ทำนายฝัน 'ผ้าเช็ดตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าเช็ดตัว ฝันเห็นผ้าเช็ดตัว คุณจะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าเช็ดตัว'

ฝันเห็นผ้าเช็ดตัว คุณจะเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตาชั่ง ตัวเองถูกธรณีสูบ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า นม ไก่กกไข่ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ฆ่าสุนัขบ้า โบสีดำ บุตร ไมโครโฟน ฟ้อนรำ นายกรัฐมนตรี มีคนนำเงินมาให้ ลากรถบรรทุก มดเต็มบ้านเมือง ประตูที่ปิดตาย ธารน้ำตก ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กังหัน ชกมวย เปลือย ตุ้มหู ถูกโยนลงทะเล มีดตกน้ำ เงาะป่า ฉลาม หัวนก เบี้ย เถ้าแก่ เที่ยวบ่อนการพนัน เป็ดว่ายน้ำ มาลัย โบสถ์ มงกุฎ พระบรมรูป เกิดสงคราม กระต่ายหลายตัววิ่ง พระ รักภรรยาตัวเอง สวมเสื้อสีขาว เวทีมวย พระสงฆ์ หวีไม้ ฝนตกปอยๆ กระซิบกับเพื่อน เขี้ยวสัตว์ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กรรมกร ฟาก ฝน กำนัน ลูกๆ ทำความผิด ได้กลิ่นธูป บัตรเครดิต ทำกับข้าว ตำรา เดินเร็วๆ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ตีคนอื่นด้วยเชือก ยิงธนู เดินทางก่อนกำหนด ฆ่าเต่า เลิกกับแฟน หนู เห็นเหรียญสตางค์ ไฟไหม้ปราสาท นอนบนกองฟาง เรือ กะละมัง หัวไก่ สามง่ามสำหรับแทงปลา ก้น กุญแจ กินก้างปลา ทำให้คนอื่นตกใจ น้ำฝน เห็นคนอื่นถูกประณาม รัศมี เดินบริเวณวัด นั่งบนแคร่หาม ล้างบ้าน ขนมเข่ง คนฆ่าสัตว์ ตกใจจนสะดุ้ง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ค้าขายต่างเมือง จักจั่น กษัตริย์ นั่งรถหรู ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน อาหารบูดเน่า ฮูก (นกฮูก) กระดาษทิชชู ทำตัวเองบาดเจ็บ รถไฟฟ้า นั่งราชรถ กอดภรรยา ขโมย สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หิมพานต์ (ป่า)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM