ทำนายฝัน 'ฝุ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝุ่น ฝันว่าเห็นฝุ่นจะเกิดการผิดใจกับเพื่อนหรือเพศตรงข้ามและ คู่เขย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝุ่น'

ฝันว่าเห็นฝุ่นจะเกิดการผิดใจกับเพื่อนหรือเพศตรงข้ามและ คู่เขย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ม้าสีขาว กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เม่น โกรธ กระบอกสูบลม บิลเลียด เน็ตไอดอล ปัสสาวะ บุตร ลูกๆ หลั่งนํ้าตา คนแต่งชุดสีดำล้วน นักเรียน ขัน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย งมของ ภาวนา เสาตกน้ำมันในบ้าน ลับ ยาพิษ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย นกนางแอ่น กินก้อนดิน ร่องน้ำ ถ้วยกาแฟ ร้องไห้ ผักกาด กงสุล ทอดทิ้งภริยา ทดน้ำ เจ็บปวดตามร่างกาย แจกันคู่ หญิงชู้ หลุม ตัวเองมีชื่อเสียง ศาล บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น จีวร กาน้ำ ได้ตีกลอง เรียก หลุมอสรพิษ วิมาน ดื่มน้ำฝน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ถางหญ้า จิ้งจก ขี่สัตว์ นิล นอนกับสาวสวย ไก่ฟ้า ช้อนปลา ปัดกวาดฝุ่น จิ้งเหลน ขี่ม้า หมา ตาลปัตร โบสถ์สกปรกรกรุงรัง อากาศบริสุทธิ์ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด นุ่งผ้าขาด ความมืด โกนหนวด เด็กอุ้มปลา เดินลุยกองไฟ ทุบตีภรรยา บ้องไฟ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) นกกระจิบ กระจาบ จับปลาตะเพียน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กินผลไม้ เงินหาย แหวน ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น นางพยาบาล บรรพบุรุษ วิทยุ เกลียดคนต่างชาติ มาลี มีเขาบนหัว ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด หอก นาก ไต่ลวด ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า จานแตก ขี่โคอศุภราช ฟูก กระทง ตัวเองถูกประหาร ผมร่วง กระต่ายวิ่ง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ หิมพานต์ (ป่า) เห็นกองไม้กระดาน เครื่องปั้นดินเผา โดด ฝาแฝด ตราสัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM