภัย มิตรสหาย ไฮโล ดวงอาทิตย์ตก รักใครบางคนมากๆ เปลือก ฝ้าย กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ต้นไม้แห้ง เถียงกับคน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง แผ่นดินแยกออกจากกัน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ช้อนเงิน เดินไปบนเนินเขา นั่งนับลูกประคำ ซ่อง หัวไก่ ผิวหนัง ผัก เสวียน ยกของ ตะกร้าหวาย ฆ่าสุนัขบ้า คลอดบุตร ไฟไหม้ป่า สีฟ้า ปริญญาบัตร ถูกตำหนิ กินก้อนดิน ฝนตกปอยๆ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ก้ามกุ้ง ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ มีคนสวมแหวนให้ ข้าวติดคอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM