ทำนายฝัน 'ผ่าท้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ่าท้อง ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ่าท้อง'

ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รวงข้าว เมฆสีเลือด ฝน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น มนต์ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ โกนผม นอนบนกองฟาง โรคร้าย รีดนมโค เอามีดฟันเท้าตัวเอง รุ้งกินน้ำ มะนาว กรน งูเหลือม ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ประกาศข่าวการตาย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ธนาคาร ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ถอนผมหงอก กรอด้าย ล้างบ้าน แบกหาม องค์กฐิน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน จับขโมย ขนตา ถือไต้ หรือ คบไฟ นกอยู่ในรัง ไอศกรีม ผู้หญิงตั้งครรภ์ ข้อเท้าเจ็บ กรงสัตว์ ครัว นอนกรน ปราสาทเล็กๆ กินก้างปลา นัยน์ตา มาเฟีย ขุดถ่านหิน เพื่อน ปล่อยออกจากคุก ฝั่ง กรง ซองจดหมายสีขาว ยารักษาโรค ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ประโคม มรดก แกะ กินลูกอม ขายตู้ ขายโต๊ะ อากาศบริสุทธิ์ ร่างกายตัวเอง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ใยแมงมุม ถ้วยชาม คนเกี่ยวข้าว ผึ้งมากมาย ปล่องไฟ ปฏิกูล พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า นิล ซี่โครงหัก ปอกเปลือกผลไม้ ถูกฝังทั้งเป็น หญิงโสเภณี สัปทน ดำน้ำ ตัดเล็บ ฝีขึ้นตามร่างกาย เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง กระต่ายน้อย ฝนครึ้ม เนื้อหนัง หมาตาย บ้านร้าง เทศน์ ไฟฟ้า เปลือย ไข่ไก่ ซื้อไม้กระดาน นั่งบนอาสนะสงฆ์ นอนกับสาวสวย น้ำผึ้ง เต่า มดเต็มบ้านเมือง ดึงเชือก มีดตกน้ำ โฉนดที่ดิน เรือแล่น ไฮโล โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) กิ๊บติดผม โต๊ะหมู่บูชา ตกกองไฟ ดักนก ตกช้าง สมอเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM