ทำนายฝัน 'ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เป็นภาพฝันที่เป็นมงคล จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้ารุ่งเรือง ผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุน สนับสนุนในทุกๆ ด้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ'

เป็นภาพฝันที่เป็นมงคล จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้ารุ่งเรือง ผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุน สนับสนุนในทุกๆ ด้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ่อเรือ ซอ กระถาง บุคคลที่มีชื่อเสียง มองนํ้าตกตามลำพัง พ่อหม้าย ดราฟต์ ลาวาภูเขาไฟ กินเนื้อหมู ฉีกจดหมายรัก บริโภคเนื่อสุกร โคเข้าบ้าน นกต่อสู้กัน ลายนิ้วมือ นอนอยู่บนแผ่นดิน งูรัด กระโปรง ป่าเขา ปลิง เมือง ปีนข้ามกำแพง ท่อนซุง เก็บผลมะม่วง อู่เรือ ละลาย พัด กรวยใบตองใส่ดอกไม้ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี หวีผม ขอโทษ ปากเน่า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ปู ฮิปโปโปเตมัส ปวดท้อง ถูกสวมกุญแจมือ เครื่องชั่ง กินเนื้อมะพร้าว กำไลข้อมือ กินเนื้อย่าง เห็นคนอื่นถูกประณาม ญาติ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี จองหอง ขวาน แข็งแรง จอมปลวกกลางถนน ลูกแก้ว จิ้งจก กุ้ง ตะปู ฉี่รดที่นอน ฝี โล่ จอก ถูกเฉือนเนื้อ ผู้หญิงโพกผ้า สวมเสื้อสีดำ ผลักประตู นั่งนับลูกประคำ แคร่ ทหาร ถือกรรไกร รักตัวเอง หุ่นโชว์เสื้อ เครื่องจักรไม่ทำงาน ถ่ายรูป เพื่อนอยู่ห่างไกล ตะขาบกัด สีดำ เด็กผู้ชายสู้กัน ได้ยินสุนัขเห่า ถูกโยนลงทะเล หิมะตกถูกตัว นกนางนวล ลอยคอ ม้าสีดำ ของหวาน ปลาทอง สีบรอนซ์ มะพร้าว ผ้าเช็ดตัว จรเข้กัด บ้านมีช่องโหว่ ยอดโดม ขวด หนามตำ ห่มผ้า หัตถกรรม ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม อยู่ในกระท่อม หูแหว่ง ไอ กงเต๊ก มดหรือแมลง ถูกต่อต่อย ดื่มน้ำจากแก้ว ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ได้กลิ่นของบูดเน่า โล่รางวัล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM