ทำนายฝัน 'ฝา'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝา ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิดหรือกั้นฝาบ้านที่มีช่องโหว่ ทำนายว่า จะปลอดภัยจากศัตรูทุกประการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝา'

ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิดหรือกั้นฝาบ้านที่มีช่องโหว่ ทำนายว่า จะปลอดภัยจากศัตรูทุกประการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภรรยาเอาน้ำมาให้ สวรรค์ ฮูก (นกฮูก) เจ้าบ่าว พระวิหาร ที่นอน ผลักของหนัก หนีจากถ้ำ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ โคไล่ขวิดคน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ไฟไหม้ในท้องฟ้า พระเจ้า ชักลาก เจดีย์ น้ำมัน ร่วมงานทอดกฐิน จับกัง เมายา ดอกซ่อนกลิ่น ประตูบ้านคนอื่น สุกรกลายเป็นคน ตกกระ เด็กอุ้มปลา ขาด้วน เนื้อหนัง ดื่มสุรา เป็ด โกหก กระเป๋า ช้อนเปื้อน เด็กผู้ชาย ถูกผีหลอก เดินตากแดด นาฬิกาข้อมือ กำไลแตกหัก พนมมือ นอนบนเตียง นอนอยู่บนแผ่นดิน ได้ตีกลอง ซีเมนต์ ฮวงซุ้ย หนอนไต่ตามร่างกาย ปัสสาวะรดที่นอน สวน ล้างหน้าตัวเอง เห็นกองไม้กระดาน บาทหลวง ตั้งครรภ์ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น กลองโบราณ เจ็บปวด เชี่ยนหมาก หลุม งมหาของ ถูกแทง ธรรมจักร สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขนตาร่วง ภรรยาเสียชีวิต ทูตชาวต่างชาติ กุ้ง ซื้อผ้าขาว วิดน้ำ โกนขนหน้าแข้ง ดื่มน้ำ ยิ้ม ช่างไม้ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เชือดคอสุกร นาฬิกาข้อมือเสีย ตัวเองกลายเป็นนก ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ถูกตัดศีรษะ สร้อยข้อมือ งง นาก ตกทุกข์ได้ยาก ลำน้ำ ทำนาเกี่ยวข้าว ให้รางวัล กระดาษเช็ดมือ ดื่มน้ำชา ไอ ผดุงครรภ์ ปั่นด้าย ขัดแย้ง เต่า กำแพงเมือง ครอบครัว จับกระต่าย ต้องโทษ คนป่วยอยู่บนรถ มีความปรารถนา นกกระจอก มหรสพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM