ทำนายฝัน 'ผ้าไตรจีวร'

ฝันเห็น ฝันว่า ผ้าไตรจีวร ถ้ามีครอบครัวแล้ว จะได้บุตรชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่า เป็นสัตว์สี่เท้า และสองเท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ผ้าไตรจีวร'

ถ้ามีครอบครัวแล้ว จะได้บุตรชาย หรือได้ลาภเป็นของมีค่า เป็นสัตว์สี่เท้า และสองเท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แขก สวมเสื้อสีเหลือง ความรักระหว่างคน 3 คน แมลงปีกแข็ง หัวเราะ ตัดต้นไม้ สายสะพาย คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ บ้านคนอื่น ฆ่าหมัด ปลวกขึ้นบ้าน ติดเกาะ โยงเรือ เหาะดั้นเมฆ กินนก กลัว ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เจดีย์ทรุดโทรม ธงบนเรือ ตกปลากับคนรัก ไซเรน ช้อนทอง ป่าช้า ผิงไฟ ขวดยา เกลือ ราวตากผ้า ช้างไล่กวด บาดแผล กิ้งก่า ดวงแก้ว ทอดทิ้งภริยา จับกุ้ง ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ตู้ จำปีหรือจำปา ผ้าสีดำ ดิน ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ สถานีขนส่ง ตกใจ หญิงแต่งชุดสีฟ้า กินเนื้อหมู กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เดินเล่นบนหาดทราย เดินขึ้นภูเขา ลอยคอ ลายมือ เงาะ ไก่ฟ้า ไหว้เจ้า กงเต๊ก ดื่มน้ำหวาน บ้านไฟไหม้ คอกหมู ฉิ่งฉาบ ฟ้าผ่า คนตาย กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น กินผลไม้แฝด พู่กัน ปากเน่า ดับไฟ ไข่ไก่ หนังสือ พวงกุญแจ เปิดร้านค้าขายสินค้า ปลาหมึกหลายตัว คบคนพาล จานแตก ช้อนปลา ยอดโดม ลูกแก้ว บ่อน้ำ ภิกษุ ได้ยินเสียงปืน ตาชั่ง เครื่องจักรทำงานได้ดี เซิ้ง เทียนไข กางมุ้ง ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ มุ้งขาด องค์พระ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เห็นเหรียญสตางค์ ก่อกองทราย โต๊ะรับประทานอาหาร นาฬิกาข้อมือ เฉาก๊วย กล้วยแขก กระทะ กินขนม แสตมป์ นกกระจอก กระต่ายหลายตัววิ่ง เดินลุยกองไฟ คดข้าวเย็นกิน หลงรักสามีคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM