ทำนายฝัน 'ฝน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝน ฝันว่าได้เล่นน้ำฝนหรือเปียกฝนทั่วร่างกาย ทำนายว่าเป็นฝันดี เจ็บป่วยจะหายหรือบรรเทา และจะมีโชคลาภ แต่มีบางตำราว่า หากฝน ตกหนัก ทำนายว่าจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝน'

ฝันว่าได้เล่นน้ำฝนหรือเปียกฝนทั่วร่างกาย ทำนายว่าเป็นฝันดี เจ็บป่วยจะหายหรือบรรเทา และจะมีโชคลาภ แต่มีบางตำราว่า หากฝน ตกหนัก ทำนายว่าจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทางม้าลาย ดวงอาทิตย์ตก แก้วแตก ท่าเทียบเรือ น้ำค้าง เสื่อไม้ไผ่ หวีหัก ร้องตะโกน ผู้ถือศีล ธนูหัก ยกของ เล่นไพ่ ธารน้ำ พร้า วงกบ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย จักรเย็บผ้า ยกทรง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เดินละเมอ ได้รับของมีค่า เดินอยู่ในป่า นกแสก แทะกระดูก กินเต้าหู้ กินดิน ถังน้ำ บวม หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ดวงอาทิตย์ดับ หงอนไก่ กุ้งมังกร ทำร้าย น้ำพุที่พุ่งสูง ปรบมือ ปีนรั้ว เศรษฐี ถาด หงส์ ตัดนิ้วมือตัวเอง ปฏิทิน ตราสัง พนมมือ อาบน้ำฝน ดื่มน้ำจากแก้ว มีคนเกลียด ฝุ่น ยิงธนู ฟัน ผ้าแพร โต๊ะเขียนหนังสือ ลูกเห็บ จักจั่น ข้าวในนา เถียงกับคน กล้องยาสูบ ตะเกียง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ของเล่น ต้นกก กอดอก ข่าวลือ ตกงาน ขมิ้น งานวัด จองหอง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ถูกด่าทอ ทารกแรกเกิด ขันตักน้ำ เลือกตั้ง ทรงกลด กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ดีใจ ด่า กินข้าวบนใบบัว คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฉีกจดหมายรัก ลายนิ้วมือ คนร้องไห้ เคี้ยวดิน จับสายสิญจน์ อาหารบูดเน่า นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ไต่เขา นาฬิกาปลุก งมปู กินยา โยงเรือ กินอาหาร โลกแตก ทหารยิงปืนใหญ่ ฝนตกระหว่างเดินทาง ร่วมงานทอดกฐิน นกกา ตู้เซฟ คนกำลังถ่ายรูป กินลิ้น ถูกกรรโชกทรัพย์ ประกาศข่าวดี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM