ทำนายฝัน 'ผู้หญิงตบผู้ชาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงตบผู้ชาย ฝันเห็นผู้หญิงตบผู้ชาย คุณจะพบความไม่ซื่อสัตย์ของคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงตบผู้ชาย'

ฝันเห็นผู้หญิงตบผู้ชาย คุณจะพบความไม่ซื่อสัตย์ของคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เซิ้งบั้งไฟ ก้น ทอดทิ้งคนรัก ฝังศพ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร โรคร้าย เมฆกลางแดด พระธาตุ แช่ง ดาบ ภาษา เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ขโมยอาหาร จานชาม สังข์ ดื่มน้ำหวาน ผจญภัย เครื่องแบบทหาร กิ้งกือ ฟักทอง ตกเลือด เดินตากแดด สามีนํ้าตาตก แท่น ถาดอาหาร ปีศาจ มองดูเหว กรรไกร ขายไม้กระดาน คนตกนรก จอมปลวกกลางถนน เขี้ยวสัตว์ เม่น ฤดูหนาว ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ใบไม้ สร้อยทอง ปีก เห็นบ่อร้าง งวง สวมชุดเจ้าสาว ภาพวาด แมวออกลูก โบดำผูกเสาบ้าน น้ำลาย กินผัก น้ำเต้า เจ้าที่ นก หญิงแต่งชุดสีฟ้า การตายของเพื่อน ยักษ์ ชายหนุ่ม นำตาข่ายไปดักสัตว์ แสงนีออน หญิงแต่งชุดสีเขียว ฉี่รดที่นอน ศาลพระภูมิ มีคนขอโทษ เชี่ยนหมาก บ่อน้ำพุแห้งขอด ปั่นด้าย กุ้งทะเล อาบน้ำฝน สุรา เกลียดคนอื่น ร้องรำทำเพลง อรุณ ตัวเองร่ำรวย ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ฝาด สัตว์เลี้ยง ประดาน้ำ กระท่อมร้าง ภรรยา หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ต่อสู้กับปีศาจ จิ้งเหลน กัลยาณิวัฒนา เด็ก ตั้งครรภ์ เสื้อผ้า สวมมงกุฎ โคไล่ขวิดคน ต้นไม้แห้ง ฟันบนตนเองหัก กล้วยไม้ กุมารทอง ตุ้มหูหาย มีโชคลาภ ผัดหน้า ปอกเปลือกไข่ ที่นอน ร่องน้ำ จมูกแหว่ง กระต่ายวิ่ง เลี้ยง ผิงไฟ เครือญาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM