ทำนายฝัน 'ผู้หญิงชักมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงชักมีด คุณกำลังจะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงชักมีด'

คุณกำลังจะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระซิบ ซุง กระป๋องนม ถูกตำหนิ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ขนตา ยอดโดม นั่งเรือ ตักน้ำราดตนเอง ขวดยา แทะกระดูก พระจันทร์เดือนหงาย ถูกตัดใบหู กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ถั่วงอก ซื้อของโบราณ เดินทาง กินเต้าหู้ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ถนน เดินเรือ ให้หวีคนอื่น ตัดผมตัวเอง ขี่สัตว์ ข้อเท้าแพลง ผู้หญิงตบผู้ชาย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ตกจากที่สูง บ้านใหม่ เครื่องดักนก ฝังทั้งเป็น เงินปากผี หลุมอสรพิษ ตกกระ ตกเขา เหยียบอุจจาระ กำไล โครงกระดูกสัตว์ นอนในมุ้ง วิทยา ผดุงครรภ์ ฆ่าเต่า ทำโรตี ทำลายโซ่ตรวน ทูต กระท่อมริมทะเล แม่มด ปลาหลีฮื้อ ปลูกพริก สมโภช เดินทางไปมหาสมุทร ขวานหัก พระสังฆราช โถส้วม กำไลแตกหัก ตู้นิรภัย แขก จองจำ ลากสัตว์ ฟัก ฉมวก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เดินเล่นบนหาดทราย เลี้ยงกระต่าย เครื่องบินตก นั่งใต้ต้นไทร บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ปีศาจหลายตน ขุดดิน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง แก้ผ้า ถาดดอกไม้ อดทน โจร เก้าอี้ แตร ซื้อปลาทอง ล็อกประตู ปีนรั้ว หญิงเปลือยกาย บ้านไฟไหม้ นกบิน โทรศัพท์มือถือหาย แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ กินผัก เณรหางนาค กินสายบัว เดินเข้าออกประตูกว้างๆ กุหลาบ คุก ตะราง ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) งูเลื้อย สายสนตะพาย แมวออกลูก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ไซเรน ตะเกียง บ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM