ทำนายฝัน 'ผ่าท้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ่าท้อง ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ่าท้อง'

ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย กำไล บาดแผล ผ้าเช็ดตัว ขับรถ เทียนชัย กินเนื้อเป็ด ม้าสีขาว ขนสัตว์ นกกำลังจิกกัน น้ำตก กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ให้ความกรุณา หญิง เฒ่าแก่ จาระบี ลา ( สัตว์ ) สตรี ตาบอด หวีเสนียด ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กกลูก องค์กฐิน ชาวประมง กริช แกงการู กระจก แม่หม้าย ยกของหนัก บ้านตัวเองสวยงาม สีแดงชาด ผู้หญิงโพกผ้า ให้รางวัล ปวดท้อง ต้นกก มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กระโดด ซอ เกณฑ์ทหาร เดินรอดราวผ้า มะลิ คนแฝดตัวติดกัน เห็นคนเปิดประตู ถุงเงิน ถุงทอง หอยที่มีเนื้อเต็ม หว่านข้าวในนา แมวข่วน ดอกซ่อนกลิ่น ดอกไม้ไฟ มหาสมุทร เป็นแผลที่คอ ล้างภาชนะเครื่องใช้ สายสะพาย นกบิน ดวงอาทิตย์ตก โยคี เล่นฟุตบอล รังนก กอดภรรยา คนกำลังเปลื้องผ้า พายเรือกับคนอื่น ฆ่าสุนัขบ้า บัญชี ฟ้าร้อง กลางคืน แจกันคู่ นอนกลางวัน กกไข่ นักสืบ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น พูดคุยกับเจ้านาย อรุณ ดิน ตะกร้าพลาสติก ภรรยาหนี เถาวัลย์ ดูละคร ทาเล็บ โจร ได้ยินเสียงปี่พาทย์ บาดเจ็บ ยักษ์ ผู้หญิงหัวล้าน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตัวเองเจ็บป่วย ฉาบแตก ของที่ระลึก จอมปลวกกลางถนน ขัน ความรักระหว่างคน 3 คน โต๊ะหมู่บูชา เปียก ไม้กวาด ไม้ไผ่ วัง แมงมุม สามง่ามสำหรับแทงปลา ค้าขายต่างเมือง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ถอนผมหงอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM