ทำนายฝัน 'ผ้าเช็ดตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าเช็ดตัว ฝันเห็นผ้าเช็ดตัว คุณจะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ผ้าเช็ดตัว'

ฝันเห็นผ้าเช็ดตัว คุณจะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดับกองไฟ สายนาฬิกาข้อมือขาด หญิงชู้ เห็นคนเปิดประตู กรอด้าย ล้มลงไปในหลุมลึก ภิกษุ นั่งบนเสื่อ บวช ลูกแก้ว เข้ารับการผ่าตัด ศาลา กกไข่ หวีงา มีดเหน็บที่เอว กระเป๋าเงิน พูดคุยกับคนต่างชาติ ถูกตัดใบหู เห็นเหรียญสตางค์ สบู่ ยืนบนลังไม้ ป้อมปราการ คูคลอง จับหนอน พระ ยา หมีทำร้าย ถูกตัดมือ ศีล ถากไม้ กระสอบข้าวสาร โครงกระดูกสัตว์ ตกบ่ออุจจาระ ตัวเองกลายเป็นนก พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ถูก แตน-ต่อ ต่อย บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ปล่อยเต่า โต๊ะรับประทานอาหาร ชายชรา ถูกปีศาจไล่ ถ้ำ ต่อสู้กับเด็ก ถ่านไฟ บิดามารดา จุดเทียน กุหลาบ หนีจากถ้ำ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน หว่านข้าวในนา เดินร่วมทางกับโจร นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ของหวาน เลี่ยมฟันทอง ลอย ตัวเองร่ำรวย ฝักดาบ นกแร้ง ลม งมของในแม่น้ำ หมัดกัด ถอดเสื้อ คอมพิวเตอร์ ซาวข้าว ถูกตัดศีรษะ ขายของ นอนบนฟูก โค่นต้นไม้แก่ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ถูกเสือกัด ระบำ ปลูกกล้วย เป็นแผลที่คอ ถูกโยนลงทะเล เต้านม บัตรเชิญ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เคี้ยวดิน สุนัขเข้ามาเลีย โรงแรม ระดู ม้าสีดำ ตัดหนวดตัวเอง เลิกมุ้งขึ้น คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว บานไม่รู้โรย นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ เดินทางไกล วิทยุ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย กำแพง เรียก พวงมาลัย เงาะป่า รีดนมโค ผม ปีนป่ายภูเขา เงาตัวเองในกระจก จูบคนรัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น