ทำนายฝัน 'ผู้หญิงพายเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงพายเรือ ฝันเห็นผู้หญิงพายเรือ คุณกำลังจะได้รับข่าวดี โดยข่าวดีๆ นี้จะมีผู้หญิงนำพามา หากฝันนั้เห็นผู้หญิงพายเรือมาแล้วล่มลงต่อหน้า จะเกิดเหตุร้ายๆ กับเครือญาติที่เป็นผู้หญิง ช่วงนี้ควรหมั่นติดตามถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของญาติๆ โดยเฉพาะผู้หญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงพายเรือ'

ฝันเห็นผู้หญิงพายเรือ คุณกำลังจะได้รับข่าวดี โดยข่าวดีๆ นี้จะมีผู้หญิงนำพามา หากฝันนั้เห็นผู้หญิงพายเรือมาแล้วล่มลงต่อหน้า จะเกิดเหตุร้ายๆ กับเครือญาติที่เป็นผู้หญิง ช่วงนี้ควรหมั่นติดตามถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของญาติๆ โดยเฉพาะผู้หญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินบนฟ้า จักรพรรดิ ดวงตรา ซุบซิบนินทา คู คลอง ขนมปังกรอบ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ซองจดหมาย เต้นรำ ทันตแพทย์ แมวดำ ฟันบนตนเองหัก โดนแทง ผ้าไตรจีวร พายุ กินผัก จีวร เวทีมวย อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว นุ่งผ้าสีชมพู กินเนื้อย่าง พระธาตุ กะโหลก พังประตู ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ใยแมงมุม กองกระดูก คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ได้รับต่างหู ได้เงิน ปล่องเมรุ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก จอมปลวก ตัดต้นไม้ ทราย ฆ่างู รับประทานเครื่องเทศ กองทัพ กะเหรี่ยงคอยาว ฐานพระพุทธรูป กรงสัตว์ ขนม ค้าขายต่างเมือง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กำแพง นุ่งผ้าสีม่วง วัง ศาลา แขนถูกตัด ดับเทียนชัย จุดเทียน งมปู หุงข้าว อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เจ็บป่วย ทุเรียน ญาติกำลังจะตาย อาวุธ ฮัจญ์ ซื้อปลาหมึก เพื่อนที่จากไปไกล อทิตยาทรกิติคุณ หมี งาช้าง ประดาน้ำ ปีนข้ามกำแพง นุ่งผ้าสีแดง จานแตก ระฆัง เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง นอนเล่นกลางดิน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ สามีนํ้าตาตก จมูกขาด เกลือ ภรรยามีครรภ์ เดินเร็วๆ หญิงชรา สละราชสมบัติ นกกางเขน องคมนตรี มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กาน้ำ เกวียน ยันต์ คนป่วยอยู่บนรถ เหยี่ยว ยกโทษ ได้ตีกลอง อักษรย่อ แกะ กระดาษทิชชู ถ่ายอุจจาระ คนรับใช้ นก แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป พิมพ์ กีตาร์ ปิดผนึกซองจดหมาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM