ทำนายฝัน 'ฝุ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝุ่น ฝันว่าเห็นฝุ่นจะเกิดการผิดใจกับเพื่อนหรือเพศตรงข้ามและ คู่เขย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝุ่น'

ฝันว่าเห็นฝุ่นจะเกิดการผิดใจกับเพื่อนหรือเพศตรงข้ามและ คู่เขย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน สาก ที่นอน ถูกพายุพัดพาไปไกล พลักก้อนหิน ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เครื่องบูชา แมวข่วน ช้างไล่กวด ลูกเห็บตก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ฝูงคนจำนวนมาก โจร พระ เครื่องครัว ซ้อมรบ ไวโอลิน แต่งงาน ขึ้นบันได ขึ้นเขา นางกวัก บัตรเครดิต ชกมวย ฟัก โสมสวลี ตะกวด สัปเหร่อ เดินทาง นุ่งผ้าสีม่วง นั่งรถไฟ มาเฟีย ถัง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เพื่อนตาย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย รับประทานเครื่องเทศ เปลี่ยนเสื้อผ้า มหรสพ สายนาฬิกาข้อมือขาด ได้กลิ่นธูป ขบวนแห่ศพ กระจก ปอกเปลือกไข่ ตัวเลข หนี้สิน ทะเบียนบ้าน ไก่ออกไข่ คนแคระ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เงาะ ตารอบตัว ลม แสง นกบิน บ้านไฟไหม้ ย่าง คนรับใช้ นักประพันธ์ เงา บิน (สูงขึ้น) บอลลูนตก ญาติมิตร ปลาทองที่ตายแล้ว โดนแทง มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ นั่งบนเสื่อ แทง หวีผม ลายแทง จาน ลมหายใจมีกลิ่นหอม แห่กฐิน ฟูก พูดคุยกับคนต่างชาติ เซียมซี ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ สำลี แบกเสา กอดผู้หญิง บรรพบุรุษ บั้งไฟ ฝันเห็นนํ้าวน เอามีดฟันเท้าตัวเอง ไว้หนวดยาว ข่าวดี ฟ้าที่สดใส แกะสลักรูปปั้น น้ำตก แสงสว่าง ชลธาร ไต่เขา เห็นตากระจกสีขาว ไปยังเมืองนรก ต้องโทษ สวน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ไฟนรก แร้งเกาะหลังคาบ้าน ปลาทอง ขา กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM