ทำนายฝัน 'ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ฝันเห็นผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม คุณกำลังจะได้รับโชคใหญ่จากต่างแดน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม'

ฝันเห็นผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม คุณกำลังจะได้รับโชคใหญ่จากต่างแดน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มือตัวเอง ประกันตัว ถ้วยชาม เดือน ไฟนรก เจ้า เปลือย จาระบี สิริวัณณวรีนารีรัตน์ อรุณ กินเนื้อมนุษย์ งานบวชเณร เครื่องจักรทำงานได้ดี แข่งม้า ญาติเสียชีวิต ตกเขา หัวหมู กระบอก สาดน้ำ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย กินองุ่น ภาษา ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ หินก้อนใหญ่ หมู โบว์ดำผูกคอ ภรรยามีครรภ์ พรม นกขมิ้น อดอยาก เลี้ยง เหยียบขี้ ฉีกจดหมายรัก จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ตะกร้อ ฆ่าสุนัขบ้า กังวล ท่อนซุง ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น พระสถูป จอบหรือเสียม เกณฑ์ทหาร ผมร่วง เกวียน บ่อน้ำใหญ่ ได้ยินเสียงปืน ต้นไม้แห้ง ตัวเองเป็นกรรมกร น้อยหน่า ฮ่อยจ๊อ จุดดอกไม้ไฟ ท้องฟ้าสดใส สุนัขคาบหม้อ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ดื่มน้ำจากแก้ว ผลักประตู เห็นกระดุม ตราสัง ยารักษาโรค ทหารเข้าบ้าน ใบไม้ ร้องรำทำเพลง ชะนี หญิงแต่งชุดสีฟ้า ปัดกวาดฝุ่น กินก้างปลา ส่งจดหมายพร้อมเช็ค กะปิ กินลิ้น แมวสีขาว ทำน้ำหก ตะโพน หิมะตกในฤดูร้อน ซองจดหมาย โครงกระดูกสัตว์ ญาตินํ้าตาตก จูบคนรัก ชักว่าว ป่าเขา ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ความรังเกียจ ดวงอาทิตย์มืดมัว ชักลาก โทรศัพท์ ตกบ่อลึก ฌาน นาฬิกาข้อมือเสีย เลิกมุ้งขึ้น ฉางข้าว ดวงแก้ว สีแดงชาด ข้อเท้าแพลง นํ้าวน ปลูก ได้เป็นเจ้าสาว ม่าน ตกจากดาดฟ้า ตกช้าง ปราศจากอํานาจ เครา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น