ทำนายฝัน 'ผ่าท้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ่าท้อง ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ่าท้อง'

ฝันว่าตนเองต้องผ่าท้องแลควักไส้ออกมา ทำนายว่าฝันร้าย กลายเป็นดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่เป็นทุกขลาภ ต้องไปทำบุญ เสียก่อนแล้วจะมีโชคดีตามมา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสงนีออน ท้องเสีย ไข่ไก่ ท่องเที่ยวในสวน ปากเปื่อย ลุยโคลน ใส่บาตร หงส์ ฉัน ( กิน ) หมาก พืชผัก รับประทานอาหาร อ่างน้ำ เรือน ล้างเท้า ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ภรรยาหนี ขนสัตว์ อยู่ในกระท่อม นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ถูกลูกปลุกให้ตื่น ส่องกระจก จลาจล คนบ้า จับสุกร สกปรก โพธิ์ วิดน้ำ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น จับ ล้มลงไปในหลุมลึก แบกหีบ เกวียน ป่าช้า ซื้อเต่า ลูกๆ หลั่งนํ้าตา บิน (ตกลง) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ฉ้อโกง จับกระต่าย ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ศัตรู บิน (สูงขึ้น) ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ปอก ลายแทง ดื่ม เงินหาย รากไม้ งานสังสรรค์ เตาไฟ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ คนตกน้ำกำลังจะจม นกต่อสู้กัน ถูกเฉือนเนื้อ ปลาหมึกหลายตัว ปลาหมึก ประโคม ถูกทำโทษ จมูกหาย ตัดหัว ฝา ปลาเงินปลาทอง ผลไม้ หนู บวชภิกสุนี ดึงเชือก ชาวประมง ถูกปีศาจไล่ ปลิง วิ่งหนีผู้ร้าย ห่านฟ้า ไม้ขีดไฟ จันทร์ทรงกลด บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ต้นโพธิ์ โต๊ะหมู่บูชา น้ำแข็ง กระถาง แมวดำ แจกัน นุ่น ขี่ม้า แล้ว ตกม้า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) จอกใส่เหล้า ทารก ท่าเรือ ครกสาก สารภาพต่อหน้าเพื่อน นก วาฬ หินก้อนใหญ่ กุฏิพระ ขุด กินพริก ข้าวในนา นั่งราชรถ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM