ทำนายฝัน 'ฝนตกปอยๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝนตกปอยๆ ฝันเห็นฝนตกปอยๆ โชคลาภทางการเงินขยับขึ้นหมุนคล่องขึ้น เจ้านายให้ความสำคัญมากขึ้น การงานเจริญขึ้นได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำเแหน่ง มีโชคลาภทางการเสี่ยงอยู่บ้างแต่เป็นไปในทางทุกขลาภเสียมากกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฝนตกปอยๆ'

ฝันเห็นฝนตกปอยๆ โชคลาภทางการเงินขยับขึ้นหมุนคล่องขึ้น เจ้านายให้ความสำคัญมากขึ้น การงานเจริญขึ้นได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำเแหน่ง มีโชคลาภทางการเสี่ยงอยู่บ้างแต่เป็นไปในทางทุกขลาภเสียมากกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ฆ่าผีเสื้อ กล่าวหา ตกเขา จุดดอกไม้ไฟ ทอดทิ้งครอบครัว รถไฟฟ้า ไฟไหม้ผม บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น พูดคุยกับคนต่างชาติ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ตะกร้าไม้ รังนก ภรรยาเปลือยกาย เสือตาย แคร่ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด แร้งกินซากศพ เงาตัวเองในกระจก เอามือตบต้นขาตัวเอง ข้อมือหัก ตาลปัตร บุตร ซองจดหมายสีแดง ดอกมะลิ ราชสีห์ ผลไม้ ลับ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ศีรษะมีเหา รถพยาบาล ขอโทษผู้อื่น มองนํ้าตกตามลำพัง ทาส ธนาคาร การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ร่างกายตัวเอง มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กินองุ่น รองเท้า เซียมซี นั่งรถ ปลูกบ้าน อาบน้ำในมหาสมุทร ช่างเงินทอง ยารักษาโรค วิ่งจนเหนื่อยหอบ ตะขาบ ติดคุก ซุกซ่อนของมีค่า เมฆหมอก กรงนก งานมงคล รางรถไฟ ฉิ่ง ของเล่น เสื้อขนสัตว์ เกา งา น้ำพุขนาดใหญ่ เครื่องบินบังคับ ควันไฟ ปล่อยนกกระเรียน ปราสาท ถวายของแด่พระสงฆ์ ซุบซิบนินทา มดเต็มบ้านเมือง ประตูที่ปิดตาย ข่าวลือ ถูกมัดด้วยเชือก นุ่งผ้าใหม่ อดอยาก เงาะป่า ปัสสาวะรดกำาแพง ไลน์ ( LINE ) ฆ่าผึ้ง บ้านตัวเองสวยงาม ช้าง เณรหน้าไฟ ศาลพระภูมิ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ฝนตกหนัก โฆษก ผนัง กระบือ โกนผม เอามีดฟันเท้าตัวเอง เคารพ คำนับ หอยที่มีเนื้อเต็ม มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กินก้อนดิน สนามกีฬา ปลาหมึก เที่ยวบ่อนการพนัน ถาดดอกไม้ ความรังเกียจ นั่งใต้ต้นไทร รับประทานเครื่องเทศ ดื่มน้ำชา กระเป๋าใส่เสื้อผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM