ทำนายฝัน 'ผ้าใบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าใบ ฝันว่าเห็นผืนผ้าใบใหญ่ จะประสบความสำเร็จการเดินทาง ไม่มีอุบัติเหตุเภทภัยใด ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าใบ'

ฝันว่าเห็นผืนผ้าใบใหญ่ จะประสบความสำเร็จการเดินทาง ไม่มีอุบัติเหตุเภทภัยใด ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟ้าผ่า ฟูก จมูกหาย ทัพพี พระพรหม เมฆกลางแดด หมู ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด สิงโต ม่านกั้นกำบังสายตา คนตายในบ้าน ต้นไม้ยืนต้นตาย ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น กินผัก บอลลูนตก ช่อดอกไม้ ไม้กวาด รดน้ำ แข่งม้า โต๊ะ เมฆบังแสงอาทิตย์ วาฬ ไปยังเมืองนรก ปืน เดินเรือ ส่องกระจก ลูกประคำ หน่อไม้ กล้วยเน่า ใช้ยาเสพติด กระโดดจากที่สูง แสง ถูกข่มขืน ล้างบ้าน ทีปังกรรัศมีโชติ รูปภาพของเครือญาติ ถูกโจรชิงทรัพย์ ล้มลงไปในหลุมลึก ถุงน้ำร้อน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฝาหม้อ ขนมชั้นหลากสี กลืนเมฆ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว วิดน้ำ แร้งกินซากศพ แจกัน เตียง รัศมี ถัง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ราชสีห์ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ระดู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไฟไหม้ต้นไม้ ซื้อไม้กระดาน ยกโทษ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ตัวเลข แคร่หาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไลน์ ( LINE ) ย้อมผม น้ำพริก ถูกฝังทั้งเป็น ผลจันทร์ ( พืช ) พูดคุยกับคนต่างชาติ โคลน หมากัด ประตูกำลังถูกไฟไหม กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ไก่ชน พระปรางค์ ซื้อผ้าขาว ค้างคาว ถูกโกง ระย้า หาบขี้กลับบ้าน เซิ้ง ผ้าม่าน เห็นกองไม้กระดาน ดับตะเกียง พายเรือตามลำพัง อ้อย เครื่องบินตก ขโมยทรัพย์สมบัติ ศีรษะมีเหา กินผลมะม่วงเปรี้ยว ดีใจ ตัวเองตายไปแล้ว ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ภาพ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน จับหนอน ได้เป็นเจ้าบ่าว ไฟไหม้ในท้องฟ้า เครื่องชั่ง กินกระต่าย หญิงชู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM