ทำนายฝัน 'ฝี'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝี ฝันว่าร่างกายเป็นฝีบวมหรือเป็นสิวที่ขึ้นบนใบหน้า เกิดอาการ เจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝี'

ฝันว่าร่างกายเป็นฝีบวมหรือเป็นสิวที่ขึ้นบนใบหน้า เกิดอาการ เจ็บปวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีปากเสียงภายในครอบครัว สังกะสี คนร้องไห้ อ่างน้ำ เอสเอ็มเอส ( SMS ) ฉลองพระบาท วงเวียน ชะลอม เผาไม้กระดาน จับขโมย ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง จักรพรรดิ เจ้านาย เปิดเผยความลับกับเพื่อน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ครู ทางม้าลาย ยกยอ ย่างเนื้อ ลากรถบรรทุก ของเล่น มาลัย ไก่ชน ป่า ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน กระบอกสูบลม แผ่นดินไหว คนกำลังจะตาย ธารน้ำตก ทางรถไฟ กลางคืน เดินบริเวณวัด เท้าขาด ถวายข้าวพระ เกลียดคนอื่น สัปทน ปล่อยสัตว์ คนฆ่าสัตว์ ตักทรายเข้าบ้าน คนรักนอกใจ มุดใต้ถุน ผิวหนัง สูบบุหรี่ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง สายสร้อย จมูกแหว่ง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม รักภรรยาตัวเอง กระทะ บ่อน้ำพุแห้งขอด วิทยุ ทีปังกรรัศมีโชติ งูกินสัตว์ พญาอินทรี ฆ่าตัวตาย ต้นโพธิ์ เส้นด้าย ราวตากผ้า จรวดไฟ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน วอ เจ็บฝ่าเท้า ฟักแฟง ฟองสบู่ ถอนผมหงอก จับก้อนหิน โค่นต้นไม้แก่ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขโมยขึ้นบ้าน ชนกระบือ นอนเล่นกลางดิน กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก กินก้อนดิน เชี่ยนหมาก จิ้งหรีด เดินอยู่ในสุสาน ตู้อาหาร แสงบนท้องฟ้า ผ้าฝ้าย กัดคน ซุง สตางค์ ผม เปลื้องผ้าตัวเอง ดีใจ ตกเลือด กิ๊บติดผม ละลาย กังหัน มดรุมเป็นกลุ่มๆ ลิฟต์ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ถูกหนูกัด ตั้งท้อง หมากฝรั่ง ลูกๆ ทำความผิด ลายมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM