ทำนายฝัน 'ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ คุณกำลังจะมีศัตรูที่จ้องคิดจะปองร้ายตัวคุณอยู่ และ คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องได้พบกับเรื่องที่ลึกลับ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ'

คุณกำลังจะมีศัตรูที่จ้องคิดจะปองร้ายตัวคุณอยู่ และ คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องได้พบกับเรื่องที่ลึกลับ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉลองพระบาท เรือ เห็นกองไม้กระดาน ฉี่รดที่นอน ดื่มน้ำ แท่น ปากเน่า มวย ไซเรน คางคก สวมมงกุฎ ฝูงคนจำนวนมาก สร้าง พระแก้วมรกต ดับไฟ ผ้าสีดำ ถูกตัดใบหู งูขดเป็นวงกลม เมฆกลางแดด กระซิบกับเพื่อน ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ล่าสัตว์ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ขลุ่ย วิดน้ำ ดับเทียนชัย ของกำนัล บอลลูน กระจกแตก บัวขาว ต้องโทษ ผ้าพันแผล ฟ้ายามเมฆครึ้ม ยิงกา เจ้าบ่าว ปีนเขา เวที คนตายมาหา คนร้าย ภาวนา ฝังศพคนที่รู้จัก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ชะลอม เป็ด ถูกทำโทษ ทำนาไม่ได้ผลดี นุ่งผ้าขาว กัดลิ้น ฝาหม้อตกลงพื้น นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เฒ่าหัวงู ซุกซ่อนตัว ปราสาทเล็กๆ กล้องยาสูบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เครื่องศาสตราวุธ ญาณ บันได นั่งนับลูกประคำ กา ประเทียบ สงฆ์ ร่างกายตัวเอง ตกน้ำ เดินสะดุดหกล้ม ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย โดนแทง น้ำค้าง เจ็บฝ่าเท้า น้อยหน่า ถูกฝังทั้งเป็น รดน้ำ หน้าต่าง รุ้งกินน้ำ พานเงิน น้ำลาย เพชรรัตนราชสุดา ช้องผม นั่งบนแคร่หาม ป่วยลงท้อง มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ถูกฉุด ชนไก่ ฉีกกระดาษ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด การรับรางวัล ล้างภาชนะเครื่องใช้ ทดน้ำ ได้ลาภ ซื้อเต่า ปัสสาวะ งง ตะกร้าหวาย นกขมิ้น ดินสอ กาน้ำร้อน เป็นประจำเดือน เห็นบ่อร้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM