ทำนายฝัน 'ฝาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝาด ฝันว่ากินผลไม้ที่มีรสฝาด จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งขึ้นภายในบ้าน และเพื่อนบ้าน เพราะปากไม่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝาด'

ฝันว่ากินผลไม้ที่มีรสฝาด จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งขึ้นภายในบ้าน และเพื่อนบ้าน เพราะปากไม่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ถาดดอกไม้ แล่นเรือผ่านเกาะ เที่ยวซ่อง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด วงกต กินลิ้น กินกระต่าย กระดุมหาย กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ตาหลายคู่ ตัวเองถูกฉีดยา หนีจากถ้ำ ชะนี หักธนู กินผัก ฤาษี กุญแจ จอกใส่เหล้า หีบศพ ธงสามเหลี่ยม แห่กฐิน กำแพงเมือง ผู้หญิงตบผู้ชาย ข่มขืนคนอื่น ทหารเข้าบ้าน ความรัก กุฏิพระ ขวด ชกต่อย ทอง จุดเทียนชัย ปลาฉลาม ฉางข้าว ช้องผม เกลียดคนต่างชาติ นอน ดอกราตรี ร่องน้ำ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เนื้อหนัง เดินขึ้นที่สูง เดินขึ้นภูเขา แผ่นดิน ภรรยาสวมเสื้อแพร จอก เดินอยู่ในสุสาน พวงมาลัย ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ช่างไม้ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด หมากัด หมอก ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ผู้หญิงหัวล้าน กรวยจราจร ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ไม้ขีดไฟ ขี่ราชสีห์ พายเรือตามลำพัง หนี้สิน แหวนแต่งงาน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า กังหัน อาบน้ำฝน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กินเป็ด หน่อไม้ ปราสาทเก่าแก่ กิ้งกือ ฉี่รดกำแพง กลืนดวงอาทิตย์ อาบน้ำในทะเล ลิ้นแข็ง ปลาหมึกหลายตัว ทะเล อรุณ กก ช่างเงินทอง ฟันบนหัก ส้วม ตุ้มหู ท่องเที่ยวต่างประเทศ ญาติตาย มีความปรารถนา ความมั่งคั่ง เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ คราส ตะไบเหล็ก ลากฉุด ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง กำลังจะไปตาย ได้รับของมีค่า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กองทัพ กระดาษทิชชู ยกโทษ หงอนไก่ ซักผ้าขี้ริ้ว คนป่วยอยู่บนรถ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM