ทำนายฝัน 'ผ้าขี้ริ้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าขี้ริ้ว ฝันเห็นผ้าขี้ริ้ว คุณจะเก็บเงินได้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าขี้ริ้ว'

ฝันเห็นผ้าขี้ริ้ว คุณจะเก็บเงินได้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตำรา นางกวัก ถุงน้ำร้อน ทอง สวดมนต์ หญิงแต่งชุดสีดำ เลี่ยมฟันทอง ให้รางวัล ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ถูกคู่รักกักตัว ชกคนที่จมูก แขก คัมภีร์ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ซ่อง เห็นประตูปิด สารภี ตาหลายคู่ ฆ่านกกระจิบ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หมา ฝักดาบ ซีเมนต์ ประหารคนรัก ดนตรี น้ำค้าง ถูกทรมาน กินปลาหมึก พระจันทร์เดือนหงาย บานไม่รู้โรย แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เมฆกลางแดด เจ้า ตัวเองถูกธรณีสูบ หิ่งห้อย เห็นประตูบ้านตัวเอง ตราสัง ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ครุฑ กินข้าวบนใบบัว กรรไกร กินยา เดินช้าๆ คนตกนรก ไฟ บันไดกว้างๆ กินเฉาก๊วย ระฆัง สัปทน หีบเปิดอยู่ ลำน้ำ สร้อยทอง แผนผัง กระเป๋าเดินทาง จองหอง ดอกกุหลาบ รดน้ำ กรวยกรอกน้ำ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง นั่งบนเสื่อ งานพิธีต่างๆ เสื้อเปื้อนเลือด ศิลปิน ทรัพย์สมบัติ อาจารย์ ทราย โบดำผูกคอตนเอง นอนในเรือ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน คนมีดวงตาสีดำ ตั้งท้อง ผึ้ง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ขี่โคเข้าเมือง ลาภ ฉาบแตก เดินละเมอ กำแพงโบราณ นักประพันธ์ เป็ดว่ายน้ำ ดื่ม ซื้อของโบราณ ยา ทำอะไรแปลกๆ ถูกประณาม งูเขียว ไลน์ ( LINE ) กินกล้วย ขนมเข่ง บวช อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ตักน้ำ ฆ่าผีเสื้อ ปราศจากอํานาจ คนกำลังจะตาย ชัยชนะ โง่ อีเมล ( Email ) ล้างหวี กระสอบข้าวสาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM