ทำนายฝัน 'ฝาแฝด'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝาแฝด ฝันเห็นฝาแฝด คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย แต่จะได้รับโชคลาภในภายหลัง ควรนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปถวายวัดและทำบุญถวายอาหารคาวหวานน้ำสะอาด ดอกไม้รูปเทียน แล้วจึงมาเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝาแฝด'

ฝันเห็นฝาแฝด คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย แต่จะได้รับโชคลาภในภายหลัง ควรนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดไปถวายวัดและทำบุญถวายอาหารคาวหวานน้ำสะอาด ดอกไม้รูปเทียน แล้วจึงมาเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นกล้วย ตกจากเครื่องบิน เดินเร็วๆ นำอุจจาระกลับบ้าน เดินหลงไปในป่าละเมาะ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง การตายของเพื่อน เป็นคนปรุงอาหาร ได้ยินเสียงกลอง บิณฑบาต เล่นฟองสบู่ ประกาศนียบัตร กระต่ายหลายตัววิ่ง ถลกหนัง หูขาด ถวาย เดินชนผนัง พิมพ์ พานทอง คงกระพันชาตรี กล่องดนตรี ไฮไฟว์ ( hi5 ) ตะขาบกัด มองนํ้าตกตามลำพัง ไฟไหม้ผม พืชผัก บวชชี ถูกพายุพัดพาไปไกล ฉิ่ง ทิชชู นั่งบนเตียง กระดานดำมีข้อความ บรรจุของลงหีบ พานเงิน น้ำเต้า ลูกอินทร์ เทศน์ ขอโทษผู้อื่น ตกบ่ออุจจาระ ทำลายโซ่ตรวน อีกา ไวโอลิน ดื่มน้ำฝน เป็นคนผอมบาง ตกใจ ผิงไฟ ถูกตัดแขน กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ วิทยา ขนนกสีขาว แมงป่อง เครื่องบิน ตกหน้าผา ตกจากที่สูง กลืนดวงอาทิตย์ ฆ่ากระต่าย เต่าทอง ขนกา กระโดดจากหน้าต่าง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ขวดเหล้า ชกต่อย โดด เช็ค ( Cheque ) ดูหนัง แผ่นดิน เสื้อขนสัตว์ บุคคลที่เป็นคนร้าย หิมะตกถูกตัว กล้องยาสูบ กินหัวสุกร ทอผ้า แบกผลไม้ จน ทำให้คนอื่นตกใจ ช้างตกมัน กะเหรี่ยงคอยาว ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ทำแท้ง ซักผ้า จักรยาน จูบเด็กเล็ก เต้าฮวย ธงชัย สีแดงชาด หนาม ก้างปลา นอนกับนางงาม ต้นกัลปพฤกษ์ สมุด ฝ้าย ชักว่าว ศาลพระภูมิ ถูกมัดมือมัดเท้า ฉุด คิดถึง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เชือดคอสุกร ตกทะเล ดมกลิ่นดอกไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM