ทำนายฝัน 'ฝี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝี ฝันว่าร่างกายเป็นฝีบวมหรือเป็นสิวที่ขึ้นบนใบหน้า เกิดอาการ เจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝี'

ฝันว่าร่างกายเป็นฝีบวมหรือเป็นสิวที่ขึ้นบนใบหน้า เกิดอาการ เจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สร้อยข้อมือ ฆ่าผีเสื้อ ไว้ทุกข์ ฟันโยก กินไก่ ข้าวเปลือก ถูกคนเตะ ทราย เกาหัว ใบไม้ เลี้ยงกระต่าย ยิ้ม เสื้อขนสัตว์ ท้องฟ้าสดใส จำนอง โฉนดที่ดิน รบชนะ เป็ดไก่ คนมีเขา ผักที่ยังคงปลูกในดิน เป็นโจทก์ในศาล หุ่น ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ งาช้าง ถุงมือ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กระทง แช่ง อวัยวะเพศ มู่ลี่ ผึ้งบินรอบรังของมัน เครื่องบินตก รองเท้า หักธนู ธงบนเรือ ลูกกระพรวน ตัดผมสั้น ตีฆ้อง นํ้าพุขนาดใหญ่ กีฬา ปราศจากอํานาจ พังพอน ทะเลาะกับเพื่อน มีดหาย นั่งเรือ นอนบนฟูก เชื้อเชิญ ผลจันทร์ ( พืช ) แผ่นดินแยกออกจากกัน ปวดท้อง หมาคาบหม้อ ดม ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง นั่งจับเจ่า ปฏิทิน ตั้งครรภ์ ดูละคร ของลับ เสี้ยนหนาม ส้วม เดินถอยหลัง ผ้าฝ้าย ฝังศพคนที่รู้จัก ผู้หญิงตบผู้ชาย คนมุงซื้อขาย คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กระดานดำมีข้อความ ทาก กังหัน เฒ่าแก่ เช็คเด้ง ผู้หญิงหัวล้าน ฉีกจดหมายรัก ภาพวาด แก้ม ถอดรองเท้า คนแปลกหน้า รักชาติ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ได้ยินเสียงระฆัง คลอดลูกก่อนกำหนด เดินอยู่ในสุสาน ฮอกกี้ ทันตแพทย์ กลองโบราณ ติดเกาะ ทำขวดแตก อีกา สวมมงกุฎ สุนัขคาบหม้อ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ทดน้ำ ทหารยิงปืนใหญ่ นกนางนวลโผบิน นกยูงรำแพน ลูกๆ ทำความผิด เล่นไพ่ บนบาน ถวายพระด้วยดอกบัว มาลัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM