ทำนายฝัน 'ฝนครึ้ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝนครึ้ม ฝันเห็นท้องฟ้ามีฝนครื้ม มีเมฆดำ แต่ยังไม่มีฝนตกลงมา คุณจะได้รับข่าวดี หรือข่าวจากญาติมิตรทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝนครึ้ม'

ฝันเห็นท้องฟ้ามีฝนครื้ม มีเมฆดำ แต่ยังไม่มีฝนตกลงมา คุณจะได้รับข่าวดี หรือข่าวจากญาติมิตรทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นางพยาบาล โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ตักบาตร ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย รังดุม กินเนื้อไก่ ตัดผม รางรถไฟ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ลูกแก้ว ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด สุนัขเข้ามาเลีย อ่างน้ำ ซ่อน ไก่แจ้ ผ้าฝ้าย กินเนื้อมะพร้าว ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ไฟไหม้ผม น้ำพุขนาดใหญ่ คนในบ้านทุบตีกัน ซ่อง เชือก ซ่อนหา เก็บเงินได้ ฆ่าเป็ด ผัก แมลงภู่ ตอไม้ ได้ยินเสียงระฆัง ตัวเองเป็นนักโทษ คันศรหรือคันธนู จันทร์ทรงกลด ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ม้านั่ง จุดเทียน ซาบซึ้งใจ เปลื้องผ้าตัวเอง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เรือจอด สุนัขหอน มดหรือแมลง เป็ด สร้าง งานวัด อยู่ในถ้ำกับคนอื่น สาวไส้ เห็นตากระจกสีขาว ความลับ ได้ยินเสียงกลอง เถาวัลย์ วิ่งออกกำลังกาย ตัวเองมีชื่อเสียง ดึงเชือก หุ่น ธารน้ำ ให้หวีคนอื่น หมาก จาน ทารกแรกเกิด ก้างปลา ญาติเสียชีวิต อาเจียนเอาลำไส้ออกมา โสมสวลี ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ใช้ผ้าโพกศีรษะ ทาสี อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ตกใจจนสะดุ้ง สร้อยข้อมือ กางเขน (นก) ทุ่งนา จมูก กินเฉาก๊วย ผู้หญิงชักมีด จรวดไฟ ผิวพรรณ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ฮา ประโคม กระดุมหาย สวมแหวน แดด กระรอก ลากเกวียน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร กิ๊บติดผม ฟันบนหัก ชามมีลายดอกไม้สวยงาม แผล เจ้านาย กะโหลก กระต่ายน้อย นั่งอยู่ในกองขี้ ข้าวติดคอ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ขี่คอคน น้ำเต้า งูจงอาง ท้องฟ้าสดใส

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM