ทำนายฝัน 'ฝาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝาด ฝันว่ากินผลไม้ที่มีรสฝาด จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งขึ้นภายในบ้าน และเพื่อนบ้าน เพราะปากไม่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝาด'

ฝันว่ากินผลไม้ที่มีรสฝาด จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งขึ้นภายในบ้าน และเพื่อนบ้าน เพราะปากไม่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดาษเปื้อนหมึก สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้ยินเสียงกบ ขอโทษ ทาขมิ้น ได้ยินสุนัขเห่า กอดกะเทย ยกโทษ ซื้อกระโปรง พริก แฝด ถือกรรไกร ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ลอยคอ ตำรวจตั้งด่าน ฆ่าศัตรู ฉีกกระดาษ ล้างเท้าตัวเอง เลี่ยมฟันทอง ต้นไม้ยืนต้นตาย บ้านตัวเอง ธนบัตร แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน น้อยหน่า ข้าว ถูกจับ ฮองเฮา (ราชินี) กระเป๋า สีแดงชาด ผู้ถือศีล ฆ่าหมี แร้งกินซากศพ นกเกาะหลังงู บัตรเชิญ กระดาษสีขาว หุ่นยนต์ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ว่ายน้ำในมหาสมุทร สร้อย หย่า ล้มละลาย กุ้งมังกร ของที่ระลึก ยอดโดม ถูกโจรชิงทรัพย์ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย หญิงแต่งชุดสีเขียว เครื่องบินตก เสื้อกันฝน จับกุ้ง ก้ามปู เงินปากผี ขวดแก้ว คนป่วยอยู่บนรถ เลือกผัก ซื้อปลาหมึก ตู้อาหาร ขอบคุณ กินยา กริช ดม หน้าต่างพัง ปีนรั้ว เรียก ป้อมปราการ บริโภค มีคนเกลียด เดือน ไอศกรีม ขายของ สวมเสื้อสีเหลือง เทียนชัย เงินโบราณ มัจฉา ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ฮัจญ์ ดู pornhub ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เดินทางไปทิศตะวันออก กินเลี้ยง ตีแมลงวันตาย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ศีรษะ ที่พึ่ง จับปลาช่อน นักสืบ ผึ้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ห่าน กินเต้าหู้ ปราสาทเก่าแก่ แร้งเกาะหลังคาบ้าน สุกรตายเอง สิงโต ผ้าโพกหัว เชื้อเชิญ นกยูง ข่วน ต่อสู้กับเด็ก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM