ทำนายฝัน 'ฝาแฝด'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝาแฝด ฝันเห็นฝาแฝด คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย แต่จะได้รับโชคลาภในภายหลัง ควรนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปถวายวัดและทำบุญถวายอาหารคาวหวานน้ำสะอาด ดอกไม้รูปเทียน แล้วจึงมาเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝาแฝด'

ฝันเห็นฝาแฝด คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย แต่จะได้รับโชคลาภในภายหลัง ควรนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปถวายวัดและทำบุญถวายอาหารคาวหวานน้ำสะอาด ดอกไม้รูปเทียน แล้วจึงมาเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หญิงชู้ กระท่อมในป่า เด็ดพริกออกจากต้นพริก คนมีเขา เบาะ เมฆหมอก ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กระต่าย ปฏิมา ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ถือลูกแก้ว ตัวเองเป็นกรรมกร เปิดเผยความลับกับเพื่อน ม่านกั้นกำบังสายตา ถูกฆ่า รังนก ควาย ฉัน ( กิน ) เห็นกองไม้กระดาน จีวร ขา ดอกกุหลาบ พระบรมรูป ชนะ กินเลือด กระดาษเปื้อนหมึก ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ มีคนขอโทษ ตกบ่อลึก ซ่อมแซมรั้วบ้าน เครื่องครัว บันไดสูง ขนตาร่วง ไก่ฟ้า ใบลาน หลุมอสรพิษ งาช้าง เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ โอ่ง เห็นคนเดินละเมอ เสื้อกันฝน ลูกเห็บ เหาะ ลูกๆ ทำความผิด ยกของหนัก ใช้ผ้าโพกศีรษะ เบ็ดตกปลา ชฎา กินเลี้ยง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ผ้าม่าน เรือแล่น ปฏิทิน ทุบตีภรรยา เครื่องดักนก ดูซีรี่ย์ เพื่อนที่จากไปไกล บวม ทีปังกรรัศมีโชติ ทำขวัญ งูกินสัตว์ กำไลข้อมือ ช้อนเปื้อน กินโรตี ศิลา ถ่ายอุจจาระ ตกจากเครื่องบิน ขนมปังกรอบ บวชชี โครงกระดูกมนุษย์ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กงสุล ปลูกต้นไม้ รองเท้า ลิง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ไฟไหม้ปราสาท ได้เสื่อใหม่ ต้นกก ดื่มน้ำฝน นกร้อง ธูปเทียน จักรเย็บผ้า มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา อีกา ล้างภาชนะเครื่องใช้ เครื่องเรือน นั่งบนหลังนกกระเรียน เจว็ด ตัวเองมีปีก ร่มกางอยู่ จูบเด็กเล็ก ไฟไหม้ในท้องฟ้า เข็มแทง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำปีหรือจำปา กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM