ทำนายฝัน 'ผู้หญิงถือมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงถือมีด คุณกำลังจะมีโชค และ ประสบกับสิ่งที่น่ายินดียิ่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงถือมีด'

คุณกำลังจะมีโชค และ ประสบกับสิ่งที่น่ายินดียิ่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชักลาก เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม กินข้าวบนใบบัว งูเหลือม ระบำ เรือ หัวนก เสื่อขาด กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว จรวดไฟ โจร สัปทน พี่น้อง ดื่มน้ำฝน แดด ร่มกางอยู่ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรง ผัก ปริญญาบัตร จำนอง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เคี้ยวดิน จานแตก นกแสก ผ้าไตรจีวร ตัวเลข ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฟันบนตนเองหัก แฝด ติดคุก พระปรางค์ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ได้กลิ่นของบูดเน่า ปลิง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน มองนํ้าตกกับคนรัก นกกระจิบ กระจาบ ถูกหวายรัด ขื่อคา เบาะ เจ็บฝ่าเท้า ตะเกียงที่จุดแล้ว เจ็บปวด สร้อยข้อมือ ฏีกา กล่าวคำอำลาญาติ งมของ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ทูตชาวต่างชาติ แขก ซ่อน แก้ว ถูกตีหู มีขาเดียว ระดู คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง เหรียญ โครงกระดูกมนุษย์ ถาดดอกไม้ เถาวัลย์ กระบี่ ค่ำมืด โยงเรือ น้ำหอม ทะเลาะกับเพื่อน ฟันปลอม ตู้หนังสือ ตู้เซฟ ฤาษี เห็นเหรียญสตางค์ คนร้าย เจ็บป่วย เดินทางกลางทะเลทราย ผู้ชายตบผู้หญิง เกาหัว ลอยคอ เสือกัดตัวเอง หีบสมบัติ ดาดฟ้า คนขี้โม้ ขี่สัตว์ ปลูก เห็นบ่อร้าง สายรุ้ง ทหารเข้าบ้าน ดื่มนม ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ขมิ้น งาช้างวางคู่กัน กลองโบราณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผ้าพันคอ บุพการี ตกบ่อมีหนอน เดินร่วมทางกับโจร นั่งบนเสื่อ นกกาเหว่า ระเบิด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM