ทำนายฝัน 'ผู้หญิงชักมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงชักมีด คุณกำลังจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงชักมีด'

คุณกำลังจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะกร้อ ขัง สุสาน อาบน้ำในมหาสมุทร แต่งงาน สีแดงชาด อ่างล้างหน้า ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตำรา นํ้าพุศักดิ์สิทธิ สารภี โบสีดำ กินเกินขนาด ปลูกต้นไม้ เดินรอดราวผ้า คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ แสงสว่าง ฟ้าผ่า ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ท่าเทียบเรือ กะละมัง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด โยคี เบาะ ถอดเสื้อ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เกาหัว ถูกปีศาจไล่ ถนน จับกัง ทหารเข้าบ้าน ถีบจักรเย็บผ้า โดนดึงผม แมวข่วน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ อุจจาระ ม่าน ขโมยเงิน ขายตู้ ขายโต๊ะ ทวิตเตอร์ เครื่องบินตก ถูก แตน-ต่อ ต่อย ตัวเองตายไปแล้ว หินก้อนใหญ่ ปีนรั้ว แม่นํ้า เขียนหนังสือ เลี่ยมฟันทอง กุ้งมังกร ถูกมัดมือมัดเท้า แขกขายโรตี เตียง ไถนา ศัสตราวุธ กินรีหรือกินนร ใยแมงมุม พูดคุยกับโจร กระดาษสีขาว ตกต้นไม้ จูบ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ จุฬามณี ตกบ่ออุจจาระ คบบัณฑิต ได้รับของมีค่า ศาลพระภูมิ ขอทาน เมา เดินทางในป่ารก พลักก้อนหิน พัด ยิงธนู ถาด ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว คราส เฒ่าหัวงู งง ปอด ฆ่าใครบางคน ยกยอ นกยูง โทรศัพท์มือถือหาย ขี่เสือ ย่าง เบี้ย จับหนอน พระพิฆเณศ ได้กลิ่นของบูดเน่า สุนัข เงาะป่า ฮวงซุ้ย เดินเล่นบนหาดทราย เห็นกระดุม คลื่นน้ำ ขบวนแห่ศพ หิมพานต์ (ป่า) เช็คเด้ง บิณฑบาต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM