ทำนายฝัน 'ฝา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝา ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิดหรือกั้นฝาบ้านที่มีช่องโหว่ ทำนายว่า จะปลอดภัยจากศัตรูทุกประการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝา'

ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิดหรือกั้นฝาบ้านที่มีช่องโหว่ ทำนายว่า จะปลอดภัยจากศัตรูทุกประการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บวช เดินเล่นบนหาดทราย หิ้วกระเป๋า งา มุดใต้ถุน ปลอบโยน ยกยอ ประแจ ออร์แกน ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ร่ม โบสถ์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ จูบเด็กเล็ก หนามตำ ปลิง กรงสัตว์ เสื้อใหม่ กระดานดำมีข้อความ ศีรษะมีเหา ท้องฟ้าสดใส บ่อน้ำ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เก็บกวาดบ้าน ซองจดหมาย อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น โครงกระดูกมนุษย์ ปล้นสะดม แบกหีบ สวน บวชพระ ขายไม้กระดาน กระเป๋าเงิน เลือดออกทางทวาร ซื้อปลาหมึก เมฆสีขาว แขนขาด ค้าขายต่างเมือง กรวยกรอกน้ำมัน บ้านตัวเองสวยงาม ติดคุก ถีบจักรยาน ประกายไฟ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ปล่อยออกจากคุก ฆ่าหมัด กระจกหลากสี เข้าเฟสบุคไม่ได้ ตีเหล็ก จักรยาน การผ่าตัด ถูกตัดมือ เกือก สีบรอนซ์ ทหารเข้าบ้าน กุ้ง หญิง อมตะ จรวด กินเต้าหู้ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ตกใจเพราะเห็นผี ถั่วลิสง สุนัขคาบหม้อ เมฆสีเลือด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เมาเหล้า พูดคุยกับคนต่างชาติ ม่าน ขลุ่ย โกนขนหน้าแข้ง เดินเป็นวงกลม ช้องผม ทอดทิ้งคนรัก เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ผีตายโหง หอก ผลไม้ พระวิหาร ผึ้งมากมาย เงาะ กา คงกระพันชาตรี ถูกกักตัว ภิกษุณี ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เรือจอด งง นอนเล่นกลางดิน ตู้กับข้าว ลากเกวียน ถูกทำโทษ เหาะดั้นเมฆ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แมงมุม ด่า ชัยชนะ ถูกฆ่า สวมชุดเจ้าสาว งาช้างวางคู่กัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM