ทำนายฝัน 'ผู้ถือศีล'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้ถือศีล ฝันเห็นผู้ถือศีลในชุดสีขาว เป็นความฝันที่ดี ทำนายว่า จะพบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีโชคลาภ มีความเจริญ ก้าวหน้าในเรื่องการค้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้ถือศีล'

ฝันเห็นผู้ถือศีลในชุดสีขาว เป็นความฝันที่ดี ทำนายว่า จะพบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานและมีโชคลาภ มีความเจริญ ก้าวหน้าในเรื่องการค้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมวสีขาว กุลี ฆ่ากระต่าย พระราชวัง ลากรถบรรทุก กินเนื้อมนุษย์ ได้ฟังเรื่องตลก กวนอิม ขุด อทิตยาทรกิติคุณ จับกัง มรกต โรงแรม โลกแตก ขอบคุณ กริช พรวนดิน สาหร่าย ยิงนก ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ถอดรองเท้า เหาะ โลงศพ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ดาบ เรือแล่น ผิวหนัง คนมีเขา อาบน้ำ ไข่เป็ด มัจฉา ร้องรำทำเพลง ตะขาบ ร่างกายตัวเอง ทำนาได้ผลผลิตดี ของที่ระลึก โน๊ตบุ๊ก ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ดูซีรี่ย์ ทะเลาะกับคนรัก จีวร คนแต่งชุดสีดำล้วน หนี้สิน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เจ้า เสื้อใหม่ ผลจันทร์ ( พืช ) ดวงอาทิตย์มืดมัว ตำรวจ เงื่อน กระบี่ ดอกซ่อนกลิ่น เหงื่อ แตร ปลวกขึ้นบ้าน ซื้อกระโปรง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ตัวเองเป็นชู้ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ถูกเฉือนเนื้อ เฮลิคอปเตอร์ นํ้าวน แกงการู ทำนาเกี่ยวข้าว เดินสะดุดหกล้ม ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ถั่วลิสง กินขนม ลิ้นแข็ง ประกายไฟ โบว์ดำผูกเสาบ้าน กกกอด มหรสพ ไก่กกไข่ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ทะเลาะ คบบัณฑิต สาวไส้ ผนังบ้าน ชัยชนะ เครื่องแบบตำรวจ ทาขมิ้น ไต่ลวด งูเหลือม จับผีเสื้อ ทุ่งนา มุ้งหมอน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ดินสอ สายสร้อย ดิน ผ้าแพร หักธนู ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กังวล ถูกไล่ออกจากงาน อ้อย ตะไคร้ สตางค์ นอนโรงพยาบาล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM