ทำนายฝัน 'ฝาหม้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝาหม้อ ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิด คุณจะปลอดภัยจากศัตรูทุกประการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝาหม้อ'

ฝันว่าหยิบฝาหม้อไปปิด คุณจะปลอดภัยจากศัตรูทุกประการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซ่อง กระทง สมุด บาดเจ็บ พระราชวัง จุดไฟแล้วดับ หางไก่ ถ่อเรือ ปาก เครื่องร่อน ขี่วัว แล้ว ตกวัว เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ถั่วงอก วิ่งออกกำลังกาย ผมร่วง ตัดนิ้วมือตัวเอง ผ้าขาว อยู่ในอาการผิดหวัง บ้านใหม่ เส้นด้าย ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ แผล เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ จมูกขาด ดราฟต์ พวงมาลัยดอกไม้สด ดื่มน้ำจากแก้ว ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ลากเกวียน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ พนมมือ ตกบ่ออุจจาระ ฝนตั้งเค้า ดื่มน้ำฝน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปลวกขึ้นบ้าน ทอดผ้าป่า ทหารยิงปืนใหญ่ ท่อนซุง ตะกร้อ ขนมปังกรอบ บริโภคเนื่อสุกร ใส่ต่างหู ฉิ่ง รักชาติ รังไก่ ครุฑ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน เช็ค ( Cheque ) มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ถูกด่าทอ หวีหัก เข่า ปล่องเมรุ โบว์ดำผูกคอ ธูปเทียน ฮัจญ์ กะเหรี่ยงคอยาว หน่อไม้ แมลงวัน ครก ตะเกียงที่จุดแล้ว กระโดด อยู่ในอาการเร่งรีบ ลิฟต์ ยิงธนู พรวนดิน กบฎ ผัก ดอกกุหลาบ ประตู ร่องน้ำ ฝน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล โกนขนหน้าแข้ง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว อดตาย ฝนตกปอยๆ ข่าวดี ฝังศพคนที่รู้จัก ไม้เท้า ขบวนแห่ศพ ฟาง กินโทสต์ ได้รับรางวัล หมาคาบหม้อ พระวิหาร ฟ้าร้อง จับก้อนหิน ทหารเข้าบ้าน เดือน งมหอย จูบคนที่อายุมากกว่า ก้อนหิน บ่อน้ำใหญ่ เขื่อนแตก ข้าวสาร ตกใจจนสะดุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM