ทำนายฝัน 'ฝาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝาด ฝันว่ากินผลไม้ที่มีรสฝาด จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งขึ้นภายในบ้าน และเพื่อนบ้าน เพราะปากไม่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝาด'

ฝันว่ากินผลไม้ที่มีรสฝาด จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งขึ้นภายในบ้าน และเพื่อนบ้าน เพราะปากไม่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่วัว แล้ว ตกวัว คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หนอนไต่ตามร่างกาย ทำนาย เห็นคนโดนแทง พรม หมูตาย ฉมวก กินองุ่น พนัน เนกไท มู่ลี่ ไก่ ยักษ์ ฉีกจดหมายรัก สงฆ์ ตีงู เดินละเมอ ขี่นางโค ฟันโยก เข่า ประโคม เดินช้าๆ โครงกระดูกสัตว์ ขนลุก ช่างปั้น ปลวก กล้วยแฝด ฐานทัพทหาร แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ กิ่งก่าวิ่งไปมา คนฆ่าสัตว์ ทางม้าลาย จูบ ทะเลสาบ ร้านค้า งูเขียว ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กุลี หญิง สีฟ้า แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ได้ยินเสียงกระดิ่ง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ สร้อยข้อมือ พูดโทรศัพท์มือถือ งวง ตีแมลงวันตาย ศิลปิน ถ่ายรูป ฮัจญ์ โจรปล้นบ้าน แมลงภู่ ต้นไม้ สัปเหร่อ บวชภิกสุนี เจ้าเมือง ไก่ชน คนมีดวงตาสีดำ เหงื่อ บ่อน้ำใหญ่ นาฬิกาข้อมือ ภาชนะแตกร้าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม รูปภาพของเครือญาติ เมฆสีแดง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) พระพรหม นั่งรถหรู เทียนไข ค้นหา ขนสัตว์ ทำนบ น้ำพุขนาดใหญ่ แต่งงาน เสื่อขาด โบดำผูกคอตนเอง ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ศาล ยอดตึกสูงทรงกลม เตาไฟ อู่เรือ องคมนตรี เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง แมงมุม งาช้างวางคู่กัน เณรหางนาค ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น น้ำหอม ขี่โคอศุภราช ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ปล้น โรงแรม คลอดลูก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ภาพวาด หญิงแต่งชุดสีเขียว แม่มด น้ำพุที่พุ่งสูง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM