ทำนายฝัน 'ฝนหยุดตก'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝนหยุดตก คุณจะหมดความทุกข์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝนหยุดตก'

คุณจะหมดความทุกข์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ตำหนัก หนามตำ ระบำ ที่นอน หอยที่มีเนื้อเต็ม ต่างหู คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด มวยผม ขนตา แม่ เม่น นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ดาดฟ้า พืชผัก โขลงช้าง ภาชนะแตกร้าว ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ น้ำเหลือง เมาสุรา งมของในแม่น้ำ โบสถ์ คนตาย โคกินหญ้า กล้วยแฝด ผัดหน้า ดื่ม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ คดข้าวเย็นกิน งูขดเป็นวงกลม ตุ้มหู ชู้รัก หมูตาย จิ้งจก เครื่องแบบทหาร บอลลูน ขี่คอคน มดหรือแมลง กลด มองดูเหว ผ้าแพร เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก จันทร์เพ็ญ ชะลอม ตำรวจ ยกยอ เสื้อขนสัตว์ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว สามีนํ้าตาตก ตัดผมใหม่ ตกเขา ถ่ายอุจจาระ นั่งรถไฟ ซ่อมแซมรั้วบ้าน ได้ยินเสียงกลอง งานพิธีต่างๆ นิล ไฟไหม้ต้นไม้ หย่า เครื่องบินบังคับ จับผีเสื้อ แข็งแรง ภรรยาตาย งูเผือก ทำบุญ ช่างเงินทอง มาลัย มุดรั้วลวดหนาม เชิงตะกอน ตัวเงินตัวทอง กงล้อ แมวดำ มีคนขอโทษ ธรรมจักร เปียก แขนถูกตัด กรงนก ดราฟต์ สวมเสื้อสีเขียว มองนํ้าตกกับคนรัก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ฟองสบู่ ความผิด รักตัวเอง อ่างล้างหน้า ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก กรน ตัดนิ้วมือตัวเอง สบู่ แมวข่วน ฮา ไมโครโฟน งานมงคล จุดดอกไม้ไฟ ได้ยินเสียงกระซิบ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ซาบซึ้งใจ ข้าวสาร ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM