ทำนายฝัน 'ผู้หญิงหัวล้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงหัวล้าน ฝันเห็นผู้หญิงหัวล้าน คุณกำลัวจะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงหัวล้าน'

ฝันเห็นผู้หญิงหัวล้าน คุณกำลัวจะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป็ดว่ายน้ำ เด็กเกิดใหม่ กะปิ คนแฝดตัวติดกัน นกอยู่ในรัง หวีงา นํ้าพุที่พุ่งสูง อวัยวะเพศ ฟาก จับปลา ถวายของแด่พระสงฆ์ ซื้อเต่า ฝันว่าส่งพัสดุ คนแปลกหน้า เหี้ย คนกำลังเปลื้องผ้า หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เจ็บฝ่าเท้า ผ้าแพร คราด ลูกเต๋า เด็กผู้ชายสู้กัน เทียนชัย ซื้อผ้าขาว นกกระจิบ กระจาบ งูเลื้อย สังกะสี ซองจดหมายสีขาว กินข้าวบนใบบัว บูชา ผักกาด ไว้หนวดยาว ผู้หญิงพายเรือ ออร์แกน งูขดเป็นวงกลม ปล่อยนก ถูกมัดด้วยเชือก แก้ผ้า ลอย ตกหลังม้า เงิน โง่ โรงพยาบาล ภรรยาทิ้ง ฟองน้ำ สาดน้ำ หิมพานต์ (ป่า) ขี่หมู แมวออกลูก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ฆ่าเป็ด อาเจียน หาบขี้กลับบ้าน ยื้อแย่ง กินน้ำผึ้ง เต้นรำ งา หิมะตกในฤดูร้อน เลื่อยไม้กระดาน บวช การผ่าตัด พวงมาลัยดอกไม้สด ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ปอกเปลือกไข่ ชี เฒ่าแก่ ชาวประมง ธนูหัก คนในบ้านทุบตีกัน ถูกเฉือนเนื้อ ออกจากบ้าน เปียก ประเจียด มะนาว โต๊ะ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ พูดคุยกับคนต่างชาติ ต้นกัลปพฤกษ์ ถือดอกบัวในมือ ดวงอาทิตย์ดับ เงา ย่างเนื้อ ควันไฟ มงคล ละทิ้งครอบครัว ถากไม้ กาน้ำ นาข้าวรกร้าง ประกาศการแต่งงานของตนเอง กินเนื้อย่าง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แกะสลักรูปปั้น ไฟนรก ขนสัตว์ ขิม แตงโม กางเขน (นก) พังพอน เป็นคนผอมบาง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM