ทำนายฝัน 'ผู้หญิงพายเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงพายเรือ ฝันเห็นผู้หญิงพายเรือ คุณกำลังจะได้รับข่าวดี โดยข่าวดีๆ นี้จะมีผู้หญิงนำพามา หากฝันนั้เห็นผู้หญิงพายเรือมาแล้วล่มลงต่อหน้า จะเกิดเหตุร้ายๆ กับเครือญาติที่เป็นผู้หญิง ช่วงนี้ควรหมั่นติดตามถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของญาติๆ โดยเฉพาะผู้หญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงพายเรือ'

ฝันเห็นผู้หญิงพายเรือ คุณกำลังจะได้รับข่าวดี โดยข่าวดีๆ นี้จะมีผู้หญิงนำพามา หากฝันนั้เห็นผู้หญิงพายเรือมาแล้วล่มลงต่อหน้า จะเกิดเหตุร้ายๆ กับเครือญาติที่เป็นผู้หญิง ช่วงนี้ควรหมั่นติดตามถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของญาติๆ โดยเฉพาะผู้หญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดาบ นกกระจิบ กระจาบ นม ธนบัตร นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ถูกตีหู หิ่งห้อย ว่าว ควาย แก้ผ้า งานพิธีต่างๆ ยิงปืน ถั่วปลูกอยู่ในไร่ หลุมอสรพิษ ฝาเรือน พังประตู เก็บกวาดบ้าน เพื่อนที่จากไปไกล ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กองดิน เซียมซี เป็นแม่ยาย เดินอยู่ในป่าช้า ฟันดาบ กำแพง กระทะ ใยแมงมุม อ่างน้ำ สวะ คนกำลังเปลื้องผ้า ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ สามีนํ้าตาตก ภรรยาเอาน้ำมาให้ จับปลา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แมงมุม กระดานดำว่างเปล่า ตะโพน ยันต์ คนหามวอผ่านหน้า ผิวพรรณ บันไดเลื่อน ถาดดอกไม้ หน้า แร้งกินซากศพ ตกใจจนสะดุ้ง ล้มเหลว ฆ่ากระต่าย ครู เห็นประตูเมือง เสือตาย ดอกมะลิ จับหมู ป้อมปราการ วิ่งจนเหนื่อยหอบ หมา ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ปั่นด้าย สร้อยข้อมือ บุตร ผู้ชายตบผู้หญิง โกนผม ซื้อกระดุม จูบคนที่อายุมากกว่า คนรับใช้ จดหมาย หุงข้าว อุจจาระ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ลับมีด ซุกซ่อนของมีค่า ป่วยลงท้อง ปราสาท คนกำลังถ่ายรูป ของลับ เห็นตากระจกสีขาว นุ่งผ้าใหม่ แผ่นดินไหว มรกต เลือกผัก เต้นรำ ฮองเฮา (ราชินี) นอนบนเสื่อ ลูกประคำ ซาบซึ้งใจ บ้านไฟไหม้ ไกด์ นกอยู่ในรัง กอดผู้หญิง ธารน้ำตก ขี่ควาย แก้วแตก ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ระบำ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ทอดสมอ เป่าลูกโป่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM