ทำนายฝัน 'ผ่าท้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ่าท้อง ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ่าท้อง'

ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาพ ขัดแย้ง ถูกทำโทษ นางเงือก มดกัด เฆี่ยน ข่าวร้าย ข้อเท้าเจ็บ ทะเลที่เงียบสงบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ มองนํ้าตกกับคนรัก แขก ฆ่าโค ว่ายน้ำ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ บั้งไฟ เป็ดไก่ ดวงจันทร์ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เมายา ทารก ขนทรายเข้าวัด คนตกน้ำกำลังจะจม ฤกษ์ไม่ดี ปล้น ถีบจักรเย็บผ้า จักรพรรดิ เครื่องบินตก เล่นน้ำฝน หนอน เสื่อไม้ไผ่ คนถูกฉีดยา ล้างหน้าตัวเอง กระโดด ตกทะเล ภรรยา งมปู ฉีกกระดาษ คนแก่ กินอาหารเจ คัมภีร์ ฝ่าเท้า ปู กรวดทราย เลี้ยงกุมารทอง แบกเสา ขาขาด ตัวเองมีชื่อเสียง เปิดผนึกซองจดหมาย ไข่เป็ด กินสายบัว ที่พึ่ง แม่ชี เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ตกบ่ออุจจาระ ซื้อปลาหมึก ทราย ซาวข้าว กินเกินขนาด กระดุมหาย โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) น้ำล้นเขื่อน เปื้อน ลูกเห็บตก มวย ช่วยคน กินเลี้ยง ตัวเงินตัวทอง ถือดอกบัวในมือ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ จอก ยกยอ ตกลงไปในบ่อ แสงสว่าง ดาดฟ้า ฟืน อทิตยาทรกิติคุณ เห็นตัวเองในกระจก สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น คนขาพิการ เชือกรัดคอ ดอกกุหลาบ ครัว ถังน้ำ ธำมรงค์ ช่างแกะสลัก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ตกกองไฟ แสง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) กบ เพชรพลอย เทศน์ สร้อยทองคำ เซิ้งบั้งไฟ ประตูบ้านคนอื่น หิ่งห้อย ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง สุกรกลายเป็นคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM