ทำนายฝัน 'ฝนตกปอยๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝนตกปอยๆ ฝันเห็นฝนตกปอยๆ โชคลาภทางการเงินขยับขึ้นหมุนคล่องขึ้น เจ้านายให้ความสำคัญมากขึ้น การงานเจริญขึ้นได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำเแหน่ง มีโชคลาภทางการเสี่ยงอยู่บ้างแต่เป็นไปในทางทุกขลาภเสียมากกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝนตกปอยๆ'

ฝันเห็นฝนตกปอยๆ โชคลาภทางการเงินขยับขึ้นหมุนคล่องขึ้น เจ้านายให้ความสำคัญมากขึ้น การงานเจริญขึ้นได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำเแหน่ง มีโชคลาภทางการเสี่ยงอยู่บ้างแต่เป็นไปในทางทุกขลาภเสียมากกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จรวดไฟ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ท่อนซุง ล้างหน้าตัวเอง มีคนขอโทษ ถอนฟัน โกนหนวด ถูกฉุด การรับรางวัล แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) รถยนต์ นั่งนับลูกประคำ จรเข้ หีบศพ ได้ยินเสียงปืน เกา สารภี ตอไม้ ครุฑ เงื่อน ไลน์ ( LINE ) หัวเราะ ถูกจับ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) สู้กับเหยี่ยว ผ่าท้อง ขนตา ภูเขาไปกำลังระเบิด เสาเรือน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม นุ่น เดินรอดราวผ้า เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ถ่อเรือ ฆ่าตัวตาย ได้เป็นเจ้าสาว ความร่าเริง เดินลุยกองไฟ ขี่โคอศุภราช กินน้ำผึ้ง กินอาหาร ตัวเองแก่ ฏีกา ข่าวดี น้ำตา เขากวาง เผาขยะ ที่ฝังศพ แสงสว่าง ช่วยคน ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว คนรับใช้ จับสุกร เงิน เกาทัณฑ์ สนามหญ้า ลายนิ้วมือ ปากเจ็บ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ย้อมผม เป็นใบ้ รักเพื่อน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น พูดคุยกับเจ้านาย ทะเลที่เงียบสงบ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง โลงศพ ประเทียบ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เครื่องศาสตราวุธ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น งานมงคล ถุงเงิน ถุงทอง กุ้ง คนแฝดตัวติดกัน เมาสุรา ขวดแก้ว ฉิ่ง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หางไก่ หวีเสนียด ยมทูต ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน คู คลอง เห็นคนอื่นถูกประณาม ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เดินทาง กินเนื้อคนอื่น หมากรุก เครื่องชั่ง นาค ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ นอนกรน หิมะตกในฤดูร้อน ดาวตกจากท้องฟ้า ระย้า เป็นบ้า งมของ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM