ทำนายฝัน 'ฝังทั้งเป็น'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝังทั้งเป็น ฝันว่าถูกฝังทั้งเป็น ให้ระวังเรื่องความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงาน คิดมีบุตรช่วงนี้จะสมหวัง จะได้ลูกชาย ระวังคนรักปันใจไปรักคนอื่น ควรใส่ใจและดูแลคนรักให้ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฝังทั้งเป็น'

ฝันว่าถูกฝังทั้งเป็น ให้ระวังเรื่องความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงาน คิดมีบุตรช่วงนี้จะสมหวัง จะได้ลูกชาย ระวังคนรักปันใจไปรักคนอื่น ควรใส่ใจและดูแลคนรักให้ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธารน้ำ นักบุญ ถอดเสื้อ ตกกล้า เดินละเมอ ไหล่เจ็บ กินขนม กะละมัง ปลวก คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตบแต่ง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ราหู วิวาท ช้องผม แบกหาม ดื่มกาแฟ ตัวเองเป็นกรรมกร นั่งบนหลังนกกระเรียน งานโกนจุก กำนัน นกบิน เวทีมวย เรือโยง ข้าวเปลือก ถือกรรไกร อาบน้ำฝน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ช้อนทอง มีคนเกลียด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เครื่องลายคราม รั้ว แมวดำ ทารกดูดนมคุณ ทำนาย ตกหลังม้า ปีศาจ กางเขน (นก) เดินอยู่ในป่า ตอไม้ เทียนชัย ถูกฉ้อโกง เก็บเกี่ยวข้าวในนา เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เชื้อเชิญ กล้วยเน่า หน้า จลาจล ขี่วัว เข้าประตูไม่ได้ พลับพลา กุ้ง แผ่นดิน ชฎา กล่าวคำอำลาญาติ ตกทุกข์ได้ยาก ฐานพระพุทธรูป ยมทูต หมากฝรั่ง ประตูบ้านคนอื่น จีวร ยุ้งข้าว ฆ้อง นํ้าวน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ก้อนหิน ลูกปัด นก กินเลี้ยง ชามแตก งานศพ นักบวช กระเป๋า ปล่อยสัตว์ คอบิด เลี้ยงกระต่าย หอยที่มีเนื้อเต็ม ดื่มน้ำมะพร้าว ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ขี่ควาย เจ็บป่วย สารภาพต่อหน้าเพื่อน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ คนตกน้ำกำลังจะจม การตายของเพื่อน นุ่งผ้าขาว โถแป้ง ดื่มน้ำหวาน ช้างไล่กวด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) น้ำล้นเขื่อน รักสามีตัวเอง เป็ดว่ายน้ำ ทะเล ฆ่าโค ใช้กระเทียมทำอาหาร หัวเราะ คนกำลังถ่ายรูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น