ทำนายฝัน 'ผู้หญิงชักมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงชักมีด คุณกำลังจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผู้หญิงชักมีด'

คุณกำลังจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมลงภู่ มีโชคลาภ ปีนรั้ว ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ว่ายน้ำ ด้วง หุ่นยนต์ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน งานมงคล เล่นตะกร้อ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น พระแก้วมรกต บิณฑบาต ตกลงไปในบ่อ งูรัด ทอดแห เฆี่ยนตีผู้อื่น กล้วยแฝด ขิม สามีตาย เงินหาย โต๊ะทำงาน ริมฝีปาก กอไผ่ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง จาระบี ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น หมอก จองจำ เปิดร้านค้าขายสินค้า ไฝ แก่นจันทร์ กระดาษเปื้อนหมึก เปลื้องผ้าตัวเอง กระดูกแตก ฆ่าเป็ด นกบิน ขี่วัว นอนอยู่บนแผ่นดิน เดินเร็วๆ ชอล์ก ชายชู้ บาดเจ็บ ลายแทง ทางรถไฟ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ เก็บกวาดบ้าน ของเน่าเสีย ชาวประมง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ถูกเรียกตัวมาประชุม นกกระจอก นั่งบนเสื่อ ร่องน้ำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฟัน ทุบตีภรรยา นักบวช ลูกจัน ทหาร ตักน้ำ ตนเองทำความผิด เห็นบ่อร้าง ผู้ชายผมยาว หูขาด สารภี ดาว สร้อยข้อมีชำรุด เต้นรำ ช้อน ถังน้ำ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล งานแต่งงาน พรวน องคมนตรี แส้ เก็บเงินได้ เที่ยวชมงานรื่นเริง ธุรกิจ คนแฝดตัวติดกัน นอนกับสาวสวย รังไก่ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ โถแป้ง ดาวตกจากท้องฟ้า ทันตแพทย์ เลื่อย คนแคระ พัด โคกินหญ้า เสาเรือน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ได้รับเงินบริจาค มหรสพ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ตกเหว ขนทรายเข้าวัด เณรหน้าไฟ กินเป็ด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM