ทำนายฝัน 'ฝาหม้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝาหม้อ ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิด คุณจะปลอดภัยจากศัตรูทุกประการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฝาหม้อ'

ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิด คุณจะปลอดภัยจากศัตรูทุกประการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้อาหาร ยา นุ่งชุดขาว ขันตักน้ำ ทำแท้ง เสี่ยงเซียมซี ขี่ม้า กระถางหลุดมือแตก จำเลย ปอกเปลือกผลไม้ งมหอย ถ่ายขี้ ฆ่ากระต่าย กล้วยแขก ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ งูเหลือม ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ถั่วงอก เวที บุพการี ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ร้องรำทำเพลง กัลปพฤกษ์ ก้างปลาติดคอ เขากวาง หิมะตกถูกตัว เดินเล่นในสวนสวย ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น พระพุทธบาท ตนเองทำความผิด นํ้าวน ผึ้ง สาดน้ำ ผ้าแพร หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ต่างหู ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ความมั่งคั่ง ราชสีห์ ลอยกระทง นั่งจับเจ่า ยิ้ม นก มีดบาด ปลาฉลาม ไฟฟ้า ชักว่าว ถูกผีหลอก ได้กลิ่นของบูดเน่า ขนมปัง รุ้งกินน้ำ สะอึก พานทอง พระจันทร์ ตัดต้นไม้ ชู้รัก ฟันโยก ตัวเองมีชื่อเสียง กล่าวคำอำลากับใครบางคน เคารพ คำนับ คนฆ่าสัตว์ ฟันหลุด หลงป่า อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ชนกระบือ ฝาหม้อตกลงพื้น ปู ฮัจญ์ ฝันเห็นนํ้าวน เต้นรำ ยางรถ ทอง กาน้ำร้อน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ เลิกมุ้งขึ้น กองทัพ ฟูก นำอุจจาระกลับบ้าน ถูกสุนัขเห่า บุตร นกร้อง มีขาเดียว ฝุ่นเข้าตา ปาก หัวเราะ หน้าต่างพัง คำนับ นํ้าพุขนาดใหญ่ ทำลายโซ่ตรวน เนกไท เที่ยวซ่อง จับผีเสื้อ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เพื่อนตาย ฮ่อยจ๊อ แต่งงาน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เข้าไปในโรงพยาบาล ดอกไม้ เครื่องบินบังคับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น