ทำนายฝัน 'ผ้าขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าขาว ฝันเห็นผ้าขาว จะมีความรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าขาว'

ฝันเห็นผ้าขาว จะมีความรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศพ ขนตาร่วง งานโกนจุก โครงกระดูก ถุงมือ ลากสัตว์ ผิวหนัง เสี้ยนหนาม กระถาง ผีตายโหง เชิงเทียน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า คนตายในบ้าน สวมรองเท้าใหม่ ฆ่าตัวตาย กัดลิ้น เห็นคนโดนแทง แต่งงานก่อนกำหนด กระดาษเช็ดมือ กระบี่ คนมีเขา กินยา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เกาทัณฑ์ วันเกิด ทำลายโซ่ตรวน ดอกมะลิ คางคก เห็นบ่อร้าง ผิวพรรณ ชู้รัก ม้าเตะ พืชผัก มีความปรารถนา ธนาคาร กระท่อม ก้างปลาติดคอ นอนบนพื้นน้ำ เพชรรัตนราชสุดา เก็บของมีค่าได้ แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ขี่คอคน ดื่มน้ำหวาน ปราสาทเล็กๆ คนแคระ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด วอ รับประทานอาหาร ศาลา ปลาหมึก กระสือ เดินทางในป่ารก เดินขึ้นภูเขา ไว้ทุกข์ พระอรหันต์ เงิน ปัสสาวะ ถูกปล้น เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ให้มีดแก่คนอื่น ตื่นขึ้นมาเอง ปลวก ใบไม้ ได้รับต่างหู เลือดออกทางทวาร ของหาย ครีบปลา แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เถียงกับคน เด็กผู้ชาย กองกระดูก ถูกพายุพัดพาไปไกล เข้ารับการผ่าตัด ฝุ่น บัตรเครดิต บุพการี ถูกคู่รักกักตัว โต๊ะ ย่างเนื้อ ข้าวสาร ขนคิ้ว รถไฟ ไล่จับผีเสื้อ บ่อน้ำพุแห้งขอด กรวยกรอกน้ำ แผ่นดิน เฒ่าหัวงู ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ พาน บนบาน ฏีกา น้ำหอม ตัวเองถูกธรณีสูบ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า หน้า กินก้างปลา บ้านมีช่องโหว่ ที่นอน พรวน ตัวเองเป็นนักโทษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM