ทำนายฝัน 'ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ช่วงนี้คุณต้องระวัง คนแปลกหน้าไม่ว่าหญิงหรือชาย หรือ แม้นแต่คนรู้จักแบบผิวเผินหรือสนิทสนม จะเข้ามาตีสนิทหลอกเอาทรัพย์สินเงินของของมีค่าจากผู้ฝัน ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน หรือเสี่ยงโชค ต้องตั้งสติให้ดีๆ ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ เพื่อให้มีสติตลอดเวลา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด'

ช่วงนี้คุณต้องระวัง คนแปลกหน้าไม่ว่าหญิงหรือชาย หรือ แม้นแต่คนรู้จักแบบผิวเผินหรือสนิทสนม จะเข้ามาตีสนิทหลอกเอาทรัพย์สินเงินของของมีค่าจากผู้ฝัน ช่วงนี้ไม่ควรลงทุน หรือเสี่ยงโชค ต้องตั้งสติให้ดีๆ ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ เพื่อให้มีสติตลอดเวลา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรอบรูป กุมารทอง ปล่อยสัตว์ เด็กกำลังดูดนม มาลัย กอไผ่ รถพยาบาล ได้เป็นเจ้าสาว น้ำตก หม้อ เลือดออกเต็มตัว ฝีขึ้นตามร่างกาย ตำรา ตกลงไปในบ่อ หมาคาบหม้อ ทัพพี ผึ้ง แหวนแต่งงาน หมีกัด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เพื่อนอยู่ห่างไกล รั้ว มดกัด แก่นจันทร์ ภรรยานอกใจ ทีปังกรรัศมีโชติ อ่าง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) นกนางแอ่น แก้ม พริกไทย ชกต่อย ไข่เป็ด กระดาษเปื้อนหมึก ประหารคนรัก ปู ตกน้ำ วิทยุ ตู้ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ตาข่าย กางเขน (นก) สงคราม เฆี่ยน อนุสาวรีย์ เงินหาย ฟ้อนรำ คุก ตะราง ถูกตัดขา พายเรือ บดเมล็ดกาแฟ ยักษ์ เลิกกับแฟน ปลิงดูดเลือด เข็มแทง แช่ง ร่องน้ำ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ สุนัขหอน ลิง โดนดึงผม งานมงคล ศัสตราวุธ สามีตาย งานโกนจุก ดาว จลาจล อมตะ ใช้กระเทียมทำอาหาร ต่อสู้กับเด็ก เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ นุ่งชุดแดง ทำนาไม่ได้ผลดี ซื้อปลาหมึก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เกา เสี้ยนตำเท้า ร่างกายตัวเอง ฮัจญ์ ช่างเงินทอง เรือกำลังจม มีด แขก วงกบ กวางดำ ดวงแก้ว ช้างตกมัน ทะเลาะกับภรรยา นำตาข่ายไปดักสัตว์ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ระดู เต้าหู้ โต๊ะรับประทานอาหาร นำฟองน้ำมาล้างจาน หนู หน้าอก ญาติเสียชีวิต ถูกตะปูตำเท้า คนถูกฉีดยา อู่เรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM