ทำนายฝัน 'ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ฝันเห็นผู้ชายมีผมสั้นสีขาว คุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว'

ฝันเห็นผู้ชายมีผมสั้นสีขาว คุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อดทน ปล่อยนกกระเรียน บูชา เสื้อผ้า เครื่องศาสตราวุธ จับขโมย งาช้างวางคู่กัน หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ผัก ป่วยลงท้อง เวียนเทียน มีคนเกลียด ดู pornhub ยมทูต กินเนื้อเป็ด ผ้าไตรจีวร โอลิมปิก หนอนไต่ตามร่างกาย กษัตริย์ พลับพลา กระต๊อบ วงล้อกำลังหมุน ร่ม บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ตกเขา ไกด์ ฝี เล่นเกมส์ ตาหลายคู่ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ผม ทะเลทราย เด็กกำลังดูดนม อยากมีเงิน ขบวนแห่ศพ ทำแท้ง กำไลแตกหัก ตัวเองเป็นโจร ดื่มน้ำฝน ทำนาได้ผลผลิตดี ตีงู ถูกแทง ถูก แตน-ต่อ ต่อย ดอกไม้ ฟืน เครื่องปั้นดินเผา จับปลาช่อน ธูปเทียน ทอดทิ้งคนรัก อรุณ ปลาเงินปลาทอง แมวสีสวาท สาดน้ำ กระเป๋า ฆ่าศัตรู ถั่วลิสง เห็นเหรียญสตางค์ แหวน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ทำอะไรแปลกๆ เผาไม้กระดาน สินบน ตกจากที่สูง สัตว์เลี้ยงตาย ชอล์ก ตารอบตัว ไฝ ข้าวในนา ท้องเสีย ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กวาด เจ็บปวดตามร่างกาย เอามีดฟันเท้าตัวเอง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ แผล จุดไฟแล้วดับ เครื่องเรือน กินผลไม้แฝด ยิงกา ทาแป้ง โครงกระดูกสัตว์ คลอดลูก งานบวชเณร นกขมิ้น คนมุงซื้อขาย บ่อน้ำใหญ่ เสาเรือน ประโคม ที่ฝังศพ บ่อน้ำพุแห้งขอด แต่งตัว คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กระถาง ดม ฮาเร็ม ไล่จับผีเสื้อ ดับเทียน ฟักทอง กินอุจจาระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM