ทำนายฝัน 'ผู้หญิงถือมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงถือมีด คุณกำลังจะมีโชค และ ประสบกับสิ่งที่น่ายินดียิ่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงถือมีด'

คุณกำลังจะมีโชค และ ประสบกับสิ่งที่น่ายินดียิ่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ระดู เครา ลูกแก้ว มีผู้นำม้ามาให้ ล้างเท้าตัวเอง กรงนก ปัดกวาดฝุ่น เมฆบังแสงอาทิตย์ ทวด ดอกไม้ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ นุ่งชุดขาว เงื่อน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ชายหนุ่ม มีขาเดียว แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ธงบนเรือ ใช้กระเทียมทำอาหาร ตกเขา หัวหมู ทำกาแฟหก ปล่องไฟ กินข้าว กรง ถุงมือ รถบรรทุกศพ งาช้างวางคู่กัน ทอดทิ้งครอบครัว แปรงฟัน พี่น้อง กัดลิ้น เงินปากผี เครื่องแต่งกาย นั่งรถไฟ กระแต บัว ฟุตบอล ปืน กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา รถพยาบาล ถังน้ำ องคมนตรี ไฟไหม้ต้นไม้ มีโชคลาภ เก็บผลมะม่วง พระเจ้า ทำนาไม่ได้ผลดี กระสือ ไข่ไก่ เกือก กินยา นั่งบนเตียง แมลงปอ นิล ถูกฉุด ตู้นิรภัย ถวายข้าวพระ แก้วแตก นกร้อง จุฬามณี เห็นประตูปิด กองดิน ตกกองไฟ ผิงไฟ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ถล่ม ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ถูกจับ ถูกน้ำร้อนลวก นั่งบนหลังนกกระเรียน ได้ลาภ เครื่องบินบังคับ ประตู เงาะ เกลือ บันได เข้าเฟสบุคไม่ได้ ปราสาท มือตัวเอง ฆาตกรรม ขี่กระบือ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ถูกปีศาจไล่ ผีตายโหง ท่องเที่ยวต่างประเทศ หนังสือ หน้าต่างพัง ยุง มรดก ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง มดกัด กินไก่ อสนีบาต ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ฟักทอง นาค ตกทะเล เชี่ยนหมาก นาข้าวรกร้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM