ทำนายฝัน 'ฝุ่นฟุ้งกระจาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝุ่นฟุ้งกระจาย ฝันเห็นฝุ่นฟุ้งกระจาย คุณกำลังจะมีเรื่องจุกจิกมารบกวนจิตใจ มาทำให้จิตใจเศร้าหมอง ไม่มีความสุข ช่วงนี้ควรทำจิตใจให้เข้มแข็งด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝุ่นฟุ้งกระจาย'

ฝันเห็นฝุ่นฟุ้งกระจาย คุณกำลังจะมีเรื่องจุกจิกมารบกวนจิตใจ มาทำให้จิตใจเศร้าหมอง ไม่มีความสุข ช่วงนี้ควรทำจิตใจให้เข้มแข็งด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต่อ แตงโม หน้าต่างพัง ผ้าห่ม ข้าวสาร ซื้อกระดุม พริกไทย สวมมงกุฎ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปลิง นางเงือก สายสนตะพาย ล้มเหลว ใบไม้ ตารอบตัว เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เดินทางไกล สาก เข้ารับการผ่าตัด ตกทะเล ผมร่วง ขายของ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง รถเข็นศพ ธารน้ำ โคไล่ขวิดคน ดื่มน้ำจากแก้ว จับปิ้ง แมลงวัน ชนกระบือ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ กฐิน กุฏิพระ ตีผึ้ง กอดอก ความผิด รดน้ำ ธนบัตร ไฝ สละราชสมบัติ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก กรรมกร ต้นไม้ยืนต้นตาย เสือ แลบลิ้น ความมั่งคั่ง อาบน้ำในมหาสมุทร หมอก ขโมยอาหาร ซองจดหมายสีชมพู มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา น้ำท่วม นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ที่พึ่ง ทำลายโซ่ตรวน ทะเลาะ ผีตายโหง ซ้อมรบ ตะขาบกัด ขึ้นบันได ขึ้นเขา ด้วง เล่นไพ่ แข่งวิ่ง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เดินบนฟ้า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ตัวเองถูกธรณีสูบ หางไก่ ประตู เห็นผี คบไฟ ตะไกร จับปลา แคร่หาม เสี้ยนตำเท้า รวงข้าว มหาสมุทร ยกยอ กุ้งยักษ์ ครอบครัว จันทร์เพ็ญ ของหวาน อ่าง หมีทำร้าย แขก เทวาลัย จับนก ผู้หญิงหัวล้าน แผ่นดินไหว เครื่องแบบทหาร เมฆสีขาว ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด แตกร้าว เป็ดว่ายน้ำ รถไฟ ไม้เท้า ล้างเท้าตัวเอง งมของ ตัวเองเป็นชู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM