ทำนายฝัน 'ฝังทั้งเป็น'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝังทั้งเป็น ฝันว่าถูกฝังทั้งเป็น ให้ระวังเรื่องความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงาน คิดมีบุตรช่วงนี้จะสมหวัง จะได้ลูกชาย ระวังคนรักปันใจไปรักคนอื่น ควรใส่ใจและดูแลคนรักให้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝังทั้งเป็น'

ฝันว่าถูกฝังทั้งเป็น ให้ระวังเรื่องความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงาน คิดมีบุตรช่วงนี้จะสมหวัง จะได้ลูกชาย ระวังคนรักปันใจไปรักคนอื่น ควรใส่ใจและดูแลคนรักให้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กลัว ธารน้ำตก ท่อน้ำ ร่มหัก ฮัจญ์ จุฬามณี ขี่กระบือ ฉากกั้น ถั่วปลูกอยู่ในไร่ กระรอก บิน (สูงขึ้น) ภรรยาเสียชีวิต เสาเรือน ฝักดาบ เดินเร็วๆ เถียงกับคน นำตาข่ายไปดักสัตว์ แดด เมฆสีแดง ทาขมิ้น ปฏิเสธหมายเรียกประชุม นกนางนวลโผบิน อยู่ในอาการผิดหวัง เงาะ เข็มเย็บผ้า เหี้ย งูรัด คนหามวอผ่านหน้า แว่นตาเลนส์ใส ทหารยิงปืนใหญ่ นั่งบนเสื่อ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว กระสอบข้าวสาร เดินทางไกล มองดูเหว ประโคม ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แมว ทอง แขน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ไก่กกไข่ กินเนื้อคนอื่น เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ขี่โคอศุภราช โคมไฟหรือโคมตะเกียง ยืนบนลังไม้ เมายา เงินปากผี ต้นกัลปพฤกษ์ เป่าขลุ่ย โน๊ตบุ๊ก ความมืด เพื่อนตาย การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น กำลังจะไปตาย เคี้ยวดิน ศีรษะมีเหา ไลน์ ( LINE ) บอลลูนตก ปีนข้ามกำแพง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า หว่านข้าวในนา ถูกตี ปลูกกล้วย ไซเรน เด็กกำลังดูดนม สวน กระบอก เก็บเกี่ยวข้าวในนา ขับรถ โบสถ์ งูขดเป็นวงกลม อาบน้ำในทะเล หญิงเปลือยกาย มหาสมุทรมีพายุ ทำขวัญ เขาวงกต ความดีความชอบ ซื้อเต่า ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ชงชาถวายเจ้าที่ กอดกะเทย ม่าน ตาบอด ปืน นรก บวชพระ จมูกขาด ตู้นิรภัย เกาหัว ทอดทิ้งครอบครัว ที่ฝังศพ เงิน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จันทร์เพ็ญ นกกระจิบ กระจาบ ถือกรรไกร สัมผัสกรวดทราย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM