ทำนายฝัน 'ผู้ชายมีผมน้อย'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้ชายมีผมน้อย ฝันเห็นผู้ชายมีผมน้อย คุณจะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้ชายมีผมน้อย'

ฝันเห็นผู้ชายมีผมน้อย คุณจะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้เสื่อใหม่ ตู้เหล็กใส่เอกสาร ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ได้ยินเสียงกระซิบ ผู้ชายตบผู้หญิง สาหร่าย ก่อกองทราย น้ำพริก แดดเผาผิวหนังจนเกรียม กระจกแตก ปล่อยนกกระเรียน ดาวร่วงลงมาจากฟ้า พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ไหว้พระราหู เด็กนอนบนเตียง มะนาว ไฮโล ปาก บูชา เที่ยวชมงานรื่นเริง เบี้ย กษัตริย์เสด็จมาหา แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร หมี คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ตัวเองบ้า ก่อสร้าง นกกระจิบ กระจาบ รักภรรยาตัวเอง คนมีดวงตาสีดำ จูบเด็กเล็ก ซองบุหรี่ เชือดคอสุกร นกแขกเต้า ลักขโมย นั่งเล่น เล่นไพ่ ไก่ชน กระดุมหาย ทดน้ำ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กำแพงโบราณ ตักน้ำ ปั่นด้าย ปีก นกบิน กินเนื้อเป็ด ไข่มุก ลิฟต์ เด็ดพริกออกจากต้นพริก ถูกยิงด้วยธนู มีดตกน้ำ กุหลาบ ถุงเงิน ถุงทอง จรวด ยากจน ลายมือ โล่ เนกไท ชักลาก อ้อย คนเกี่ยวข้าว เครื่องขยายเสียง อินทรี ก้อนหิน เสียเงิน เดินทางไปทิศตะวันออก หญิงแต่งชุดสีฟ้า บัวขาว อาบน้ำในมหาสมุทร สร้อย นอนบนที่นอน คนกำลังจะตาย เมฆกลางแดด ภาชนะ สมอเรือ เครื่องชั่ง ตั้งครรภ์ เถ้าแก่ หมู แก้ว เพศสัมพันธ์ เป็นคนปรุงอาหาร ใบไม้ ปลา จอมปลวก ฮิปโปโปเตมัส พญานาค ช้างเหยียบ เปลวไฟ กาบินเข้ามาในบ้าน กวาด ฆ่าผึ้ง สะพายย่าม วิ่งหนีผู้ร้าย โกศ คลอดบุตร บุคคลที่มีชื่อเสียง คดข้าวเย็นกิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM