ทำนายฝัน 'ผู้หญิงตบผู้ชาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงตบผู้ชาย ฝันเห็นผู้หญิงตบผู้ชาย คุณจะพบความไม่ซื่อสัตย์ของคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผู้หญิงตบผู้ชาย'

ฝันเห็นผู้หญิงตบผู้ชาย คุณจะพบความไม่ซื่อสัตย์ของคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พิมเสน ต่อสู้กับเด็ก มือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สละราชสมบัติ ตารอบตัว นกกระจิบ กระจาบ เป็ดไก่ รอยเท้าของตัวเอง สร้อยทอง มดรุมเป็นกลุ่มๆ ถอดรองเท้า โบสถ์ แมลงปอ เป่าแตร กล่าวคำอำลากับใครบางคน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ถีบจักรยาน ผ้าม่าน ใบไม้ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ถวายข้าวพระ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เลื่อย ฝูงคนจำนวนมาก โกศ ฮอกกี้ พูดคุยกับโจร เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ป่า แกะ ช่างเหล็ก โบดำผูกคอตนเอง กระทง ซาบซึ้งใจ เครื่องดักนก ของลับ นกแขกเต้า กอดอก จรวดไฟ ข่าวดี ฉาบ ฉมวก กอดภรรยา ทำขวดแตก ทุเรียน นำอุจจาระกลับบ้าน จาน จุดไฟแล้วดับ เดินชนผนัง ทรงกลด เชื้อเชิญ ตักน้ำราดตนเอง เหาะ เดินเร็วๆ ลูกแก้ว ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ทอดแห ตกเลือด ฟ้ายามเมฆครึ้ม เฮลิคอปเตอร์ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ทอง นายกรัฐมนตรี ตะไกร ความดีความชอบ ล้มลงไปในหลุมลึก ด่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ขนมชั้นหลากสี ไหล่ ฟันดาบ ปลูก กำไล กินปลาหมึก มองนํ้าตกตามลำพัง ปีศาจหลายตน โถแป้ง ตัวเองมีชื่อเสียง ลมหายใจมีกลิ่นหอม เซิ้ง ท่องเที่ยวในสวน ข้อเท้าเจ็บ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ หักธนู ฝุ่นเข้าตา ขี่กระบือ รีดนมโค จาระบี ชักลาก เหี้ย โคเข้าบ้าน นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง แขน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น