ทำนายฝัน 'ผ้าขี้ริ้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าขี้ริ้ว ฝันเห็นผ้าขี้ริ้ว คุณจะเก็บเงินได้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผ้าขี้ริ้ว'

ฝันเห็นผ้าขี้ริ้ว คุณจะเก็บเงินได้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช่างเงินทอง ราหู เจ็บปวด โบสถ์ ถูกยิงด้วยธนู ดื่มกาแฟ ชัยชนะ สระผม ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด สงฆ์ ภาพวาด หนีจากถ้ำ ฆ่าไก่ ขาด้วน สวมชุดเจ้าสาว ทำน้ำหก สตางค์ ให้รางวัล ที่พึ่ง จับสายสิญจน์ ประกายไฟ สังข์ ทาส ภาชนะ สัตว์เลี้ยง อ่าง ของเน่าเสีย ประกาศข่าวดี กินปลาหมึก ตาย ฟักแฟง เผาศพ ขลุ่ย ถูก แตน-ต่อ ต่อย ค้นหา ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กงล้อ กะปิ ถูกด่าทอ ภรรยา ฝ่าเท้า กบฎ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ความร่าเริง อยู่ในอาการเร่งรีบ ลูกเต๋า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ดื่มสุรา ศาล รวงข้าว จันทรคราส โขลงช้าง ยุ้งข้าว เดินอยู่ในสุสาน หมู นาค ข้อมือหัก กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน นำพัดมาโบกตามร่างกาย เหงื่อ คัมภีร์ กระซิบกับเพื่อน กองไฟ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กินผลมะม่วงเปรี้ยว ภิกษุ อีกา ถูกคนเตะ ไปยังเมืองนรก นกกางเขน ซาวข้าว กระเป๋าเดินทาง ตักบาตร งานวัด สำลี ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ขวานหัก โบว์ดำผูกเสาบ้าน พระธาตุ นุ่งผ้าสีชมพู ยมทูต ฝาหม้อ เตียง ไม้กางเขน ปริญญาบัตร ระฆัง ทอดทิ้งภริยา ซื้อกระดุม จาน เสวียน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กกกอด ตกบ่ออุจจาระ เดินกะโผลกกะเผลก ฟองน้ำ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ บาดเจ็บ นอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM