ทำนายฝัน 'ผู้หญิงถือมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงถือมีด คุณกำลังจะมีโชค และ ประสบกับสิ่งที่น่ายินดียิ่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงถือมีด'

คุณกำลังจะมีโชค และ ประสบกับสิ่งที่น่ายินดียิ่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พังประตู แมว ด่า ได้ยินเสียงกระซิบ นุ่งชุดแดง นายกรัฐมนตรี แม่นํ้า ครก หีบสมบัติ ไก่แจ้ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง คดีฟ้องร้องกัน ญาติทำความผิด ทำลายโซ่ตรวน เลือดออกทางทวาร ไม้กางเขน ดึงเชือก ซ่อน เห็นประตูเมือง ตุ้มหู จุดดอกไม้ไฟ กินรีหรือกินนร เณรหน้าไฟ ฉีกจดหมายรัก กวางดำ เลิกกับแฟน เสาเรือน บวงสรวง ขวานหัก นุ่งผ้าสีม่วง ม้าเตะ กล่าวคำอำลาญาติ ตบมือ ฉากกั้น นกนางนวลโผบิน ขี้เกียจ จอมปลวก นกนางแอ่น นั่งเรือ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง มุดรั้วลวดหนาม เดินไปตามท้องถนน ผจญภัย สังกะสี ปากกา มหาสมุทรมีพายุ ปล่อยนกกระเรียน กินองุ่น งูจงอาง จรเข้ ช้างตกมัน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ขัน ถูกสวมกุญแจมือ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค กรวยกรอกน้ำ ถุงเท้า ผักกาด ดาดฟ้า ประเทียบ ทหาร มีคนนำเงินมาให้ รั้ว ตัวเองมีผมหงอก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น กระท่อมในป่า เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ขี่โคเข้าเมือง ผ้าใบ มุ้งหมอน เห็นถนนที่ขรุขระ ธนบัตร หมูกลายเป็นคน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีคนเกลียด ยกของ ศรีนครินทราบรมราชชนนี รถเมล์ โซ่ตรวน แช่ง ใยแมงมุม เรือนแพ ทอดทิ้งภริยา ทำแท้ง จดหมาย ตู้นิรภัย เจ็บปวด ซองจดหมายสีขาว รบชนะ มาลัยดอกไม้ ร่มกางอยู่ กระต่ายหลายตัววิ่ง ชกมวย น้ำตก สุสาน ไหล่ จับ ลายนิ้วมือ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ฆ้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM