ทำนายฝัน 'ผู้หญิงตบผู้ชาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงตบผู้ชาย ฝันเห็นผู้หญิงตบผู้ชาย คุณจะพบความไม่ซื่อสัตย์ของคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงตบผู้ชาย'

ฝันเห็นผู้หญิงตบผู้ชาย คุณจะพบความไม่ซื่อสัตย์ของคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่องไฟ ต้นกก นอนกลับหัว นักบิน ร่วมงานทอดกฐิน ปลูกบ้านต้นไม้ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ถุงใส่เงิน ถูกไล่ออกจากงาน ครัว คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กรง กินเป็ด งูจงอาง หีบเปิดอยู่ ตกเลือด ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา งูเห่า แช่ง ขวาน มีดบาด ธุรกิจ ข่าวลือ พิมเสน สุกรตายเอง ขุดถ่านหิน นัยน์ตา เล่นฟุตบอล จอมปลวก นายกรัฐมนตรี ลากฉุด น้ำพุขนาดใหญ่ ตำรวจ ได้ยินเสียงดนตรีไทย หญิงแต่งชุดสีเขียว ไพ่ เฆี่ยนตีผู้อื่น ความรักระหว่างคน 3 คน กระซิบ เป็นคนปรุงอาหาร สบู่ ปม เป่าขลุ่ย ตู้ไปรษณีย์ เฒ่าแก่ ถัง ผนังบ้าน จับสายสิญจน์ ทำโรตี ถาดอาหาร เป็นใบ้ ซื้อผ้าขาว ไก่ออกไข่ เท้าด้วน คบไฟ ฉาบ แล่นเรือผ่านเกาะ ขนสัตว์ กินก้างปลา นอนเล่นกลางดิน ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ สวมเสื้อสีเขียว พระสงฆ์ บุตร ไทร เกิดความรู้สึกผิด แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เลือกตั้ง ขบวนแห่ศพ กระดานดำมีข้อความ แส้ เลี้ยงกุมารทอง ธนู แผ่นดินแยกออกจากกัน ไฟไหม้ผม เบาะ เดินทางไปวัด รักตัวเอง โกหก ทาสี ถางหญ้า ความรังเกียจ เต้านม ลอย ทำให้คนอื่นตกใจ ดาบ ผ้าขี้ริ้ว ซ่อน หมัดกัด สุรา กำนัน เลือกผัก เลือดออกทางทวาร งู ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เจว็ด อยู่ในอาการเร่งรีบ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ สร้อยข้อมีชำรุด ผูกปมเชือก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM