ทำนายฝัน 'ฝังศพคนที่รู้จัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝังศพคนที่รู้จัก ฝันว่าได้ฝังศพคนที่รู้จัก เพื่อนสนิมมิตรสหายจะนำพาแต่สิ่งดีมาให้ นำโชคลาภมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝังศพคนที่รู้จัก'

ฝันว่าได้ฝังศพคนที่รู้จัก เพื่อนสนิมมิตรสหายจะนำพาแต่สิ่งดีมาให้ นำโชคลาภมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จมูกหาย ขายไม้กระดาน ซุกซ่อนตัว ตกบ่ออุจจาระ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ แก้ผ้า ดับเทียน กระต๊อบ ตกใจเพราะเห็นผี กินกระต่าย ฝนหยุดตก หน้าต่าง ขี้ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ระดู ชะนี สวมรองเท้าใหม่ จูบเด็กเล็ก ทรัพย์สมบัติ หัวนก ปลูกต้นไม้ ล้างบ้าน คลอดบุตร พูดคุยกับคนต่างชาติ ผู้หญิงโพกผ้า กินอาหารเจ กระจอก ดื่มน้ำมะพร้าว ทำนาไม่ได้ผลดี ศาลเจ้า คนขาพิการ วิ่งหนีผู้ร้าย น้ำพริก ปอด เดินลุยกองไฟ จูบคนรัก แสดงละคร วิชา สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ได้ตีกลอง วงกต แทงตัวเอง น้ำพุ ข้อเท้าเจ็บ ขัน นอนบนกองฟาง ไหว้พระ กระถางสามขา ไลน์ ( LINE ) เดินช้าๆ พระสงฆ์ มีดตกน้ำ ถวายของแด่พระสงฆ์ เป็ดไก่ ดับตะเกียง หิมะตกถูกตัว เลี้ยง เครื่องลายคราม ตบมือ ผ้าม่าน ฆ่าศัตรู เรือ นกเค้าแมวหรือนกฮูก วาฬ การผ่าตัด ทำนาได้ผลผลิตดี ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ลิฟต์ เจว็ด นาฬิกาข้อมือ คอกหมู ฟันล่างหัก แห่กฐิน จมูก เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด เพลิง ฟันดาบ ถูกคู่รักกักตัว ถางหญ้า สมอเรือ อยู่ในอาการผิดหวัง น้ำพุขนาดใหญ่ ครอบครัว ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ไฟไหม้ผม พนมมือ หวีงา อ่าง กุมารเทพ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ล้มลงไปในหลุมลึก เสือกัดตัวเอง กินผลไม้ เที่ยวบ่อนการพนัน แบกหาม สีฟ้า วงล้อกำลังหมุน ฉีกกระดาษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM