ทำนายฝัน 'ผู้หญิงชักมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงชักมีด คุณกำลังจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงชักมีด'

คุณกำลังจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พี่น้อง ปฏิทิน กษัตริย์เสด็จมาหา ยอดตึกสูงทรงกลม พาน กินเนื้อมะพร้าว คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น น้ำท่วม นองเลือด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เท้าขาด ขอทาน ปาก กระถางสามขา พระพุทธบาท กินกล้วย ร่ม ใบไม้ แมวดำ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ปะชุน ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ตัวเองเจ็บป่วย อ่างน้ำ หนีจากถ้ำ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ตราสัง ขบวนแห่ศพ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว กระซิบ ผิวพรรณ เด็กทารก ต่อสู้ ผู้หญิงหัวล้าน เที่ยวบ่อนการพนัน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ชามแตก ฝนตกปอยๆ เดินช้าๆ เล่นฟุตบอล ปลาหมึกหลายตัว รถบรรทุกศพ ฟ้อนรำ จับกัง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน พระราชวัง ถูกมัดมือมัดเท้า พรวนดิน กีตาร์ กรรไกร ถอยหลัง มือ อสนีบาต อักษรย่อ ล้างหน้าตัวเอง ทำให้คนอื่นตกใจ เล่นน้ำฝน เล่นน้ำสงกรานต์ กุมารทอง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม อ่าง ปัดกวาดฝุ่น ภูเขาไฟ ตีฆ้อง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ช่วยคน ทำนาย จมูกแหว่ง ผีตายโหง อาบน้ำในอ่าง ที่พึ่ง ตกกองไฟ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย อุปกรณ์ทำครัว คนขาพิการ ฝนตั้งเค้า ตะกวด เงาะป่า ฆาตกรรม บาดเจ็บ บั้งไฟ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น หีบเปิดอยู่ นรก ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เถ้าแก่ หมัดกัด พริก ทรัพย์สมบัติ ตัดผม ฐานพระพุทธรูป โบสถ์สกปรกรกรุงรัง นักบิน เถียงกับคน กองไฟ เงา หิมะตกอยู่เรื่อยๆ จับสายสิญจน์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM