ทำนายฝัน 'ผ้าขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าขาว ฝันเห็นผ้าขาว จะมีความรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าขาว'

ฝันเห็นผ้าขาว จะมีความรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟักทอง พระอรหันต์ กินขนม พายเรือกับคนอื่น ขี่วัว แล้ว ตกวัว ม้า คนอื่นทำพลาด ทหาร ลุยไฟ ลาวาภูเขาไฟ กระบอกไม้ไผ่ ละทิ้งบ้าน พังประตู บั้งไฟ ขาหัก อีเมล ( Email ) ถังขยะ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว กรรไกร ลูกจันทร์ ขี่ราชสีห์ ราวตากผ้า เสาตกน้ำมันในบ้าน ดับเทียน แส้ เวียนเทียน หมากรุก เลื่อยไม้กระดาน สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขัน ได้ลาภ ขนมเข่ง กระทะ โรงแรม ดวงอาทิตย์ตก คบไฟ กิ้งก่า ขนมจีน กระทง ช่วยคน ขี่นางโค ขมิ้น ผ้าไตรจีวร สุนัข ฟ้าที่สดใส งานมงคล ท่องเที่ยวต่างประเทศ สะพายย่าม ขโมยอาหาร กาบินเข้ามาในบ้าน รถไฟ คู คลอง ฟูก แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ตู้อาหาร ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เหยียบขี้ ทะเลาะกับคนรัก ธงบนเรือ ธงบนบ้าน ขี้ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ลวดหนาม ธง ฝังศพคนที่รู้จัก ฝังทั้งเป็น จูบคนรัก ส้มตำ ช้าง ภรรยาสวมเสื้อแพร ขนมชั้น แก่นจันทร์ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ถูกแทง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เลี้ยง ตักน้ำ ประเจียด นกกาเหว่า นํ้าพุที่พุ่งสูง กินเนื้อหมู ท้องเดิน ฟันดาบ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เฮลิคอปเตอร์ ถาดอาหาร พูดคุยกับเจ้านาย สร้อยข้อมือ แตงโม ซื้อปลาทอง กินหอยนางรม ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ติดเกาะ ผ้าพันแผล ผ้าสีขาว มดรุมเป็นกลุ่มๆ หมากฝรั่ง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก กินข้าวบนใบบัว ลมพายุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM