ทำนายฝัน 'ผ้าเช็ดตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าเช็ดตัว ฝันเห็นผ้าเช็ดตัว คุณจะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าเช็ดตัว'

ฝันเห็นผ้าเช็ดตัว คุณจะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระท่อมในป่า ผลักประตู เพชรพลอย สามีนํ้าตาตก พัด สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขนมปัง เดินอยู่ในป่า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ระดู ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย บ้านไฟไหม้ คนตาย กำลังจะไปตาย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เถ้าแก่ มีด ตีเหล็ก ใยแมงมุม กระจอก เครื่องขยายเสียง ถอดเสื้อ ถูกประณาม ทารกดูดนมคุณ แกะสลักรูปปั้น ฆ่าผีเสื้อ กระโดดจากหน้าต่าง ไข่ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ การสร้างโบสถ์ เจ้าบ่าว ประดิษฐ์ ยกโทษ ครู นิล ความมืด มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ผู้หญิงโพกผ้า ปราสาทเล็กๆ ปั่นด้าย กระท่อม ทำนาไม่ได้ผลดี ชกคนที่จมูก ภรรยานอกใจ ฆาตกรรม ข้อเท้าแพลง หนอน เป็ดว่ายน้ำ ฟองน้ำ ถูกวิ่งราวทรัพย์ นุ่งผ้าสีแดง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ตะปู งานบวช เที่ยวบ่อนการพนัน ฉาบแตก เด็กทารก นั่งเรือข้ามแม่น้ำ กอดผู้ชาย ดับตะเกียง อู่เรือ ดอกมะลิ วงล้อกำลังหมุน ข่มขืนคนอื่น ตาลปัตร แปรงฟัน นอนโรงพยาบาล ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) กวนอิม เมฆสีแดง ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เห็นปีศาจกินคน หญิงแปลกหน้า ประกาศนียบัตร เจ้าเมือง อ่าง นกแขกเต้า พายเรือตามลำพัง ฉางข้าว ระย้า มีฤทธิ์ เดินทางในป่ารก เดินตากแดด บั้งไฟ ศาล ฆ่าศัตรู ปริญญาบัตร กินลิ้น สตรี งูใหญ่ ไข่มุก เศรษฐี ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ศิลา เหี้ย น้ำล้นเขื่อน งูเลื้อย แบกเสา เล่นน้ำสงกรานต์ ตีผึ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM