ทำนายฝัน 'ผ้าสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าสีดำ ฝันว่าได้แต่งตัวด้วยชุดสีดำ ทำนายว่าเป็นฝันดี หากมีญาติพี่น้อง หรือตนเองป่วยอยู่ก็จะหายและมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผ้าสีดำ'

ฝันว่าได้แต่งตัวด้วยชุดสีดำ ทำนายว่าเป็นฝันดี หากมีญาติพี่น้อง หรือตนเองป่วยอยู่ก็จะหายและมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มดหรือแมลง ดื่มน้ำ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เดินชนผนัง ฆ่าโค รบชนะ กุมารทอง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง หิมะตกอยู่เรื่อยๆ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เป็ดไก่ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ บัวสีขาว ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลอย เครื่องร่อน หมูกลายเป็นคน ตัวเองเป็นชู้ เชิงเทียน ถูกสัตว์กัด ชกมวย ตัวเองเป็นนักโทษ ม้านั่ง กำลังขับรถ ที่ฝังศพ หิ้วกระเป๋า ฮ่อยจ๊อ ตาลปัตร กวนอิม คนร้องไห้ กินข้าวบนใบบัว หน้า ราหู ได้ยินเสียงกลอง บุพการี พายุ งมปู ฆ่าควาย ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เดินรอดราวผ้า เบี้ย ปลอบโยน พวงกุญแจ รถเมล์ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย โครงกระดูกมนุษย์ ร้านค้า ได้ตีกลอง แผล กกลูก ปลิงดูดเลือด หีบปิดอยู่ นั่งรถหรู ถูกฉ้อโกง นักเรียน ฮูก (นกฮูก) มหาสมุทร ทอดผ้าป่า กระดุมหาย มาลัย เดินสะดุดหกล้ม รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ถีบจักรยาน การผ่าตัด ไข่ไก่ วงเวียน คนรักหรือคู่รัก หญิงแต่งชุดสีฟ้า บ้านตัวเองสวยงาม ถูกฟันคอขาด ลำคานเสียงฉาบ ตัวเองร่ำรวย ถูกตี ไฟไหม้ป่า ระบำ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง อยู่ในถ้ำ ของหวาน นาเกลือ เป็นคนปรุงอาหาร เปลือย สวรรค์ แต่งตัว ตุ้มหูหาย ทะเลทราย หน้าไม้ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ภรรยาออกจากบ้าน แกะ งูเห่า ลูกจัน จุดเทียน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สวมเสื้อขาด นอนในเรือ บาทหลวง กระถาง ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ คนขี้โม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น