ทำนายฝัน 'ผ้าโพกหัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าโพกหัว ฝันว่าได้โพกหัวหรือใช้ผ้าคลุมหัว ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และ จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงเล็กน้อย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าโพกหัว'

ฝันว่าได้โพกหัวหรือใช้ผ้าคลุมหัว ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ และ จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงเล็กน้อย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทหารเข้าบ้าน ไหว้พระราหู มดหรือแมลง เกาะ ถุงเท้า โยงเรือ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ฝนตกระหว่างเดินทาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ จุดไฟ เป็นแผลที่คอ ข้าวในนา ฤดูฝน ฆ่าไก่ ดับไฟ ความรังเกียจ ประกาศข่าวดี กรวดทราย ต้นไม้แห้ง นั่งใต้ต้นไทร แขกขายโรตี ตะขาบกัด กระแต เรียก ภาวนา น้ำหอม ตัดต้นไม้ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ขวดยา เห็นบ่อร้าง ถลกหนัง หวีผม ผิวหนัง ราชสีห์ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ฟัน ขบวนแห่ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เด็กเกิดใหม่ จรวด ชกมวย ทดน้ำ นํ้าพุที่พุ่งสูง ได้ยินเสียงกระซิบ คู คลอง กก มีเขาบนหัว ฝนครึ้ม ถูกปีศาจไล่ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ทำโรตี ฆ่าโค รบกวน กระต่ายน้อย ปล่อยเต่า คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ล้างเท้า กุ้งยักษ์ โคกินหญ้า โกศ หน้าอก โกนขนหน้าแข้ง เด็กอุ้มปลา แม่ ผึ้งบินรอบรังของมัน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย โดนแทง กรน เด็ดพริกออกจากต้นพริก ทาเล็บ ดวงอาทิตย์ขึ้น เฟซบุ๊ก ( Facebook ) หญิงแต่งชุดสีแดง พี่น้องทุบตีกัน สวมเสื้อขาด มดเต็มบ้านเมือง เก็บดอกบัว กองไฟ ทาแป้ง คราด งา ข้าวเปลือก กินนก กล้วยไม้ ฟันโยก องคมนตรี เงินโบราณ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ยอดโดม ร้องไห้ เดินทางไกล โกนผม สาก ตกกล้า งวง ฟักแฟง ทับทิม ถูกขัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM