ทำนายฝัน 'ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว คุณจะประสบแต่ความสำเร็จ มีชีวิตที่ราบลื่น มีความสุข ไม่ค่อยมีทุกข์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว'

คุณจะประสบแต่ความสำเร็จ มีชีวิตที่ราบลื่น มีความสุข ไม่ค่อยมีทุกข์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงอาทิตย์มืดมัว บุคคลที่มีชื่อเสียง ข้อมือหัก ประกาศนียบัตร เช็ค ( Cheque ) เปียก เดินรอดราวผ้า พังพอน ยกของหนัก ที่พึ่ง เที่ยวบ่อนการพนัน ขนมปัง รังนก เป็นแผลที่คอ หมู กระท่อมร้าง น้ำลาย ฝาแฝด ฝุ่นเข้าตา ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน กินหอยนางรม กรวดทราย คนกำลังถ่ายรูป อีเมล ( Email ) ดวงดาว แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ แพรพรรณ ไม้กวาด กลอง กินเนื้อมนุษย์ ไก่ฟ้า พระสงฆ์ กอดรัด ขาด้วน ผู้หญิงโพกผ้า นกนางนวลโผบิน หญิงชรา แสตมป์ เมฆสีแดง ไฟไหม้ต้นไม้ แตร ผึ้งมากมาย เจดีย์ สวมชุดเจ้าสาว ยารักษาโรค นํ้าพุศักดิ์สิทธิ โอลิมปิก ผนังบ้าน ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ทราย ภรรยาออกจากบ้าน ตกหน้าผา แทง กินเนื้อวัว ขนมชั้นหลากสี ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ขี่นางโค จับกัง กล่าวคำอำลากับใครบางคน ตลาด ฟักทอง ขนมอร่อย ดับเทียน โจร อดทน จับขโมย พูดกับกลุ่มชน ถูกคู่รักกักตัว ลากรถบรรทุก ญาตินํ้าตาตก วัวควาย สุนัขหอน มีขาเดียว ข่าวลือ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ท่าเทียบเรือ เขียนหนังสือ แดด เห็นคนเปิดประตู ไฮโล ทำนบ หักธนู ลากสัตว์ ยาพิษ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ส่องกระจก เฟซบุ๊ก ( Facebook ) โยคี กระถาง ฉี่รดที่นอน เขากวาง เด็กอุ้มปลา กางเกง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ชี ภาพ กินเฉาก๊วย กุ้ง นั่งบนแคร่หาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM