ทำนายฝัน 'ฝุ่นฟุ้งกระจาย'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝุ่นฟุ้งกระจาย ฝันเห็นฝุ่นฟุ้งกระจาย คุณกำลังจะมีเรื่องจุกจิกมารบกวนจิตใจ มาทำให้จิตใจเศร้าหมอง ไม่มีความสุข ช่วงนี้ควรทำจิตใจให้เข้มแข็งด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฝุ่นฟุ้งกระจาย'

ฝันเห็นฝุ่นฟุ้งกระจาย คุณกำลังจะมีเรื่องจุกจิกมารบกวนจิตใจ มาทำให้จิตใจเศร้าหมอง ไม่มีความสุข ช่วงนี้ควรทำจิตใจให้เข้มแข็งด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก นุ่งผ้าสีม่วง เข็มเย็บผ้า แล่นเรือผ่านเกาะ ขาเป๋ ผ้าสีดำ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ม้าสีขาว ตกเขา ลักขโมย ประตูบ้านคนอื่น เข้ารับการผ่าตัด งูใหญ่ ได้ลาภ บุคคล มองนํ้าตกกับคนรัก กัลปพฤกษ์ ผ้าเช็ดหน้า เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เครื่องบินบังคับ ปอกเปลือกไข่ โฆษณา จรวดไฟ นำตาข่ายไปดักสัตว์ โค่นต้นไม้แก่ แข่งม้า อักษรย่อ ส้มตำ อาบน้ำในทะเล หยก ฝนครึ้ม อากาศบริสุทธิ์ ทุ่งโล่ง แผ่นดินไหว ภรรยาหนี เม่น เขียนหนังสือ ตุ้มหู ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ยกของ พนัน ธนูหัก ทำให้คนอื่นตื่น แมวสีขาว สกปรก กรวยกรอกน้ำ เป็นบ้า วอ ผู้ชายตบผู้หญิง ผ้าไตรจีวร เลี้ยงกุมารทอง ไก่กกไข่ ดื่มยาพิษ ผ้าใบ จับกัง ปอกเปลือกผลไม้ ตกบ่อลึก เปลี่ยนเสื้อผ้า ยุ้งข้าว ฏีกา เพื่อนที่ตายไปแล้ว ฉี่รดกำแพง ดารา กงจักร สุกรตายเอง กระโดดจากที่สูง ขี่กระบือ แมวออกลูก ตาบอด โล่รางวัล พระธาตุ ปัสสาวะรดที่นอน เดินบนฟ้า ลูกๆ หลั่งนํ้าตา หินก้อนใหญ่ อากาศทึบมืดมัว นอนกรน นักบิน เหาะดั้นเมฆ ไพ่ มงกุฎ ขันตักน้ำ หน้าอก โอเอซิส ร่องน้ำ หิมะตกในฤดูร้อน ฆ่าหมี เดินเล่นบนหาดทราย กินอุจจาระ องค์พระ งานมงคล นกนางนวล ศิลปิน ถ้ำ ติดเกาะ ประดาน้ำ ปลาหลีฮื้อ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปลอกหมอน ขมิ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น