ทำนายฝัน 'ฝั่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝั่ง ฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งมาหรือขึ้นจากฝั่งท่าเรือ ทำนายว่าจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องตำแหน่ง หน้าที่การงาน และกิจการค้าเจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝั่ง'

ฝันว่าว่ายน้ำข้ามฝั่งมาหรือขึ้นจากฝั่งท่าเรือ ทำนายว่าจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องตำแหน่ง หน้าที่การงาน และกิจการค้าเจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นาฬิกา นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด นํ้าวน นาฬิกาข้อมือ เต้าหู้ ย้อมผม ถ่านไฟ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย จรเข้กัด กา ไวโอลิน ให้รางวัล นํ้าพุขนาดใหญ่ บัว วัด คันศรหรือคันธนู คนตายในบ้าน เกลือ นักเรียน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ผู้หญิงพายเรือ รดน้ำ แขนขาด ทอดทิ้งครอบครัว บ่อน้ำพุแห้งขอด โดนดึงผม ฟ้ายามเมฆครึ้ม ปราสาทเล็กๆ โซ่ สายรุ้ง กระท่อม ต่อสู้กับคนร้าย ตกช้าง นาก มีดหาย ฝาหม้อ กระต่ายหลายตัววิ่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขี่สัตว์ งานศพ หมากรุก ขับรถ ฆ่างู ช้างตกมัน บิณฑบาต ทะเลทราย กวาด เลิกกับแฟน หนู ธงบนเรือ กรอด้าย แมว ประกาศข่าวการตาย เครื่องบูชา นกยูง เม่น เป็ดว่ายน้ำ นั่งบนหลังนกกระเรียน อู่เรือ ไหว้พระราหู บุคคลที่เป็นคนร้าย บ้านตัวเองสวยงาม เสือกัดตัวเอง พระอาทิตย์ กอดอก แบกผลไม้ ฉิ่ง พระเจ้า ถัง ปากเปื่อย การตายของเพื่อน เสียสติ ลำคานเสียงฉาบ เดินเล่นบนหาดทราย ป่วย ปลา เดินรอดราวผ้า สิงโต คางคก เท้าขาด รัศมี เข้าประตูไม่ได้ ได้ใบสั่งจากตำรวจ มงคล เหยี่ยว ช่างตัดผม นกนางนวล บานไม่รู้โรย ผู้ถือศีล ไฟ เฒ่าหัวงู เสื้อใหม่ จักรยาน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) กระติกน้ำร้อน แสงสว่าง งา ขี่ควาย แล้ว ตกควาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM