ทำนายฝัน 'ผู้หญิงตั้งครรภ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ จะมีคนเอาโชค เอาลาภมาให้ หรือ มีคนนำของขวัญที่ถูกใจมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผู้หญิงตั้งครรภ์'

จะมีคนเอาโชค เอาลาภมาให้ หรือ มีคนนำของขวัญที่ถูกใจมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เม่น ดอกไม้ มวยผม นกเขา ป่วยลงท้อง ภรรยาเอาน้ำมาให้ ขโมย ป่าเขา ถูกสัตว์กัด ขี่สุกร สารภาพต่อหน้าเพื่อน ภาพวาด ถูกทรมาน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ทำตัวเองบาดเจ็บ แฮนด์บอล ซอ กำแพงเมืองจีน ภาพยนตร์ ดักนก เครื่องเรือน ซักผ้าขี้ริ้ว ธูปเทียน เสือกัดตัวเอง เพลิง ผู้หญิงตั้งครรภ์ ซักผ้า จิ้งจก กระดาษทิชชู สมุด ตัดผม ฟูก ข้าวติดคอ ฉีกจดหมายรัก ฏีกา นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ลาวาภูเขาไฟ เชือก ได้ใบสั่งจากตำรวจ มีขาเดียว ก่อสร้าง จุดดอกไม้ไฟ ลายนิ้วมือ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ญาติทำความผิด กลางคืน ปล่อยเต่า ตะไคร้ ฝังศพ ทหารยิงปืนใหญ่ กินเกินขนาด สงฆ์ ชู้รัก เงาตัวเองในกระจก บวชพระ กินหัวสุกร อยู่ในถ้ำกับคนอื่น แขก หูแหว่ง มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ปม แมลงปอ ปราสาท เครื่องชั่ง ยกของ งาช้างวางคู่กัน พายเรือ ขี้ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ถูกข่มขืน ตัวเองแก่ นกแร้ง ภาษา กินผลไม้ ถลกหนังสัตว์ ซองจดหมาย กล้วยแขก ปอด นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ค่ำคืน เฒ่าแก่ สายสร้อย ลิง บ่อน้ำ ภาวนา มะพร้าว เปลี่ยนเสื้อผ้า อุจจาระ โลงศพ ยิงกา อสนีบาต ใช้ผ้าโพกศีรษะ กระเป๋าเงิน ไต่เขา สิงโต น้ำพุสวยงาม ร่มหัก ดนตรี ร่ม โต๊ะเขียนหนังสือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น