ทำนายฝัน 'ฝนครึ้ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝนครึ้ม ฝันเห็นท้องฟ้ามีฝนครื้ม มีเมฆดำ แต่ยังไม่มีฝนตกลงมา คุณจะได้รับข่าวดี หรือข่าวจากญาติมิตรทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝนครึ้ม'

ฝันเห็นท้องฟ้ามีฝนครื้ม มีเมฆดำ แต่ยังไม่มีฝนตกลงมา คุณจะได้รับข่าวดี หรือข่าวจากญาติมิตรทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะเกียงที่จุดแล้ว สกปรก ซ่อน ควาย ตัวเองแก่ เครื่องศาสตราวุธ ถางหญ้า เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ทะเลาะ หิ้วกระเป๋า ลำธาร โทรศัพท์ แขนขาด ธนบัตร งูใหญ่ ภรรยาเอาน้ำมาให้ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ฟัน กะละมัง นกแขกเต้า ม้าสีดำ หินก้อนใหญ่ สวมเสื้อสีดำ เดินละเมอ พระวิหาร ถวายพระด้วยดอกบัว ต่อสู้กับปีศาจ มรกต ขนมปัง ปากเน่า โบสถ์ ลูกเห็บ กินผลไม้ ทัพพี อยู่ในถ้ำกับคนอื่น แฮนด์บอล แร้งกินซากศพ แพทย์ แร้ง ปั่นด้าย ดมกลิ่นดอกไม้ ห่านฟ้า ถาดดอกไม้ ฆ่าเป็ด หนี้สิน มู่ลี่ ปราสาท บาดแผล บาทหลวง ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ปากเปื่อย ถาด จรเข้กัด ล้มเหลว ถูกแทง พร้า สัปทน บัวสีขาว ขอทาน มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า โคเข้าบ้าน ปัดกวาดฝุ่น ผิวหนัง สาวไส้ นรก ถูกตัดมือ ขี่ม้า กรรไกร นกพิราบ แคร่ ตกต้นไม้ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา แก้บน สุสาน เงา ผ้าม่าน เจ็บปวดตามร่างกาย เปลื้องผ้าตัวเอง โถส้วม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ปากเจ็บ ปลูกพริก วิ่ง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง น้ำแข็ง กงเต๊ก หนีจากถ้ำ ถูกกลั่นแกล้ง นม ขี้เกียจ ร่มกางอยู่ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ซาบซึ้งใจ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ยมทูต ยิงนก กำลังจะไปตาย ถูกยิงด้วยธนู ประตูกำลังถูกไฟไหม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM