ทำนายฝัน 'ฝังศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝังศพ ฝันว่าได้ฝังศพคนตายด้วยตัวเองตามลำพัง หรือการฝังศพคน แปลกหน้า ทำนายว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือมิตร สหาย จะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝังศพ'

ฝันว่าได้ฝังศพคนตายด้วยตัวเองตามลำพัง หรือการฝังศพคน แปลกหน้า ทำนายว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือมิตร สหาย จะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะไคร้ โดด น้ำพุขนาดใหญ่ นักร้อง ผักที่ยังคงปลูกในดิน ชงชาถวายเจ้าที่ ดาว ดวงแก้ว ไข่ นอนบนฟูก สุกร ถูกตบ ตั้งท้อง นกต่อสู้กัน ถูกมัดด้วยเชือก ตัดผม ข้าวในนา แมงป่อง ฉลาม กินอาหาร ผ้าห่มหนาๆ พรวน ตุ๊กตา ฝาแฝด สวมแหวน งานพิธีต่างๆ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ไลน์ ( LINE ) มะพร้าว ศาล ถูกเรียกตัวมาประชุม ขุดหาทรัพย์สมบัติ งานบวชเณร บิณฑบาต บ่อน้ำพุแห้งขอด ผจญภัย แก้บน ปลิงหลายตัว เป่าลูกโป่ง น้ำเต้า หมาคาบหม้อ ดินสอ กินลิ้น คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ บุคคลที่มีชื่อเสียง ดวงอาทิตย์ตก เหี้ย เสื้อผ้า ปลาหมึกหลายตัว เชือดคอสุกร เครื่องลายคราม ทำตัวเองบาดเจ็บ นั่งบนอาสนะสงฆ์ เดินทางไปมหาสมุทร หูแหว่ง ใบลาน กระดานดำมีข้อความ ผู้คุมนักโทษ ทะเลาะกับภรรยา กินข้าวบนใบบัว ตรอกซอกซอย ทหาร เชิงตะกอน มหาสมุทร รังนก อ่างน้ำ มีดเหน็บที่เอว ร่ม เดินร่วมทางกับโจร ตู้หนังสือ ขนนกสีขาว ขี้ เงาะ ภูเขาไฟ อ่าง คนมีดวงตาสีดำ โดนแทง นกกาเหว่า เงินหาย ปากเหม็น ป่าไผ่ พระอรหันต์ ตีคนอื่นด้วยเชือก กระบอกสูบลม ทำกาแฟหก ฉีกกระดาษ ขนมชั้นหลากสี กกไข่ หมีทำร้าย เดินชนผนัง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ธนาคาร ไถ่ถอน จราจรที่สับสนวุ่นวาย ฟูก นั่งจับเจ่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM