ทำนายฝัน 'ผ้าขี้ริ้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าขี้ริ้ว ฝันเห็นผ้าขี้ริ้ว คุณจะเก็บเงินได้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าขี้ริ้ว'

ฝันเห็นผ้าขี้ริ้ว คุณจะเก็บเงินได้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชนกระบือ ทะเลสาบ ทาสี หญิงเปลือยกาย ข้าวสาร ร่วมงานทอดกฐิน ถูกฆ่า นั่งบนลังไม้ นกกำลังจิกกัน ดักนก ผลไม้ ยากจน กินนก เด็กอุ้มปลา เมฆสีเลือด ฝังศพคนที่รู้จัก หมอดูดูลายมือ หมีทำร้าย ถูก แตน-ต่อ ต่อย กินเนื้อคนอื่น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก้อนหิน ประหารคนรัก สุริยคราส คนถูกฉีดยา ถ่ายขี้ เดินเร็วๆ ชฎา กาบินเข้ามาในบ้าน ภูเขาไปกำลังระเบิด ค้าขายต่างเมือง ผ้าพันคอ มีด หญิงแต่งชุดสีขาว โรงพยาบาล ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ถ้วยชาม เทวาลัย รถพยาบาล พิมเสน ลายมือ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เล่นฟุตบอล เณรหน้าไฟ หมี ท่องเที่ยวในสวน กระต่าย บุคคลที่มีชื่อเสียง สุกร ถอดเสื้อ ชะนี รักตัวเอง จาน คนขาพิการ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เป็ดไก่ ตรอมใจ ซื้อไม้กระดาน ข่าวดีจากลูก กิ้งก่า โบว์ดำผูกคอ ล้างเท้า ฝุ่นฟุ้งกระจาย นั่งมองน้ำตกกับคนรัก แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ รักเพื่อน ตัวเองเจ็บป่วย บริโภคเนื่อสุกร นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย น้ำเต้า เขากวาง เรือจอด อุจจาระ อาบน้ำในทะเล รักใครบางคนมากๆ องค์กฐิน ทำกับข้าว ห่าน กระต๊อบ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เหาะดั้นเมฆ ตับไต นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น แคร่หาม ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ทำให้คนอื่นตกใจ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย จราจรที่สับสนวุ่นวาย เจ้าบ่าว โจร ทารก วิวาท พูดคุยกับเจ้านาย ดอกซ่อนกลิ่น เก็บของมีค่าได้ หุ่นยนต์ พลอยหลากสีสัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM