ทำนายฝัน 'ผู้หญิงชักมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงชักมีด คุณกำลังจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงชักมีด'

คุณกำลังจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกเปลื้องผ้า บิน (ตกลง) นั่งบนลังไม้ ปลวกขึ้นบ้าน รดน้ำต้นไม้ แผ่นดินแยกออกจากกัน ดาบ กินขนม ฟ้าแลบ เณรหางนาค เดินทาง แมลง โดนดึงผม ถูกฝังทั้งเป็น กำแพงเมืองจีน ไถ่ถอน กล้องยาสูบ สุกร นั่งจับเจ่า สามเณร ช่วย กรรไกร มีฤทธิ์ ว่ายน้ำ ลำธาร เห็นประตูบ้านตัวเอง องค์พระ บริโภคเนื่อสุกร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เหาะดั้นเมฆ หักธนู แว่นตาเลนส์ใส กงจักร เดินทางไปวัด ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ของเล่น กล้วยไม้ ต่อสู้กับปีศาจ พระสถูป อดตาย กางเขน (นก) ข้าวติดคอ ปอ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ผู้หญิงตั้งครรภ์ ย้ายบ้าน ราชสีห์ ถวายพระด้วยดอกบัว ปากเน่า ฝังศพ ขโมยทรัพย์สมบัติ คนรักนอกใจ เจ็บป่วย งมของในลำคลอง ฉลาด จรเข้ นักบวช เมฆบังแสงอาทิตย์ คนแต่งชุดสีดำล้วน ทรัพย์สมบัติ ประตูบ้าน ดวงแก้ว ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง น้ำพุ ฆ่ากระต่าย กิ๊บติดผม ซุกซ่อนของมีค่า โสมสวลี ปล่อยนกกระเรียน เครื่องบินบังคับ ยิงนก จมูกขาด เก็บของมีค่าได้ นั่งรถไฟ ศพ งานฉลอง โครงกระดูกสัตว์ แร้งเกาะหลังคาบ้าน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ทัพพี หญิงแต่งชุดสีแดง ตู้เหล็กใส่เอกสาร แทะกระดูก ช้อนปลา ถอดเสื้อ โล่รางวัล เป็นโจทก์ในศาล ฉากกั้น เครื่องปั้นดินเผา กลางคืน เสื้อผ้า เจ็บปวดตามร่างกาย ถูกฆ่า ปลูกพริก ภูเขาไปกำลังระเบิด กระจาด อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ข้าวเปลือก เมฆกลางแดด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM