ทำนายฝัน 'ฝังศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝังศพ ฝันว่าได้ฝังศพคนตายด้วยตัวเองตามลำพัง หรือการฝังศพคน แปลกหน้า ทำนายว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือมิตร สหาย จะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝังศพ'

ฝันว่าได้ฝังศพคนตายด้วยตัวเองตามลำพัง หรือการฝังศพคน แปลกหน้า ทำนายว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือมิตร สหาย จะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ระเบิด สกปรก กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ฌาน ฮองเฮา (ราชินี) เสื้อเปื้อนเลือด งานบวชเณร ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ เชือดคอสุกร องค์กฐิน ดาวตกจากท้องฟ้า นัยน์ตา โคไล่ขวิดคน รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก พูดคุยกับคนต่างชาติ มหาสมุทร หีบศพ ผ้าพันแผล เลือดออกทางทวาร ช่างปั้น ถ่ายขี้ พัชรกิติยาภา จับ ฉุด ป่วยลงท้อง เงินหาย คนรักหรือคู่รัก กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง โยคี ถวายของแด่พระสงฆ์ ตีฆ้อง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ซองจดหมายสีชมพู ยื้อแย่ง แทะกระดูก ฉลาด ดราฟต์ เก็บของมีค่าได้ ลาวาภูเขาไฟ คนรักนอกใจ เดินอยู่ในความมืด เก็บมุ้ง แต่งตัว เดินทางกลางทะเลทราย ขึ้นบันได ขึ้นเขา ฝาหม้อ ขวาน หงส์ พระบรมรูป แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ป่วย ฟ้าผ่า ดมกลิ่นดอกไม้ เณรหน้าไฟ พายเรือกับคนอื่น มะลิ เลี้ยงกระต่าย พระจันทร์เดือนหงาย มีดหาย ไต่เขา อดตาย ลอย หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ทาก จุดดอกไม้ไฟ ความรังเกียจ กระป๋องนม คนมีเขา ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ปลูกต้นไม้ แมลงปีกแข็ง ฟ้าที่สดใส เงา แหวนแต่งงาน งูจงอางไล่ เดินทางไปทิศตะวันออก สุกร ทูตชาวต่างชาติ บ้านเก่า เรือจอด จูบเด็กเล็ก กางเกง นำพัดมาโบกตามร่างกาย หญิงชรา ไหว้เจ้า บ่อน้ำ ลำคานเสียงฉาบ มองนํ้าตกตามลำพัง ไอ กีฬา ไก่ กุญแจ ขี่คอคน ปาก ทำให้คนอื่นตื่น แต่งงาน คบคนพาล ขนมปังกรอบ ปลวก ตัวเองเจ็บป่วย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM