ทำนายฝัน 'ผู้หญิงถือมีด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงถือมีด คุณกำลังจะมีโชค และ ประสบกับสิ่งที่น่ายินดียิ่ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผู้หญิงถือมีด'

คุณกำลังจะมีโชค และ ประสบกับสิ่งที่น่ายินดียิ่ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เซิ้ง จักจั่น พระอรหันต์ ฆ่าหมี อินทรี นักบิน ทำลายโซ่ตรวน ตัดนิ้วมือตัวเอง สวน พวงกุญแจ ไฟฟ้า ปล่อยเต่า ขโมยอาหาร ทวิตเตอร์ หวีเสนียด ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด บิณฑบาต นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง โครงกระดูกมนุษย์ ประตูบ้านคนอื่น น้ำลาย ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ น้ำพุขนาดใหญ่ เป็นคนผอมบาง นกเค้าแมวหรือนกฮูก ถอนผมหงอก ปริญญาบัตร ระบำ กินข้าว ทราย มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า รบชนะ เลือดออกเต็มตัว เสาตกน้ำมันในบ้าน สุกร ช้องผม กำลังจะไปตาย ท่องเที่ยวในสวน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ความผิด กระต่ายหลายตัววิ่ง จราจรที่สับสนวุ่นวาย ฆ้อง ผ้าสีดำ ลูกเห็บตก ไต่ลวด ได้ยินเสียงกระดิ่ง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง โต๊ะรับประทานอาหาร คดข้าวเย็นกิน แบกหีบ นกกระจิบ กระจาบ ทวด ถากไม้ พระโพธิสัตว์ ทำร้าย ม่าน เห็นกระดุม ทำนาย ฮ่อยจ๊อ มองนํ้าตกตามลำพัง ไฟ งูเขียว เลี้ยงกุมารทอง ตกจากดาดฟ้า ก้ามกุ้ง ได้ลาภ ดวงอาทิตย์ตก ทัพพี นกนางแอ่น พระสงฆ์ ซุบซิบนินทา กลอง ขุด ตัวเลข พูดสนทนา คลอดลูก ไฟไหม้ในท้องฟ้า กำลังขับรถ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ยิงนก กล้วยแขก สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี น้ำแข็ง เฆี่ยน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ผึ้ง แหวนหาย มดกัด ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ สุนัข ผ้าห่มหนาๆ เด็กอุ้มปลา เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ซื้อปลาทอง เซิ้งบั้งไฟ ลูกเห็บ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ประตูบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM