ทำนายฝัน 'ฝาด'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝาด ฝันว่ากินผลไม้ที่มีรสฝาด จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งขึ้นภายในบ้าน และเพื่อนบ้าน เพราะปากไม่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฝาด'

ฝันว่ากินผลไม้ที่มีรสฝาด จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งขึ้นภายในบ้าน และเพื่อนบ้าน เพราะปากไม่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สงคราม เดินรอดราวผ้า แก้บน ขนมชั้น ขี่วัว แล้ว ตกวัว พระพิฆเณศ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เมาสุรา กระต่ายวิ่ง ได้ยินสุนัขเห่า กางเขน (นก) ถูกมัดมือมัดเท้า ตรอกซอกซอย กลอง ของลับ กระถางหลุดมือแตก ไหว้พระราหู ผักกาด ต่อสู้กับคนร้าย กระดุมหาย สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) พระสงฆ์ ไถ่ถอน หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ก้อนหินตก พูดคุยกับเจ้านาย ค้นหา ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ซื้อกระดุม บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น แว่นตาเลนส์ใส ตับไต ฉีกกระดาษ งมหอย ชักลาก บรรจุของลงหีบ ตั๊กแตน ขวด ไฟไหม้ป่า กินก้อนดิน งานวัด ทุบตีภรรยา สวมเสื้อสีขาว เสือตาย เจ้าสาว ค่ำคืน ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เสือกัดตัวเอง ให้มีดแก่คนอื่น ล่องแพ นอนโรงพยาบาล แหวนหาย งาช้างวางคู่กัน รถจักรยาน อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ช่วย ประเจียด ลอยกระทง ทำขวดแตก ตบแต่ง บ้านไฟไหม้ ภาชนะ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ถูกตี เศร้าโศก โจร ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ เจ้าเมือง แกงการู มดรุมเป็นกลุ่มๆ ทันตแพทย์ กลืนดวงอาทิตย์ ของกำนัล ลังไม้ น้ำพริก ระบำ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ภูเขา แร้ง ขอบฟ้า ฟืน มีความปรารถนา งูกัด เก็บมุ้ง เห็นตัวเองในกระจก แบกเสา จับสายสิญจน์ สร้อยข้อมือ นั่งอยู่ในกองขี้ คนขาพิการ งา หญิง กองดิน ดื่มสุรา ป้อมปราการ ได้ยินเสียงกระดิ่ง เลิกมุ้งขึ้น เอสเอ็มเอส ( SMS ) โต๊ะหมู่บูชา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM