ทำนายฝัน 'ผ้าพันคอ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าพันคอ ฝันเห็นผ้าพันคอ คนโสด ไม่ว่า ชาย หรือหญิง จะพบเนื้อคู่ มีความสุขสมหวังในความรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผ้าพันคอ'

ฝันเห็นผ้าพันคอ คนโสด ไม่ว่า ชาย หรือหญิง จะพบเนื้อคู่ มีความสุขสมหวังในความรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกบ่อมีหนอน ปวดท้อง ไมโครโฟน กวาด ถล่ม กระเป๋าเงิน ฝาแฝด หมีกัด เรือน จาระบี ได้รับของที่ระลึกจากญาติ โดนดึงผม ลำธาร ทะเลที่เงียบสงบ มีดบาด ญาติ นม ซ่อน ยุ้งข้าว อิฐ จระเข้ ธนบัตร ปล่อยนกกระเรียน งมหอย กองทัพ ขนมชั้นหลากสี แมว ถูกตี หมา ยิงกา จับสุกร ไพ่ เท้าเจ็บ ก้ามปู ผู้หญิงโพกผ้า รัศมี ตั๊กแตน ดื่มน้ำฝน กางเขน (นก) ไม้พลอง ช่อดอกไม้ เขี้ยวสัตว์ ตกหน้าผา ทำแว่นตาแตก ฟัน เซิ้ง หวีผม นั่งบนอาสนะสงฆ์ หีบสมบัติ กินสายบัว นั่งรถหรู กินปลาหมึก เมือง ฌาปนกิจ ถวายพระด้วยดอกบัว เดินร่วมทางกับโจร ศาลพระภูมิ ข้าวเปลือก ช่างปั้น นักเรียน ตัดผมใหม่ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค คงกระพันชาตรี เฉาก๊วย พวงมาลา กระถาง ดาวตกจากท้องฟ้า เคารพ คำนับ ของเล่น ปราศจากอํานาจ ถูกสวมกุญแจมือ เดินทาง พนัน คนรักหรือคู่รัก จุดเทียนชัย ปลิงหลายตัว จับลูกเสือ เบาะ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ตะเกียงที่จุดแล้ว ถูกเรียกตัวมาประชุม ศพ จาน ซื้อเต่า ล้างภาชนะเครื่องใช้ หนาม อู่เรือ เข้ารับการผ่าตัด เฆี่ยน เชือกรัดคอ น้ำลาย อ่างน้ำ เชี่ยนหมาก ตัวเองถูกธรณีสูบ กลืนดวงอาทิตย์ นกนางนวลโผบิน ถลกหนังสัตว์ ยิงนก แร้งเกาะหลังคาบ้าน ผู้หญิงถือมีด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น