ทำนายฝัน 'ฝนหยุดตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝนหยุดตก คุณจะหมดความทุกข์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝนหยุดตก'

คุณจะหมดความทุกข์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินยา ถูกมัดด้วยเชือก ไม้ขีดไฟ มีผู้นำม้ามาให้ ตู้นิรภัย นกกระเรียน บั้งไฟ อมตะ ช้างไล่กวด ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ โบว์ดำผูกเสาบ้าน กังวล เหยี่ยว พร้า ท้องฟ้าสดใส ยิงปืน ถนน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพศสัมพันธ์ ได้ยินเสียงระฆัง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ให้มีดแก่คนอื่น ฮาเร็ม ตัดเล็บ มีดตกน้ำ เขื่อนแตก สินบน จองจำ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร สุกรกลายเป็นคน กินข้าวบนใบบัว เมฆกลางแดด เที่ยวซ่อง คูคลอง ปฏิกูล ปีนรั้ว ขอบคุณ วงเวียน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง นกนางแอ่น ได้ยินเสียงกระซิบ คราด ผักที่ยังคงปลูกในดิน วิ่ง รังนก ปลอบโยน เด็กผู้ชายสู้กัน จับก้อนกรวด ก้อนทราย นุ่งผ้าขาด งาช้าง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ผู้ชายผมยาว กอดภรรยา จุดไฟ สร้าง มีหางงอก แส้ เก็บเงินได้ ถูกตัดแขน ตักน้ำ ฆ่าเป็ด ถ้วยกาแฟ เดินเล่นบนหาดทราย ดับกองไฟ แฟนนอกใจ เปรต ถูกตัดขา พูดคุยกับคนต่างชาติ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ฟักแฟง อู่เรือ ซาวข้าว ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ช่างไม้ ปลวก ซ่อง ฆ่าผึ้ง ขาเป๋ กินถั่วต้ม ถอดรองเท้า ค้าขายต่างเมือง บ้านพัง รถพยาบาล เชิงเทียน ขวดน้ำ ดนตรี ม้าสีดำ ครกสาก ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ธำมรงค์ คงกระพันชาตรี นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ มาลี จับกุ้ง สายสนตะพาย พระวรราชาทินัดดามาตุ น้อยหน่า ทาส ปฏิมา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM