ทำนายฝัน 'ผ่าท้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ่าท้อง ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผ่าท้อง'

ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงกลอง กก กระต่าย ยกโทษ ลูกเต๋า ขวัญ ชกต่อย ปีนป่ายภูเขา สีฟ้า นกแก้ว ประกาศข่าวการตาย ไฟไหม้ป่า ให้รางวัล ที่นอน ทอดทิ้งลูกๆ เดินทาง ทำนบ หลงป่า แตกร้าว ตะเพียน สร้อยข้อมือ ฟาก ครัว จราจรที่สับสนวุ่นวาย ถูกโยนลงทะเล ภรรยามีครรภ์ ถอดเสื้อ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ไฟไหม้ผม ยาพิษ ถนน ตะเกียงที่จุดแล้ว ไฟไหม้ในท้องฟ้า หนอนไต่ตามร่างกาย ชะนี ตัวเงินตัวทอง แผ่นดิน พายเรือ ขี่สัตว์ ดาบ พังพอน เชี่ยนหมาก ปอก รักเพื่อน ขาด้วน ฝีขึ้นตามร่างกาย ตราสัง เดินทางไปมหาสมุทร เกลียดคนต่างชาติ เปื้อน ทำลายโซ่ตรวน สามีนํ้าตาตก ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ตุ้มหูหาย ลำน้ำ ปัดกวาดฝุ่น หญิงทุบตีกัน ข่าวร้าย กระทะ เมฆสีเลือด ตั้งท้อง อดตาย บัวสีขาว ตกบ่อมีหนอน ผนังบ้าน อุปกรณ์ทำครัว คูคลอง งาช้างวางคู่กัน ขลุ่ย ขายไม้กระดาน ฟาง เซรุ่ม พลอยหลากสีสัน กังหัน อักษรย่อ คราส หญิงแต่งชุดสีดำ ขี่ราชสีห์ ทอง ทอดทิ้งภริยา ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ชนไก่ ตรอมใจ หาบขี้กลับบ้าน บอลลูนตก พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า สตรี ตั้งครรภ์ กลอง ฉี่รดที่นอน หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) โต๊ะเขียนหนังสือ ลูกประคำ พัด นาก นกกาเหว่า ช้องผม คนรับใช้ แหวนแต่งงาน กะปิ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น