ทำนายฝัน 'ผ้าเช็ดหน้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าเช็ดหน้า ฝันเห็นผ้าเช็ดหน้า นิมิตนี้ไม่ดีเป็นลางร้าย จะได้ข่าวไม่ดีจากเครือญาติ และ มิตรสหาย ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค รวมไปถึงการพนันต่างๆ ควรหยุดไว้ก่อนปกติแล้ว จะไม่ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก เพราะถือว่า ผ้าเช็ดมีไว้สำหรับชับน้ำตามีแต่ความโศกเศร้า เป็นลางไม่ดี นอกเสียจากให้ ผ้าเช็ดหน้าเป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าเช็ดหน้า'

ฝันเห็นผ้าเช็ดหน้า นิมิตนี้ไม่ดีเป็นลางร้าย จะได้ข่าวไม่ดีจากเครือญาติ และ มิตรสหาย ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค รวมไปถึงการพนันต่างๆ ควรหยุดไว้ก่อนปกติแล้ว จะไม่ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก เพราะถือว่า ผ้าเช็ดมีไว้สำหรับชับน้ำตามีแต่ความโศกเศร้า เป็นลางไม่ดี นอกเสียจากให้ ผ้าเช็ดหน้าเป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กผู้ชาย ต่อ จานแตก ตะขาบกัด ฉลาม บัตรเครดิต อสนีบาต ปลิง ทำโรตี พรวนดิน พรวน สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นบ้า สีบรอนซ์ อรุณ ฝันเห็นนํ้าวน บิลเลียด ปลูกต้นไม้ กินหอยนางรม ดราฟต์ แม่นํ้า นกนางนวล งูรัด พระบรมรูป เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น นกอินทรี พายเรือตามลำพัง ประตูกำลังถูกไฟไหม หัวล้าน แผ่นดิน ไมโครโฟน ฟาก หลงป่า หมัดกัด ถูกสัตว์กัด บุญ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กำแพงเมืองจีน กวาง ถวายกุฏิ ลิฟต์ รถยนต์ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ตัดหัว เจ้าบ่าว ซื้อของโบราณ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ไม้เท้า ครัว งวง ย่าง จอบหรือเสียม ตกใจเพราะเห็นผี กอดผู้ชาย หญิงแต่งชุดสีเขียว สายสร้อย เครื่องศาสตราวุธ แห่กฐิน เมฆบังแสงอาทิตย์ ไหว้พระ ราชสีห์ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ พูดคุยกับคนต่างชาติ ธนูหลายดอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นั่งจับเจ่า อยู่ในอาการผิดหวัง ให้ความกรุณา ก้อนหิน ทำกาแฟหก ถ่านไฟ เป็ดไก่ เดินทางในป่ารก ถังน้ำ เทียนไข หวีหัก เสี้ยนตำเท้า กล่าวคำอำลาญาติ นาฬิกาข้อมือ มีปากเสียงภายในครอบครัว ภูเขา ขี่หมู ดนตรี มุดใต้ถุน ตกทะเล ทาเล็บ ฮอกกี้ จับสายสิญจน์ พัชรกิติยาภา นักเรียน หญิงแต่งชุดสีดำ ชนไก่ จูบ ปม ถือไต้ หรือ คบไฟ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง อาบน้ำในทะเล งานแต่งงาน ถุงมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM