ทำนายฝัน 'ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ฝันเห็นผู้ชายมีผมสั้นสีขาว คุณจะมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว'

ฝันเห็นผู้ชายมีผมสั้นสีขาว คุณจะมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เงาะ นอนกลางวัน เห็นไม้กระดาน นอนกับนางงาม ผู้หญิงถือมีด ภรรยาเปลือยกาย รูปภาพของเครือญาติ พระบรมรูป จับปลาช่อน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง บุพการี ภรรยามีลูก ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เทียนชัย นุ่น ได้ยินเสียงกบ น้ำพริก เจ้า แมวดำ กอดอก ชกต่อย จักรเย็บผ้า เข็มแทง ธุลี ฆ่าผีเสื้อ บ้า พระพุทธรูป เปลื้องผ้าตัวเอง ไฟไหม้บ้าน ถูกโกง โขลงช้าง ใบมีดโกน ขนมจีน ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เปิดเผยความลับกับเพื่อน ฮองเฮา (ราชินี) ป่วยลงท้อง มีหางงอก เห็นประตูเมือง เถาวัลย์ ซื้อกระดุม พระ พระโพธิสัตว์ ซุกซ่อนตัว เด็กผู้ชาย บริโภค กุ้งมังกร จับกระต่าย กรงสัตว์ ทำตัวเองบาดเจ็บ ศาลเจ้า แผ่นดินไหว หมาเลียขา นักสืบ กระปุก ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ธงบนบ้าน ญาตินํ้าตาตก ศีรษะมีเหา อทิตยาทรกิติคุณ ของหวาน งานพิธีต่างๆ ขี่โคอศุภราช ประทัด กำแพงเมืองจีน ปาก ภาชนะ ถูกพายุพัดพาไปไกล ย่างเนื้อ รักใครบางคนมากๆ ปล่อยออกจากคุก พระอาทิตย์ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ท่าเทียบเรือ จุดไฟ ควาย ถูกกลั่นแกล้ง ศีรษะ วัวควาย ผู้ชายผมยาว ฆ้อง เครื่องขยายเสียง นำเที่ยว ภาษา นั่งบนแคร่หาม ปิดผนึกซองจดหมาย จิ้งจก เงินโบราณ เด็กเกิดใหม่ เกิดความรู้สึกผิด คนตาย ซื้อปลาทอง ต่อสู้กับปีศาจ ผนังบ้าน แร้ง ถล่ม ขาขาด เที่ยวบ่อนการพนัน อุ้มเด็กทารก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น