ทำนายฝัน 'ฝั่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝั่ง ฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งมาหรือขึ้นจากฝั่งท่าเรือ ทำนายว่าจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องตำแหน่ง หน้าที่การงาน และกิจการค้าเจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝั่ง'

ฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งมาหรือขึ้นจากฝั่งท่าเรือ ทำนายว่าจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องตำแหน่ง หน้าที่การงาน และกิจการค้าเจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงถือมีด เชื้อเชิญ เชิงตะกอน เป็นไข้ เดินอยู่ในป่า นอนเล่นกลางหาดทราย ผมถูกตัดให้สั้น เขาวงกต กำแพงเมืองจีน ผม กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา เสี้ยนหนาม กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ฤดูร้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จราจรที่สับสนวุ่นวาย ขับรถยนต์ ปากเน่า โบว์ดำผูกเสาบ้าน ตกบ่ออุจจาระ นกยูง โบสถ์ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ทะเลาะกับภรรยา ดื่มน้ำชา มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า น้ำเหลือง ภรรยาเสียชีวิต แม่หม้าย ซาวข้าว อุ้มเด็กทารก แข็งแรง ขายไม้กระดาน หน้าไม้ ปีนข้ามกำแพง ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กวาด ไต่ลวด ธงบนเรือ นั่งบนเสื่อ ทาเล็บ ถูกฉุด สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ลำน้ำ ตกน้ำร้อน ลาภ บิน (สูงขึ้น) ขวานหัก เป่าขลุ่ย กระดาษสี ยมทูต เพื่อนอยู่ห่างไกล พ่อตาย ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ตะโพน จอมปลวกกลางถนน ลังไม้ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ โดนแทง ไวโอลิน เกลียดคนอื่น ช่างไม้ ศพ ไล่จับผีเสื้อ เขียนหนังสือ ยาพิษ เป่าแตร ขนมชั้น บอลลูน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง รักภรรยาตัวเอง มดหรือแมลง เก็บผลมะม่วง ตอไม้ บั้งไฟ มีขาเดียว กะเหรี่ยงคอยาว สร้อย ฉิ่งฉาบ งอบ ขนตาร่วง สารภาพต่อหน้าเพื่อน ขวาน สุกรกลายเป็นคน ศาล ดนตรี ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ถูกตำหนิ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ผึ้ง ตกกระ คนแฝดตัวติดกัน บ้านเก่า เห็นคนเปิดประตู คนตายมาหา สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) นั่งรถ พูดกับกลุ่มชน ขี่คอคน คนที่มีท่าทางเร่งรีบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM