ทำนายฝัน 'ฝังศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝังศพ ฝันว่าได้ฝังศพคนตายด้วยตัวเองตามลำพัง หรือการฝังศพคน แปลกหน้า ทำนายว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือมิตร สหาย จะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝังศพ'

ฝันว่าได้ฝังศพคนตายด้วยตัวเองตามลำพัง หรือการฝังศพคน แปลกหน้า ทำนายว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือมิตร สหาย จะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถอนผมหงอก เป็นใบ้ เห็นคนเปิดประตู ผจญภัย เก็บของมีค่าได้ ซอ ชะลอม ผ้าโพกหัว เนื้อหนัง ประดิษฐ์ ฝูงกบ จำนวนมาก ต้นไม้แห้ง เขื่อน แมวข่วน ฝ้าย ทางม้าลาย หอยที่มีเนื้อเต็ม ไฟไหม้ป่า กุ้งมังกร กรง ทำให้คนอื่นตกใจ ผึ้งต่อย ขี่โคอศุภราช ลา ( สัตว์ ) นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ร้องไห้ ถูกตัดขา เห็นถนนที่ขรุขระ ท่าเทียบเรือ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด อินทรี ค้าขายต่างเมือง ตัดผมสั้น พระพรหม คิ้วตัวเองดกดำ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ศพถูกมัดตราสัง ซุกซ่อนตัว ตกใจจนสะดุ้ง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ครัว ผ้าขาว ข้อเท้าแพลง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ตกลงไปในบ่อ ได้กลิ่นธูป ตะไกร เงินปากผี เดินกะโผลกกะเผลก กุ้งทะเล เพื่อนที่ตายไปแล้ว กินพริก ใต้ถุน กองกระดูก นั่งบนเสื่อ งานแต่งงาน หงอนไก่ ถ่านไฟ ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ พระพุทธรูป สมุด สุริยคราส กล่องดนตรี อ่าง ภาพ บิน (ตกลง) โต๊ะรับประทานอาหาร กระแสน้ำ ฝนครึ้ม ก้ามกุ้ง เลี้ยงกุมารทอง ขับรถยนต์ ซีเมนต์ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เจ้าบ่าว กำแพงเมือง กระโปรงเก่า เทศน์ บาดเจ็บ ทาสี คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ลำคลอง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน น้ำล้นเขื่อน ขิม สถานี งู เม่น ปิดผนึกซองจดหมาย ขอบคุณ ปลูกบ้าน ต่อสู้กับปีศาจ ดอกบานไม่รู้โรย ดวงอาทิตย์ขึ้น ประหารคนรัก สีบรอนซ์ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ฆ่าไก่ ภาพวาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM