ทำนายฝัน 'ฝนตกปอยๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝนตกปอยๆ ฝันเห็นฝนตกปอยๆ โชคลาภทางการเงินขยับขึ้นหมุนคล่องขึ้น เจ้านายให้ความสำคัญมากขึ้น การงานเจริญขึ้นได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำเแหน่ง มีโชคลาภทางการเสี่ยงอยู่บ้างแต่เป็นไปในทางทุกขลาภเสียมากกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝนตกปอยๆ'

ฝันเห็นฝนตกปอยๆ โชคลาภทางการเงินขยับขึ้นหมุนคล่องขึ้น เจ้านายให้ความสำคัญมากขึ้น การงานเจริญขึ้นได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำเแหน่ง มีโชคลาภทางการเสี่ยงอยู่บ้างแต่เป็นไปในทางทุกขลาภเสียมากกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขโมยอาหาร ดื่มน้ำฝน กรวยกรอกน้ำมัน พระอรหันต์ แม่นํ้า จูบเด็กเล็ก ตัวเองตายไปแล้ว กลด กกลูก ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เรือจอด นองเลือด มุ้งหมอน คุก ตะราง ฟ้ายามเมฆครึ้ม กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ทะเลาะกับเพื่อน มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ น้ำพุ แผ่นดินไหว ฟันปลอม คนมีเขา พานทอง บ่อน้ำ อุจจาระ บอลลูนตก ปัสสาวะรดที่นอน กินเนื้อไก่ กินอาหารเจ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จับขโมย ปฏิทิน ค้างคาว บิลเลียด บ่อน้ำใหญ่ ผู้ชายมีผมน้อย ช้างตกมัน เสี่ยงเซียมซี ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ มาลัย ตุ้มหูหาย ประหารคนรัก ถนน อาคันตุกะ ดารา นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ สิริภาจุกาภรณ์ คนแต่งชุดสีดำล้วน รังผึ้ง กุญแจ เป็นแม่ยาย ฮูก (นกฮูก) ไฟไหม้บ้าน ว่ายน้ำในมหาสมุทร เกลียดคนอื่น น้ำพุสวยงาม บันไดสูง ตักทรายเข้าบ้าน ขุดดิน แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ปฏิเสธการดื่มเหล้า เก็บดอกบัว พระบรมรูป ระย้า บดเมล็ดกาแฟ จาน ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ฤดูร้อน บ่อน้ำพุแห้งขอด ถูกหนูกัด ถูกตี กรวยกรอกน้ำ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น อยู่ในอาการเร่งรีบ ตัดผมสั้น ผักกาด มีโชคลาภ สามีตาย ทุ่งโล่ง ถุงน้ำร้อน ทาแป้ง แมวตาย ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด หายใจอึดอัด คนถูกฉีดยา กินปลาหมึก ได้พูดคุยกับเพื่อน ถูกหวายรัด กระดิ่ง ซื้อผ้าขาว ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฮองเฮา (ราชินี) ลากสัตว์ แสตมป์ คดข้าวเย็นกิน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ไอศกรีม อู่เรือ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ขวดยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM