ทำนายฝัน 'ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เป็นภาพฝันที่เป็นมงคล จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้ารุ่งเรือง ผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุน สนับสนุนในทุกๆ ด้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ'

เป็นภาพฝันที่เป็นมงคล จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การค้ารุ่งเรือง ผู้ใหญ่ให้ความเกื้อหนุน สนับสนุนในทุกๆ ด้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ความมืด ตกงาน ภรรยาหนี คนขาพิการ เลี้ยง ยารักษาโรค บ้านพัง เบี้ย ฟันบนหัก โยคี ทั่ง เครื่องจักรไม่ทำงาน สละราชสมบัติ กอดกะเทย ผูกปมเชือก ป่วย งาช้างวางคู่กัน บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ยมทูต รถเมล์ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ คบคนพาล แล่นเรือผ่านเกาะ โดด เซิ้งบั้งไฟ เก็บมุ้ง ไก่กกไข่ ถุงน้ำร้อน ฟันดาบ ฟันหลุด ศีรษะ เม่น อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น นกอยู่ในรัง หย่า อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ทารกแรกเกิด กรง ฆ่าโค สุกรตายเอง ต้นกัลปพฤกษ์ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หีบเปิดอยู่ หญิงชู้ แขกขายโรตี เอามีดฟันเท้าตัวเอง จับปลาช่อน ทำกับข้าว อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ถ้ำ กวาง ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ เห็นคนอื่นถูกประณาม ท้องฟ้าสดใส เสื่อขาด กุ้ง กินเลือด กินดิน ซื้อเต่า พูดคุยกับโจร เดินช้าๆ แผ่นดินไหว พี่น้อง นกกางเขน กระบี่ อินสตาแกรม ( instargram ) ไฮโล ดวงอาทิตย์ทรงกลด กำลังขับรถ แมงมุม ขโมยขึ้นบ้าน เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว สร้อยทองคำ จับปลา ยา ตัวเองมีชื่อเสียง ศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ปีนเขา คนรักหรือคู่รัก ขี่คอคน ฆาตกรรม ขัดแย้ง ค้อน เด็ก ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน นกนางแอ่น ฉาบ กินเนื้อไก่ ซองจดหมายสีฟ้า แขนหัก เอสเอ็มเอส ( SMS ) ความรังเกียจ ได้เป็นเจ้าสาว เดินไปบนเนินเขา สุนัขคาบหม้อ ตกจากเครื่องบิน จมูก ทับทิม เดินทางไปวัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM